PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 1, cz. 1 | 7--16
Tytuł artykułu

Studia podyplomowe jako przejaw współpracy nauki i biznesu : studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Postgraduate Studies as a Manifestation of Science-Business Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współpraca między sferą nauki i biznesu jest postrzegana w kategoriach jednego z zasadniczych czynników rozwoju gospodarki. Mając to na uwadze, w artykule przedstawiono argumenty przemawiające za jej podejmowaniem, koncentrując się w szczególności na współpracy znajdującej wyraz w powoływaniu i funkcjonowaniu studiów podyplomowych. Omówiono potencjalne korzyści dla obu współpracujących stron. Starano się przy tym zasygnalizować wyzwania, jakie stoją przed naukowcami oraz przedstawicielami świata biznesu rozważającymi podjęcie wskazanej formy współpracy. W części empirycznej artykułu zwrócono uwagę w szczególności na działania podejmowane w związku z tworzeniem i funkcjonowaniem studiów podyplomowych z zakresu bhp na UE we Wrocławiu. (abstrakt oryginalny)
EN
Cooperation between the sphere of science and business is perceived in terms of one of the fundamental factors of economic development. With this in mind, the article presents arguments for its adoption, focusing in particular on cooperation that is reflected in the creation and functioning of post-graduate studies. Potential benefits for both cooperating parties were discussed. At the same time, efforts were made to signal the challenges faced by scientists and representatives of the business world considering taking up the indicated form of cooperation. In the empirical part of the article, attention is paid in particular to the activities undertaken in connection with the creation and functioning of postgraduate studies in the field of occupational health and safety in the EU in Wrocław. (original abstract)
Rocznik
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arvanitis S., Woerter M. (2015), Exploration or exploitation of knowledge from universities: does it make a difference?, "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 24, No. 6.
 • Bettin L.L. (2012), Włochy: współpraca nauki i biznesu, http://www.sciencenetwork.eu/wlochywspolpraca-nauki-i-biznesu,20,64.html, dostęp: 31.07.2018.
 • Bromski K. (red.) (2013), Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, PARP, Warszawa.
 • Czyżewska D. (2016), Cele i narzędzia współpracy nauka-biznes w dokumentach strategicznych UE i Polski, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 271.
 • Davey T., Galan-Muros V., Meerman A., Kusio T. (2013), The State of University-businessCooperation in Poland, Science-to-Business Marketing research Centre-apprimo-UIIN, https://www.researchgate.net/publication/259591123_State_of_University-Business_Cooperation_UBC_in_Poland, dostęp: 10.02.2018.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą do osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, w: W. Grudzewski, I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 • Hayder Ch. S., Lubynsky R. (2017), Who is the academic entrepreneur? The role of graduate students in the development of university spinoffs, "The Journal of Technology Transfer", Vol. 42, No. 6.
 • Korniejenko K. (2010), Możliwości dofinansowania transferu technologii i wiedzy naukowo-technicznej z jednostek naukowo-badawczych do sektora MSP w Polsce, w: M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.), Problemy Gospodarki Światowej, PTE, Toruń.
 • Kujawska J., Szuwarzyński A. (2009), Studia podyplomowe w świetle zaleceń Europejskich Ram Kwalifikacji, "E-mentor", nr 5 (32), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/698, dostęp: 28.03.2018.
 • Morawski M. (2003), Zarządzanie pracownikami wiedzy - dylematy i perspektywy, w: L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik (red.), Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Poldex, Kraków.
 • Różański J. (red.) (2013), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Wyd. Biblioteka, Łódź.
 • Sadowski A., Andrzejczyk A. (2018), Współpraca Instytucji Otoczenia Biznesu i uczelni wyższych w obszarze edukacji przedsiębiorczej, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.
 • Wójcik P. (2013), Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, "E-mentor", nr 1(48).
 • Yin R.K. (2009), Case study research: desing and methods (4th Ed.), Sage, Thousand Oask.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.