PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 | 79--92
Tytuł artykułu

Szanse wyborcze wójtów ubiegających się o reelekcję w wyborach w 2014 r.

Warianty tytułu
Electoral Chances of Mayors of Rural Municipalities Applying for Re-election in the 2014 Elections
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy jest określenie, jakie czynniki, z jaką siłą i w jakim kierunku oddziaływały na szanse reelekcji wójtów w 2014 roku. Czynniki określają cechy kandydatów oraz cechy gmin. Weryfikację przeprowadzono na próbie zbilansowanej przy zastosowaniu regresji logistycznej. Wyniki weryfikacji 22 cech sugerują m.in., że czynniki moderujące szanse reelekcji wójtów w ostatnich wyborach samorządowych, to m.in. wydatki majątkowe inwestycyjne, różnica udziału podmiotów sektora publicznego w liczbie podmiotów gospodarki narodowej ogółem w 2014 r. względem 2011 r., różnica udziału dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w 2014 r. względem 2011 r., udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w całkowitej liczbie ludności gminy w 2014 r., posiadanie większości w radzie gminy według wyników wyborów z 2010 r. czy staż na stanowisku. Na szanse reelekcji w tej grupie stanowisk nie wpływały m.in. liczba OSP czy poziom bezrobocia rejestrowanego. (abstrakt oryginalny)
EN
The object of the article is to determine which factors affected the chances of re-election of mayors of rural municipalities in 2014, with what strength and in what direction. The factors define the characteristics of the candidates and the characteristics of the municipalities. The verification was conducted on a balanced sample using logistic regression. The results of the verification of 22 characteristics suggest, among other things, that the factors moderating the chances of reelecting the mayors of rural municipalities in the last self-government elections include, among other things expenditure on investment assets, the proportion of public sector entities of the total number of entities in the national economy in 2014 compared with that of 2011, the proportion of children aged 3-6 attending nursery school in 2014 compared with that of 2011, the proportion of population of pre-working age in the total population of the municipality in 2014, having a majority in the municipal council according to the results of the 2010 elections and the amount of time spent in office. The chances of re-election in this group of offices were not affected by such matters as the number of volunteer fire brigades or the number of registered unemployed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • A. Gelman, G. King, 1990. Estimating incumbency advantage without bias, "American Journal of Political Science" 1990/4.
 • A. Moore, M. McGregor, L. Stephenson, Paying attention and the incumbency effect: Voting behavior in the 2014 Toronto Municipal Election, "International Political Science Review" 2017/1, s. 10.
 • A. Moore, M. McGregor, L. Stephenson, Paying attention and the incumbency effect: Voting behavior in the 2014 Toronto Municipal Election, "International Political Science Review" 2017/1, s. 3.
 • E. Oliver, S. Ha, Vote Choice in Suburban Elections, "American Political Science Review" 2007/3, s. 404.
 • E. Oliver, S. Ha, Z. Callen, Local Elections and the Politics of Small-Scale Democracy, Princeton 2012.
 • G. Peters, Polityka i biurokracja państwowa [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, t. 1, Warszawa 1995.
 • J. Bartkowski, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003, s. 175-176 i 265-267.
 • J. Bartkowski, Tradycja zaborów a współczesne zachowania społeczne w Polsce [w:] Oblicza lokalności: tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Warszawa 2006.
 • J. Bober, J. Hausner, H. Izdebski, W. Lachiewicz, S. Mazur, A. Nielicki, B. Nowotarski, W. Puzyna, K. Surówka, I. Zachariasz, M. Zawicki, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013, s. 30.
 • J. Kushner, D. Siegel, H. Stanwick, Ontario Municipal Elections: Voting Trends and Determinants of Electoral Success in a Canadian Province, "Canadian Journal of Political Science" 1997/3, s. 553.
 • J. Trounstine, Evidence of a Local Incumbency Advantage, "Legislative Studies Quarterly" 2011/2.
 • K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005, s. 206-207.
 • L.G. Veiga, F.J. Veiga, Does Oportunism Pay Off?, "Economic Letters" 2007/2.
 • M.M. Dworakowska, Determinanty finansowe wzrostu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, "Studia z Polityki Publicznej" 2015/8, s. 49.
 • P. Swianiewicz, Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależ noś ci od wielkości gminy, "Samorząd Terytorialny" 2010/4.
 • R. Titiunik, Incumbency Advantage in Brazil: Evidence from Municipal Mayor Elections, University of Michigan 2011.
 • S. Bartnicki, Referenda gminne w Polsce od 1992 do 2014 roku a przynależność gmin do regionów historycznych [w:] Oblicza polskiej samorządności. Wyzwania i praktyki rządzenia, red. T. Piróg, Kraków 2017, s. 122-128.
 • S. Bartnicki, T. Własiuk, PSL na straży, "Rzeczpospolita" z 10.08.2012 r.
 • S. Kuković, M. Haček, The Re-Election of Mayors in the Sloenian Local Self-Government, "Lex Localis" 2013/2, s. 89.
 • V. Castro, R. Martins, Running for office again: evidence from Portuguese municipal elections, "Public Choice" 2013/3-4, s. 700.
 • Y. Uppal, The disadvantaged incumbents: estimating incumbency effects in Indian state legislatures, "Public Choice" 2009/1-2.
 • Z.L. Hajnal, P.G. Lewis, H. Louch, Municipal Elections in California: Turnout, Timing, and Competition, San Francisco CA 2002, s. 52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.