PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 | 16--25
Tytuł artykułu

Jakość polskiego prawa administracyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
The Quality of Polish Administrative Law in the Light of the Judicial Practice of the Supreme Administrative Court
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa jest wpływ władzy sądowniczej na działania władzy wykonawczej. Ma to istotne znaczenie, gdyż sądy administracyjne spełniają swoje zadanie, jakim jest ochrona praw podmiotowych jednostki. Kolejną ważną funkcją jest zabezpieczenie porządku prawnego. Warto zauważyć, że prawo administracyjne należy do gałęzi prawa, które dynamicznie się zmieniają. Doprowadza to do jego niestabilności, w świetle czego wydawać by się mogło, że jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych zapewni gwarancję pewności prawa. Z założenia bowiem orzecznictwo sądów administracyjnych, na które składa się wykładnia prawa, powinno usuwać wady czy też wypełniać luki systemu prawa, co wpływa na proces legislacyjny. Weryfikacja przepisów dokonywana przez sądy prowadzi niejako do rozwoju prawa i umacniania procesu jego stanowienia. Jednak ugruntowane poglądy sądów zmieniają się wraz z wprowadzaniem nowych regulacji i instytucji, a także poprzez ciągle nowe i skomplikowane stany faktyczne. Należy więc zadać pytanie, jak oceniać jakość procesu tworzenia i stosowania prawa w świetle nie zawsze jednolitego orzecznictwa? (abstrakt oryginalny)
EN
One of the foundations of a democratic state of law is the impact of the judiciary on the activities of the executive. This is of particular importance because the administrative courts perform their task of protecting the legal rights of the entity. Another important function is the protection of the legal order. It is worth noting that administrative law is a branch of law that changes regularly. This makes it unstable, as a result of which it would seem that the established judicial practice of the administrative courts gives a guarantee of legal certainty. This is because, by assumption, the judicial practice of the administrative courts, which includes the interpretation of the law, should fix defects or fill the gaps in the system of law which affect the legislative process. In a way, the verification of the regulations by the courts leads to the development of the law and the strengthening of the process of law-making. However, the well-established views of the courts change with the introduction of new regulations and institutions, as well as by increasingly new and complex facts. Therefore, the question that needs to be posed is how to assess the quality of the process of creating and applying the law in the light of not always uniform judicial practice? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--25
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński, doktorant
Bibliografia
 • A. Cudak, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego jako miernik jakości prawa [w:] Jakość prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa 2012, t. 1, s. 110 i n.
 • A. Kabat., Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2010/4, s. 9 i n.
 • A. Łopatka, Kryteria jakości prawa [w:] Jakość prawa, red. A. Wasilkowski, Warszawa 1996, s. 28.
 • A. Skoczylas, Działalność uchwałodawcza naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004, s. 123.
 • A. Skoczylas, Moc wiążąca uchwał NSA a prawa jednostki [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. J. Filipek, Bielsko-Biała 2003, s. 602-603.
 • B. Augustyńska, Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestiach proceduralnych jako precedensy, [w:] J. Tarno, T. Bąkowski, Prawotwórstwo sądów administracyjnych, Warszawa 2015, s. 20.
 • B. Dauter, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013, s. 123 i n.
 • D. Dąbek, Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego [w:] Jednolitość orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach samorządowych, red. J. Filipek, Kraków 1999, s. 85.
 • D. Kijowski, Kryteria oceny jakości prawa administracyjnego [w:] Jakość prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa 2012, t. 1, s. 50 i n.
 • E. Gębka, Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na tworzenie norm prawnych, "Administracja. Teoria - Dydaktyka - Praktyka" 2013/4, s. 91-92.
 • H. Knysiak-Molczyk, Jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciak, Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, Warszawa 2012, t. 4, s. 13.
 • J. Frąckowiak, Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego w procesie stanowienia prawa, "Przegląd Legislacyjny" 2006/1, s. 70-71.
 • J.P. Tarno, Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego, Warszawa 1999, s. 191.
 • L. Leszczyński, Legitymizacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe [w:] Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych, red. S. Waltoś, Kraków 1998, s. 34.
 • L. Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, s. 13 i n.
 • M. Kordela, Koncepcja rule of law w prawie angielskim a wartości formalne prawa [w:] Polskie dyskusje o państwie prawa, red. S. Wronkowska, Warszawa 1995, s. 50 i n.
 • R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010.
 • R. Hauser, Orzecznictwo sądowoadministracyjne a proces legislacyjny 2011, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011/6, s. 10-11.
 • Z. Ziembiński, Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993/4, s. 45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.