PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 3 | 91--100
Tytuł artykułu

Who Are the Tourists Booking Their Accommodations Online? A Segmentation Study of the Cracow Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kim są turyści rezerwujący nocleg online? Studium segmentacji rynku krakowskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Internet wraz z powiązanymi technologiami zrewolucjonizował proces dystrybucji w sektorze hotelarskim, dając pierwszeństwo dużym pośrednikom internetowym, często kosztem bezpośrednich kanałów dystrybucyjnych małych i średnich hoteli niezależnych. W celu odzyskania niezależności i elastyczności w formułowaniu strategii dystrybucyjnej menedżerowie tych hoteli powinni lepiej poznać profile współczesnych klientów rezerwujących noclegi w ich regionie za pomocą Internetu. Celem artykułu jest przedstawienie podobieństw i różnic między klientami wybierającymi różne internetowe kanały zakupu usług noclegowych, a przez to wsparcie usługodawców na tym rynku, by lepiej zarządzali swoją dystrybucją i realizowali strategie marketingowe. Badania przedstawione w tekście zostały oparte na danych pierwotnych zebranych wśród turystów odwiedzających Kraków, dobranych na zasadzie wygody (convenience sampling). Zebrane dane zostały uporządkowane i przeanalizowane przy użyciu podstawowych narzędzi statystycznych. Analiza pozwoliła określić rozmiar, a także cechy społeczno-demograficzne oraz charakterystykę pobytu i konsumpcji turystycznej czterech grup turystów wyróżnionych na podstawie użytego kanału rezerwacji noclegu: Booking.com, Airbnb, pozostałych kanałów online, bezpośrednio online. Wyniki potwierdzają dominującą rolę, jaką odgrywają pośrednicy internetowi. Jednocześnie zidentyfikowany został niższy niż oczekiwany poziom rezerwacji w kanałach bezpośrednich. W związku z dominacją rynkową Booking.com profil użytkownika tej platformy determinuje w dużej mierze charakterystykę typowego klienta w Krakowie. Tym niemniej między badanymi segmentami klientów występują pewne różnice w zakresie ich wieku, składu grupy, kraju pochodzenia, długości pobytu, dziennych wydatków na nocleg i rodzaju wybieranego noclegu. (abstrakt oryginalny)
EN
Internet and related technologies have revolutionized the distribution process in the accommodation sector, giving priority to big, online intermediaries, often at the expense of the direct booking channels of small and medium independent hotels. In order to regain their independency and flexibility in distribution strategy, hotel managers need to learn more about the profiles of contemporary online bookers visiting their region. This paper aims to contribute to the understanding of similarities and differences between consumers choosing among various online distribution channels for their tourist accommodations, and therefore help accommodation providers better manage their distribution and marketing strategies. The study is based on primary data that were collected among tourists in Cracow using a convenience sampling. The collected data was sorted, grouped and analyzed using basic statistical tools. The analysis led to determination of the size, as well as socio-demographic, and consumption features of four groups of tourists according to the online accommodation channel they used: booking.com, airbnb.com, other online channels, or online directly. The findings confirm the important role played by OTAs in the distribution of accommodation services, whereas the rate of direct online bookings recorded was lower than expected. Given the predominance of Booking.com in the market, its clients represent the typical customer in Cracow. Nevertheless, some differences among the four groups are observed in terms of age, travel party composition, first vs. repeat visitors, country of residence, length of stay, daily accommodation expenditure, and type of accommodation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
91--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Amaro, S., and P. Duarte. 2013. "Online Travel Purchasing: a Literature Review." Journal of Travel & Tourism Marketing 30 (8): 755-785. doi: 10.1080/10548408.2013.835227.
 • Beldona, S., P. Racherla, and G. Das Mundhra. 2011. "To Buy or Not to Buy: Indian Consumers' Choice of Online Versus Offline Channels for Air Travel Purchase." Journal of Hospitality Marketing & Management 20 (8): 831-854. doi: 10.1080/19368623.2011.577693.
 • Bennett, M.M., and C.-W.K. Lai. 2005. "The Impact of the Internet on Travel Agencies in Taiwan." Tourism and Hospitality Research 6 (1): 8-23.
 • Biełuszko, K., R. Kubicki, and A. Pawlicz. 2015. "Wpływ kategoryzacji na rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji na przykładzie rynku usług hotelarskich w Unii Europejskiej." E-mentor 1 (58): 75-80. doi: 10.15219/em58.1158.
 • Bowen, J.T. 1998. "Market Segmentation in Hospitality Research: No Longer a Sequential Process." International Journal of Contemporary Hospitality Management 10 (7): 289-296. doi: doi:10.1108/09596119810240924.
 • Bowie, D., and F. Buttle. 2004. Hospitality Marketing. An Introduction. Amsterdam-London: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Buhalis, D. 2003. eTourism. Information Technology for Strategic Tourism Management. Harlow, England: Financial Times Prentice Hall.
 • Card, J.A., C.-Y. Chen, and S.T. Cole. 2003. "Online Travel Products Shopping: Differences between Shoppers and Nonshoppers." Journal of Travel Research 42 (2): 133-139. doi: 10.1177/0047287503257490.
 • Carroll, B., and J. Siguaw. 2003. "The Evolution of Electronic Distribution: Effects on Hotels and Intermediaries." The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 44 (4): 38-50. doi: 10.1016/S0010-8804(03)90257-6.
 • Chung, K.Y., S.Y. Oh, S.S. Kim, and S.Y. Han. 2004. "Three Representative Market Segmentation Methodologies for Hotel Guest Room Customers." Tourism Management 25 (4): 429-441. doi: 10.1016/S0261-5177(03)00115-8.
 • Del Chiappa, G., and A. Zara. 2015. "Offline Versus Online Intermediation: A Study of Booking Behaviour of Tourists Travelling to Sardinia." In Information and Communication Technologies in Tourism 2015. Proceedings of the International Conference in Lugano, Switzerland, February 3-6, 2015, edited by I. Tussyadiah and A. Inversini, 709-721. Cham: Springer International Publishing.
 • Duke, C.R., and M.A. Persia. 1994. "Effects of Distribution Channel Level on Tour Purchasing Attributes and Information Sources." Journal of Travel & Tourism Marketing 2 (2/3): 37-56. doi: 10.1300/J073v02n02_04.
 • Gnoth, J. 1997. "Tourism and Motivation and Expectation Formation." Annals of Tourism Research 24 (2): 283-304. doi: 10.1016/S0160-7383(97)80002-3.
 • Goldsmith, R.E. 1999. "Heavy Users of Travel Agents: a Segmentation Analysis of Vacation Travelers." Journal of Travel Research 38 (2): 127-133. doi: 10.1177/004728759903800205.
 • Greenwood, A. 2017. Best Western Launches Better Book Direct Campaign, last updated 2017.03.20 [accessed 2018.11.05]. Available from https://www.traveldailymedia.com/best-western-launches-better-book-direct-campaign/.
 • Guttentag, D., S. Smith, L. Potwarka, and M. Havitz. 2018. "Why Tourists Choose Airbnb: a Motivation-Based Segmentation Study." Journal of Travel Research 57 (3): 342-359. doi: 10.1177/0047287517696980.
 • Inbakaran, R., and M. Jackson. 2005. "Understanding Resort Visitors through Segmentation." Tourism and Hospitality Research 6 (1): 53-71. doi: 10.1057/palgrave.thr.6040044.
 • Kachniewska, M. 2014. "Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego." E-mentor 1 (53): 86-91.
 • Kim, K., J. Noh, and G. Jogaratnam. 2007. "Multi-Destination Segmentation Based on Push and Pull Motives. Pleasure Trips of Students at a U.S. University." Journal of Travel & Tourism Marketing 21 (2/3): 19-32. doi: 10.1300/J073v21n02_02.
 • Kotler, P., J. Bowen, and J.C. Makens. 1999. Marketing for Hospitality and Tourism. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Law, R. 2009. "Disintermediation of Hotel Reservations The Perception of Different Groups of Online Buyers in Hong Kong." International Journal of Contemporary Hospitality Management 21 (6-7): 766-772. doi: 10.1108/09596110910976007.
 • Loker, L.E., and R.R. Perdue. 1992. "A Benefit-Based Segmentation of a Nonresident Summer Travel Market." Journal of Travel Research 31 (1): 30-35.
 • Lutz, C., and G. Newlands. 2018. "Consumer Segmentation within the Sharing Economy: the Case of Airbnb." Journal of Business Research 88: 187-196. doi: 10.1016/j.jbusres.2018.03.019.
 • Masiero, L., and R. Law. 2016. "K Comparing Reservation Channels for Hotel Rooms: a Behavioral Perspective." Journal of Travel & Tourism Marketing 33 (1): 1-13. doi: 10.1080/10548408.2014.997960.
 • Menze, J. 2018. Interview: Airbnb CEO Says It's Now "100%" Battling Online Travel Agencies, last updated 2018.02.23 [accessed 2018.11.05]. Available from https://www.phocuswire.com/Interview-Airbnb-Brian-Chesky-hotels.
 • Morosan, C., and M.Y. Jeong. 2008. "Users' Perceptions of Two Types of Hotel Reservation Web Sites." International Journal of Hospitality Management 27 (2): 284-292. doi: 10.1016/j.ijhm.2007.07.023.
 • Murphy, H.C., Y. Dang, and M.-M. Chen. 2015. "An Examination of the E-Bookers and E-Browsers in Emerging Markets: Online Browsing Behaviour in Independent Hotels in Hoi An." In Information and Communication Technologies in Tourism 2015. Proceedings of the International Conference in Lugano, Switzerland, February 3-6, 2015, edited by I. Tussyadiah and A. Inversini, 763-774. Cham: Springer International Publishing.
 • O'Connor, P. 2008. "User-Generated Content and Travel: a Case Study on Tripadvisor.com." In Information and Communication Technologies in Tourism 2008. Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria 2008, edited by P. O'Connor, W. Höpken and U. Gretzel, 47-58. Vienna: Springer Vienna.
 • Pearce, D.G., and C. Schott. 2011. "Domestic vs Outbound Booking and Channel Choice Behavior: Evidence from New Zealand." International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 5 (2): 112-127. doi: 10.1108/17506181111139546.
 • Poon, K.Y., and W.J. Huang. 2017. "Past Experience, Traveler Personality and Tripographics on Intention to Use Airbnb." International Journal of Contemporary Hospitality Management 29 (9): 2425-2443. doi: 10.1108/Ijchm-10-2016-0599.
 • Qi, S., R. Law, and D. Buhalis. 2013. "Who Booked Five-Star Hotels in Macau? A Study of Hotel Guests' Online Booking Intention." Journal of Hospitality and Tourism Management 20: 76-83. doi: 10.1016/j.jhtm.2013.05.002.
 • Sidorkiewicz, M., and A. Tokarz-Kocik. 2009. "Internetowe systemy rezerwacji jako nowa forma dystrybucji usług hotelarskich w dobie społeczeństwa informacyjnego." Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług (35 cz. 1): 705-713.
 • Stangl, B., A. Inversini, and R. Schegg. 2016. "Hotels' Dependency on Online Intermediaries and Their Chosen Distribution Channel Portfolios: Three Country Insights." International Journal of Hospitality Management 52: 87-96. doi: 10.1016/j.ijhm.2015.09.015.
 • Tideswell, C., and B. Faulkner. 1999. "Multidestination Travel Patterns of International Visitors to Queensland." Journal of Travel Research 37 (4): 364-374. doi: 10.1177/004728759903700406.
 • Toh, R.S., P. Raven, and F. DeKay. 2011. "Selling Rooms: Hotels vs. Third-Party Websites." Cornell Hospitality Quarterly 52 (2): 181-189. doi: 10.1177/1938965511400409.
 • Tse, A.C.-B. 2003. "Disintermediation of Travel Agents in the Hotel Industry." International Journal of Hospitality Management 22 (4): 453-460. doi: 10.1016/S0278-4319(03)00049-5.
 • Wolfe, K., C.H.C. Hsu, and S.K. Kang. 2004. "Buyer Characteristics Among Users of Various Travel Intermediaries." Journal of Travel & Tourism Marketing 17 (2-3): 51-62. doi: 10.1300/J073v17n02_05.
 • Wykurz, A. 2018. "Jak zwiększyć rezerwacje bezpośrednie w hotelu." Hotelarz (3): 54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.