PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 10 | 31--44
Tytuł artykułu

Nowy model demokracji samorządowej - uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r.

Warianty tytułu
A New Model of Self-Government Democracy - Comments on the Amendments to the Territorial Self-government Acts Introduced by the Act of 11 January 2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych była przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej ze względu na liczne i budzące wątpliwości zmiany w przepisach wyborczych, zwłaszcza dotyczących organizacji administracji wyborczej oraz kadencji organów samorządowych (wydłużenie kadencji organów stanowiących do 5 lat, wprowadzenie limitu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). Dużo mniej kontrowersji wzbudziła druga grupa zmian wprowadzanych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, a mianowicie także liczne korekty w ustawach ustrojowych samorządu terytorialnego. Można je podzielić na dwie podgrupy: (1) nowe mechanizmy partycypacji i kontroli obywatelskiej w samorządzie oraz (2) nowe uprawnienia radnych i inne mechanizmy służące zacieśnieniu kontroli organów stanowiących nad organami wykonawczymi na wszystkich poziomach władzy samorządowej. W pierwszej podgrupie znalazło się wprowadzenie rozwiązań zwiększających jawność pracy organów stanowiących (obowiązek publikowania imiennych wykazów głosowania radnych i obowiązek transmitowania obrad organów stanowiących), a także regulacje dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i budżetu obywatelskiego. Drugi pakiet zmian objął obowiązek przedkładania radzie (sejmikowi) przez organ wykonawczy raportu o stanie danej jednostki samorządu, a także dodatkowe uprawnienia kontrolne i inicjatywne radnych oraz klubów radnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 11/01/2018 amending certain acts to increase the involvement of the citizens in the process of selecting, operating and controlling certain public bodies has introduced numerous changes into the territorial self-government acts on the functioning of the self-government authorities, as well as mechanisms of civic participation in the activities of self-governments. This article is an attempt to assess the solutions that were implemented in terms of their impact on the operation of self-governments, as well as their effectiveness in raising the quality of governance at local level and increasing civic activity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorantka
 • Uniwersytet Warszawski
autor
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • A. Gendźwiłł, Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku, https://www.maszglos.pl/wpcontent/uploads/2015/07/7.Zmiany_A.-Gendzwill-2.pdf (dostęp: 17.09.2018 r.).
 • D. Sześciło, Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie, https://www.maszglos.pl/aktualnosci/nowe-narzedzia-dla-obywatelii-radnych-w-samorzadzie/(dostęp: 17.09.2018 r.).
 • D. Sześciło, Participatory Budgeting in Poland: Quasi-Referendum Instead of Deliberation, "Croatian and comparative public administration: a journal for theory and practice of public administration" 2015/2, s. 374-385.
 • D. Sześciło, Współzarządzanie w gminie. Ramy prawne partycypacji obywatelskiej w samorządzie lokalnym[w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, red. A. Mednis, Wrocław 2016, s. 415-422.
 • E. Koniuszewska, Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej[w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 427.
 • J. Czerw, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w działalności uchwałodawczej rad gmin i rad powiatów - wnioski de lege lata i de lege ferenda [w:] Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, red. M. Gurdek, Sosnowiec 2016, s. 192-194.
 • Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010.
 • M. Bernaczyk, "Dokument wewnętrzny" jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Warszawa 2017, s. 256-272.
 • M. Bernaczyk, Uprawniony i zobowiązany. Redefinicja czy konkretyzacja? [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2015, s. 399-400.
 • P. Chmielnicki, W. Kisiel [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s 402-404.
 • P. Kledzik, Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków, Wrocław 2012, s. 132.
 • R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s. 540-541.
 • R. Marchaj [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red B. Dolnicki, 2016, komentarz do art. 5a, s. 179-180.
 • R. Trykozko, Ekspertyza prawna dotycząca możliwości wprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach, 2013, https://www.maszglos.pl/strefa-wiedzy/budzetobywatelski/ (dostęp: 17.09.2018 r.).
 • S. Gajewski [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Warszawa 2015, s. 165.
 • W. Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013, s. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.