PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 10 | 56--65
Tytuł artykułu

Problematyka treści znowelizowanego art. 156 i art. 191g Kodeksu wyborczego

Autorzy
Warianty tytułu
Issues of the Content of the Amended Article 156 and Article 191g of the Electoral Code
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) w swoim stanowisku z 21.05.2018 r. w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów1 wskazała, że zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy2 wójt, starosta i marszałek województwa zobowiązani są zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonać zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa. Zdaniem PKW przepis ten stanowi, że organy samorządu terytorialnego wykonują tak jak dotychczas zadania wyborcze, z zastrzeżeniem kilku przepisów Kodeksu wyborczego, w których określone zostały zadania Korpus u Urzędników Wyborczych. Zastrzeżenie to w opinii PKW nie oznacza jednak wyłączenia tych spraw z katalogu zadań samorządu, lecz - w związku z wynikającym z Kodeksu wyborczego (art. 191g k. wyb.) obowiązkiem zapewnienia przez gminy obsługi urzędnikom wyborczym - wskazanie, że mają być one realizowane we współpracy z tymi urzędnikami. Treść przedmiotowego stanowiska jest inspiracją do dokonania analizy treści znowelizowanych przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących m.in. obowiązku zapewnienia przez wójta, starostę i marszałka województwa obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz obowiązku zapewnienia przez wójta obsługi i warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author describes the issue of the wording of the amended Articles 156 and 191g of the Electoral Code, elaborating on it with the subject of commissioned tasks, the mayor's obligation to provide support and working conditions enabling the proper performance of tasks by electoral officials, agreements concluded in accordance with Article 191g of the Electoral Code, activities of supervisory bodies, principles of legalism and tasks of the National Electoral Office performed in accordance with Article 187 § 1 of the Electoral Code. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56--65
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski, doktorant
Bibliografia
 • A. Skoczylas, W. Piątek [w:] Konstytucja RP, t. 2, Komentarz do art. 87-243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, komentarz do art. 166 Konstytucji RP.
 • B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
 • B. Dolnicki, Przedmiot samorządu [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015.
 • B. Przywora, Zadania samorządu terytorialnego z perspektywy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., "Przegląd Prawa Publicznego" 2016/12, s. 82-91.
 • H. Izdebski, Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2, s. 69-76.
 • J. Glumińska-Pawlic, Pojęcie kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym [w:] Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, red. R.P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013.
 • J. Lemańska, Kryterium czy kryteria nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego?, "Samorząd Terytorialny" 2017/5, s. 27-41.
 • K. Celarek, Prawne i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.
 • M. Jastrzębska, Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot ryzyka [w:] M. Janowicz-Lomott, M. Jastrzębska, K. Łyskawa, Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Warszawa 2014.
 • M. Masternak-Kubiak [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014, komentarz do art. 166 Konstytucji RP.
 • M. Szewczyk, Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu terytorialnego i jej granice, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2002/1, s. 105.
 • P. Niemczuk, Porozumienie [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2017, LEX nr 306993.
 • P. Sarnecki [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2007, komentarz do art. 166 Konstytucji RP, s. 4.
 • Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, red. J. Hausner, http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/inni_o_partycypacji/raport_o_stanie_samorzadnosci.html (dostęp: 19.09.2018 r.).
 • W. Gonet, Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2011, LEX nr 127967.
 • W. Kisiel, Porozumienie o przeniesieniu zadań i kompetencji [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Warszawa 2006.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.