PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 3 | 53--62
Tytuł artykułu

Network Model of Revitalization in the Cittaslow Cities of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sieciowy model rewitalizacji w miastach Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie unikalnego w Polsce, a nawet w Europie, sieciowego modelu rewitalizacji małych miast. Czternaście małych miast w regionie warmińsko-mazurskim, dzięki przynależności do sieci Miast Cittaslow oraz powołaniu Stowarzyszenia Polskich Miast Cittaslow, uzyskało znaczące dla ich rozwoju fundusze w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Sieci Cittaslow na lata 2014-2020. Program ten opiera się na hybrydowym modelu rozwoju miast, który powstał z nałożenia się modeli: finansowego (fundusze EFRR, EFS, własne fundusze) i modelu tzw. "społecznej" rewitalizacji na rozwijający się w Polsce model miast Citatslow, zorientowanych na dobrą jakość życia. Jest to przykład efektywnego wykorzystania przez sieć współpracujących ze sobą miast efektu skali w konkurowaniu z innymi ośrodkami miejskimi o środki rozwojowe. Dzięki ujednoliconej diagnozie istniejących problemów w przestrzeni fizycznej, gospodarczej i społecznej tych miast (obszary delimitacji, wskaźniki delimitacji: stopień bezrobocia oraz udział ludności korzystającej z pomocy społecznej na terenie rewitalizowanym w odniesieniu do całości terytorium miasta) w zintegrowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych podjęto zróżnicowane w skali miast działania dotyczące ograniczenia różnych dysfunkcji społecznych, w tym problemu bezrobocia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present a network model of a revitalization of small towns unique in Poland and even in Europe . Fourteen small towns in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship, thanks to their membership in the Cittaslow City network and the establishment of the Polish Cittaslow Association, received significant funds for their development under the Supralocal Revitalization Program of the Network of Cittaslow Cities for 2014-2020. This program is based on a hybrid model of urban development, which was created from the overlap of financial models (ERDF, ESF funds, own funds) and the so-called "social" revitalization model on developing in Poland Cittaslow model oriented to a good quality of life. This is an example of the efficient use by the network of cooperating cities of economies of scale in competing with other urban centers for development measures. Thanks to the unified diagnosis of existing problems in the physical, economic and social space of these cities (delimitation areas, delimitation indicators: unemployment rate and share of people using social assistance in the area revitalized in relation to the entire city), differentiated urban activities were undertaken in integrated financial projects that concerned the restriction of various social dysfunctions, including the problem of unemployment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
53--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lodz University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Billert, A. 2006. Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich. Paper read at Międzynarodowa Konferencja Rewitalizacji Miast "Problemy rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń niemieckich," 2006, at Lubań Śląski, Poland.
 • Billert, A. 2012. "Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miast. Próba konfrontacji dwóch światów jednej Unii Europejskiej." In Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, edited by K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki and R. Macyra, 21-53. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Bryx, M., and A. Jadach-Sepioło. eds. 2009. Rewitalizacja miast w Niemczech. Rewitalizacja Miast Polskich. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 • Farelnik, E., A. Stanowicka, and W. Wierzbicka. 2017. "International Cooperation between Cities Based on The Example of the Cittaslow Network." Olsztyn Economic Journal 12 (4): 415-425.
 • Glasson, J., and G. Wood. 2009. "Urban Regeneration and Impact Assessment for Social Sustainability." Impact Assessment and Project Appraisal 27 (4): 283-290. doi: 10.3152/146155109X480358.
 • Gzell, S. 2009. "Aktualne poglądy na problem przestrzeni publicznej w miastach." In Osiedle: reurbanizacja, edited by K. Gruszecka, S. Gzell and G. Rembarz, 16-68. Warszawa: Urbanista.
 • Heffner, K. 2009. "Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich - porównania europejskie." In Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, edited by J. Poczobut, 59-74. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.
 • Kaczmarek, S. 2001. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Kowalska, E. 2010. "Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji?" In Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, edited by A. Noworól, 9-29. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • McDonald, S., N. Malys, and V. Maliene. 2009. "Urban Regeneration for Sustainable Communities: a Case Study." Technological and Economic Development of Economy 15 (1): 49-59. doi: 10.3846/1392-8619.2009.15.49-59.
 • Noworól, A., and K. Noworól. 2017. "Rewitalizacja obszarów miejskich jako wehikuł rozwoju lokalnego." In Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, edited by A. Klasik and F. Kuźnik, 129-144. Warszawa: KPZKPAN.
 • Pancewicz, Ł. 2016. "Oczekiwania wobec przybyszy do miasta a kształtowanie polityki rewitalizacyjnej miast w kryzysie." In Miasto przyjazne mieszkańcom, edited by M. Agajew and B.M. Walczak, 21-29. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Roma, G., C. Fioretti, S. Sampaolo, and V. Coletta. 2012. Città slow: dall'Italia al mondo. La rete internazionale delle città del buon vivere. Milano: Francoangeli.
 • Skalski, K. 2004. "Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji." In Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna, edited by L. Frąckiewicz, 84-150. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Skrzypczak, B., and W. Łukowski. eds. 2011. Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego. Katowice-Radom: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Strzelecka, E. 2011. "Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju." Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2 (4): 661-668.
 • Strzelecka, E. 2016. "The Creative Sector in Rural Areas in the Policy of Balanced Regional Development." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (4): 15-21.
 • Strzelecka, E. 2017. "Małe miasta a nowoczesne modele rozwoju miast." In Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, edited by E. Strzelecka, 13-40. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Ubaldini, S. 2009. "Cittaslow: International Network of Good Living Towns. A Developing Model for Small and Medium Towns. A Case Study: Orvieto." In Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, edited by J. Poczobut. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.
 • Wojarska, A. 2016. "Przestrzeń publiczna w rewitalizacji miast." In Miasto przyjazne mieszkańcom, edited by M. Agajew and B.M. Walczak, 29-37. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Wódz, K. 2011. "Organizacja pracy ze społecznością lokalną jako instrument rewitalizacji społecznej." In Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego, edited by B. Skrzypczak and W. Łukowski, 36-52. Katowice-Radom: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.