PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 | 41--51
Tytuł artykułu

Wpływ czasowego utrzymania w mocy aktów wykonawczych na wypełnianie dyspozycji ustawowych przez gminy - wnioski z badań

Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of Temporarily Upholding Secondary Regulations to Statutory Provisions by Municipalities - Research Conclusions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uchwały wydawane przez rady gminy, podobnie jak rozporządzenia, podlegają regułom walidacyjnym zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Tym samym nowelizacje ustaw mogą doprowadzić do konieczności wydania nowych uchwał w miejsce dotychczasowych. W zależności od zakresu nowelizacji ustawodawca może zachować w mocy niektóre z aktów wykonawczych - terminowo bądź bezterminowo. W poniższym artykule opisano badanie mające na celu określenie, czy przyjęte przez ustawodawcę w nowelizacji rozwiązanie wpływa na wydawanie nowych uchwał w miejsce dotychczasowych oraz na liczbę niewypełnionych dyspozycji. (abstrakt oryginalny)
EN
Just as regulations, resolutions issued by the municipal councils are subject to the validation rules contained in the regulation of the Prime Minister of 20 June 2002 regarding the "Principles of legislative techniques". Similarly, amendments of statutes may lead to the need to issue new resolutions in place of the existing resolutions. Depending on the scope of the amendment, the lawmakers may uphold some of the secondary regulations - temporarily or indefinitely. The article describes the research, which has the objective of establishing whether the solution accepted by the lawmakers in the amendment affects new resolutions being issued to replace the previous ones, as well as the number of unfilled instructions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • A. Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Warszawa 2007, s. 75.
 • G. Jyż [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, komentarz do art. 96, LEX 2012.
 • G. Wierczyński, Całkowita lub częściowa utrata mocy przez akt wykonawczy wydany na podstawie uchylanego albo zmieniającego przepisu upoważniającego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/2, s. 245-260.
 • G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016, s. 279.
 • G. Wierczyński, Utrata mocy przez akt wykonawczy jako skutek zmiany upoważnienia ustawowego, "Państwo i Prawo" 2011/4, s. 49-60.
 • G. Wierczyński, W.R. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza, Warszawa 2016, s. 42.
 • I. Chojnacka, Przesłanki legalności aktu prawa miejscowego w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012/4, s. 40-57.
 • K. Wlaźlak, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, LEX 2012.
 • M. Jędraszyk, Źródła prawa: rozporządzenia. Terminowość wydawania aktów wykonawczych, "Przegląd Legislacyjny" 2001/2, s. 39.
 • W. Płowiec, Utrata mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego na skutek uchylenia albo zmiany przepisu ustawy upoważniającego do jego wydania, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012/4, s. 58-68.
 • W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2016, s. 270.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.