PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 4 | 200--204
Tytuł artykułu

Istota i uwarunkowania usług brokerskich we wdrażaniu innowacji w agrobiznesie

Warianty tytułu
The Essence and Conditions of Brokerage Services in the Implementation of Innovation in Agribusiness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie istoty usług brokerskich i ich roli w wdrażaniu innowacji w agrobiznesie na przykładzie założeń Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego. Przedstawiono istotę i cele usług brokerskich, podstawy wdrażania innowacji w agrobiznesie krajów UE z wykorzystaniem usług brokerskich oraz usługi brokerskie w sieci innowacji w agrobiznesie w Polsce. Przeprowadzone rozważania na bazie analizy literatury przedmiotu oraz dokumentów UE i Polski, wskazują, że sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce tworzy podwaliny wdrażania innowacji poprzez usługi brokerskie, ale nie tworzy pełnego systemu.(abstrakt oryginalny)
EN
The content of the article consists of the following issues: essence and purposes of brokerage services, bases for implementing innovation in agribusiness through brokerage services in the EU and brokerage services in the innovation network in agribusiness in Poland. The aim of the article was to show the essence of brokerage services and their role in implementing innovations in agribusiness based on the assumptions of the European Innovation Partnership. Conducted considerations - based on the analysis of the subject literature and EU and Polish documents - indicate that the network for innovation in agriculture and rural areas in Poland creates the basics for implementing innovation through brokerage services, but does not create a full system.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
200--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. CDR. 2018. SIR - Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (Network for innovation inagriculture and in rural areas). Brwinów: Centrum Doradztwa Rolniczego, www.cdr.gov.pl/sir, access: 15.07.2018.
 • 2. EC. 2010a. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM 2020, wersja ostateczna (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Bruksela: Komisja Europejska.
 • 3. EC. 2010b. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 października 2010 r. Projekt przewodni strategii Europa 2020 - Unia innowacji. COM 546, wersja ostateczna (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 6 October 2010 Europe 2020 Flagship Initiative: Innovation Union). Bruksela: Komisja Europejska.
 • 4. EC. 2012. Komunikat Komisji do Parlamentu i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnegona rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa z dnia 29 lutego 2012. EUR-Lex, COM 79, wersja ostateczna (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the European Innovation Partnership "Agricultural Productivity and Sustainability" of 29 February 2012). Bruksela: Komisja Europejska.
 • 5. Etzkowitz Henry, Loet Leydesdorff. 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode2" to a Triple Helix of university-industry-government relations, Research Policy 29 (2): 109-123.
 • 6. Kossowska Małgorzata, Iwona Sołtysińska. 2002. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji (Staff training and development of organization). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • 7. MRiRW. 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Rural Development Programfor 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 8. Olejniczak Karol, Tomasz Kupiec, Estelle Raimondo. 2014. Brokerzy wiedzy. Nowe spojrzenie na rolę jednostek ewaluacyjnych. [W] (R) Ewaluacja 2. Wiedza w działaniu (Knowledge brokers. A new look at the role of evaluation units. [In] (R) evaluation 2. Knowledge in action), ed. Agnieszka Haber, Karol Olejniczak, 67-112. Warszawa: PARP.
 • 9. Olejniczak Karol, Dominika Wojtowicz. 2016. Innowacje w kształceniu kadr analitycznych administracji. Przykład szkolenia opartego na grze (Innovations in in educating the analytical staff of the administration. An example of a game-based training). Studia z Polityki Publicznej 3: 175-190.
 • 10. Orłowski Witold T. 2013. Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania (Commercialization of scientific research in Poland. Barriers and possibilities of breaking them). Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 11. Pyka Jan, Adam Janiszewski. 2016. Brokerzy w przepływie wiedzy. Kontekst regionalny (Brokers' participationin knowledge transfer. Regional context). Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 280: 157-171.
 • 12. Wiatrak Andrzej Piotr. 2015. Issues of a university advisory system for regional development. InternationalJournal of Contemporary Management 4: 75-89.
 • 13. Wiatrak Andrzej Piotr. 2016. Sieć innowacji w rolnictwie - istota, cele i uwarunkowania (Network innovationin agriculture - essence, aims and conditions). Roczniki Naukowe SERiA 3: 380-384.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.