PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 3 | 109--119
Tytuł artykułu

Entrepreneurial Activity, Market Orientation, Investment Attractiveness and Transaction Costs for Enterprises in Local Development Context

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Działania przedsiębiorcze, orientacja rynkowa i atrakcyjność inwestycyjna samorządów a koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw w kontekście rozwoju lokalnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie zjawiska przedsiębiorczości i orientacji rynkowej samorządów oraz określenie relacji między tymi zjawiskami a atrakcyjnością inwestycyjną regionów i kosztów transakcyjnych dla przedsiębiorców i inwestorów, na które mogą wpływać władze lokalne. Działania przedsiębiorcze i podejście rynkowe władz lokalnych jest szeroko prezentowane w literaturze przedmiotu, niemniej atrakcyjność inwestycyjna regionów oraz ich wpływ na koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw są prezentowane w literaturze przedmiotu w stopniu mniejszym. W celu uzupełnienia zidentyfikowanej luki badawczej zrealizowano badania, które umożliwiły przedstawienie zależności pomiędzy działaniami przedsiębiorczymi, orientacją rynkową, atrakcyjnością inwestycyjną a kosztami transakcyjnymi dla przedsiębiorstw. W artykule wskazano również działania, które regiony mogą podejmować, aby wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną swoich jednostek terytorialnych oraz koszty transakcyjne dla przedsiębiorstw w celu pobudzania procesu rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the paper is to explore phenomena of entrepreneurial activities and market orientation of local governments, and also to identify a relation between these phenomena and investment attractiveness of local units and transaction costs for entrepreneurs and investors that authorities of local units might impact. We performed Boolean key word and subject term searches of selected scholar databases between 21 and 24 July 2017. It enabled us to identify less proliferated aspects of local development, which we deepened our knowledge of through systematic literature review aiming to reach the purpose of the paper. Entrepreneurial activities and the market approach of local units are widely explored in scientific research literature, but investment attractiveness of local units and their impact on transaction costs for enterprises are less represented. We present relations between investment attractiveness and transaction costs for enterprises with entrepreneurial activities and market orientation. There are actions local governments can undertake to impact investment attractiveness of local units and transaction costs for enterprises to stimulate the local development process. This work indicates the importance of increasing investment attractiveness of local units by local governments and lowering transaction costs for enterprises in the local development process. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
109--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Pedagogical University of Cracow
Bibliografia
 • Ahmad, N., and R.G. Seymour. 2008. "Defining Entrepreneurial Activity: Definitions Supporting Frameworks for Data Collection." OECD Statistics Working Paper (1): 3-18.
 • Audretsch, D.B., O. Falck, M.P. Feldman, and S. Heblich. 2012. "Local Entrepreneurship in Context." Regional Studies 46 (3): 379-389. doi: 10.1080/00343404.2010.490209.
 • Bektashi, M., and A.R. Nuhiu. 2015. "New Institutional Economics and Economic Development of the Republic of Kosovo." Acta Universitatis Danubius Oeconomica 11 (2): 246-254.
 • Berg, N. 2014. "Success from Satisficing and Imitation: Entrepreneurs' Location Choice and Implications of Heuristics for Local Economic Development." Journal of Business Research 67 (8): 1700-1709. doi: 10.1016/j.jbusres.2014.02.016.
 • Budner, W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. 2nd ed. Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Caruana, A., B. Ramaseshan, and M.T. Ewing. 1997. "Market Orientation and Organizational Commitment in the Australian Public Sector." International Journal of Public Sector Management 10 (4): 294-303. doi: 10.1108/09513559710180556.
 • Dzionek-Kozłowska, J., and R. Matera. 2015. "New Institutional Economics' Perspective on Wealth and Poverty of Nations. Concise Review and General Remarks on Acemoglu and Robinsons Concept." Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciences 62 (SI): 11-18. doi: 10.1515/aicue-2015-0032.
 • Filiz Baştürk, M. 2016. "The Effects of Coase's Thought on the Development of the New Institutional Economics." Sosyoekonomi 24 (29): 11-22. doi: 10.17233/se.78962.
 • Fornahl, D. 2003. "Entrepreneurial Activities in a Regional Context." In Cooperation, Networks, and Institutions in Regional Innovation Systems, edited by D. Fornahl and T. Brenner, 38-57. Cheltenham, UK - Northampton, USA: Edward Elgar.
 • Fujita, M., and P. Krugman. 2004. "The New Economic Geography: Past, Present and the Future." Papers in Regional Science 83 (1): 139-164. doi: 10.1007/s10110-003-0180-0.
 • Giffinger, R., G. Haindlmaier, and H. Kramar. 2010. "The Role of Rankings in Growing City Competition." Urban Research & Practice 3 (3): 299-312. doi: 10.1080/17535069.2010.524420.
 • Godlewska-Majkowska, H. ed. 2012. Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Godlewska-Majkowska, H. ed. 2013. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Gorzelak, G., and B. Jałowiecki. 2000. "Konkurencyjność regionów." Studia Regionalne i Lokalne (1): 7-24.
 • Harbison, F. 1956. "Entrepreneurial Organization as a Factor in Economic-Development." Quarterly Journal of Economics 70 (3): 364-379. doi: 10.2307/1884230.
 • Helmsing, A.H.J. 2001. "Externalities, Learning and Governance: New Perspectives on Local Economic Development." Development and Change 32 (2): 277-308.
 • Hurst, M.E.E. 1974. A Geography of Economic Behaviour. An Introduction. London - North Scituate, Mass.: Prentice-Hall; Duxbury Press.
 • Hwang, K. 2015. "Contracting in Local Public Organizations: the Institutional Economics Perspective." Journal of Public Affairs 15 (3): 237-242. doi: 10.1002/pa.1509.
 • Ignacy, J. 2015. "Analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009-2013." Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39 (4): 69-81.
 • Isard, W. 1956. Location and Space-Economy. A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban Structure. Regional science studies series (Aldershot, England). Cambridge, Mass - London: M.I.T. Press.
 • Jaworski, B.J., and A.K. Kohli. 1993. "Market Orientation - Antecedents and Consequences." Journal of Marketing 57 (3): 53-70. doi: 10.2307/1251854.
 • Kamińska, W. 2006. Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003. Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Warszawa: IGiPZPAN.
 • Kingdon, J.W. 1984. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Little, Brown.
 • Kohli, A.K., and B.J. Jaworski. 1990. "Market Orientation - the Construct, Research Propositions, and Managerial Implications." Journal of Marketing 54 (2): 1-18. doi: 10.2307/1251866.
 • Kowalik, I. 2011a. "Market Orientation and Its Antecedents in the Polish Local Governments." International Journal of Public Sector Management 24 (1): 57-79. doi: 10.1108/09513551111099226.
 • Kowalik, I. 2011b. Orientacja rynkowa w polskim samorządzie terytorialnym. Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Krugman, P. 2007. "The 'New' Economic Geography: Where Are We? In Regional Integration in East Asia. From the Viewpoint of Spatial Economics, edited by M. Fujita, 23-34. London: Palgrave Macmillan.
 • Kuźniar, W. 2013. Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Monografie i Opracowania. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Leśniewski, M.A. 2011. "Czynniki kształtowania lokalizacji przedsiębiorstw w gminach. Wyniki badań." Przegląd Organizacji (7/8): 44-47.
 • Leyden, D.P., and A.N. Link. 2015. Public Sector Entrepreneurship. U.S. Technology and Innovation Policy. Oxford - New York: Oxford University Press.
 • Luke, B., and M.L. Verreynne. 2006. "Exploring Strategic Entrepreneurship in the Public Sector." Qualitative Research in Accounting & Management 3 (1): 4-26. doi: 10.1108/11766090610659724.
 • Mariotti, S., L. Piscitello, and S. Elia. 2010. "Spatial Agglomeration of Multinational Enterprises: the Role of Information Externalities and Knowledge Spillovers." Journal of Economic Geography 10 (4): 519-538. doi: 10.1093/jeg/lbq011.
 • McCann, P., and S. Sheppard. 2003. "The Rise, Fall and Rise Again of Industrial Location Theory." Regional Studies 37 (6-7): 649-663. doi: 10.1080/0034340032000108741.
 • Narver, J.C., and S.F. Slater. 1990. "The Effect of a Market Orientation on Business Profitability." Journal of Marketing 54 (4): 20-35. doi: 10.2307/1251757.
 • Płaziak, M., and A.I. Szymańska. 2014. "Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise." Procedia - Social and Behavioral Sciences 120: 72-83. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.083.
 • Pollitt, C., and G. Bouckaert. 2011. Public Management Reform. A Comparative Analysis. New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Resmer, A. 2016. Determinanty lokalizacji centrów usług outsourcingowych w Polsce. doctoral thesis, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Rudolf, W. 2010. "Koncepcja 'governance' i jej zastosowanie. Od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy." Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (245): 73-82.
 • Rudolf, W. 2015. "Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego." Zarządzanie Publiczne (2): 109-118.
 • Sánchez, M., A. Mollá, and A. Cervera. 2001. "Antecedents and Consequences of Market Orientation in Public Organisations." European Journal of Marketing 35 (11/12): 1259-1288. doi: 10.1108/EUM0000000006476.
 • Schumpeter, J.A. 1934. The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Translated by R. Opie. Harvard Economic Studies. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Sotarauta, M., and R. Pulkkinen. 2011. "Institutional Entrepreneurship for Knowledge Regions: in Search of a Fresh set of Questions for Regional Innovation Studies." Environment and Planning C-Government and Policy 29 (1): 96-112. doi: 10.1068/c1066r.
 • Staniszewski, P. 2013. "Regulacje prawne ograniczające koszty transakcyjne. Na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego." Ekonomia (3): 134-148.
 • Sternberg, R. 2009. "Regional Dimensions of Entrepreneurship." Foundations and Trends(R) in Entrepreneurship 5 (4): 211-340. doi: 10.1561/0300000024.
 • Strzelczyk, W. 2014. "Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises." Economic and Regional Studies 7 (2): 5-25.
 • Szromnik, A. 2006. "Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne." In Marketing terytorialny, edited by T. Markowski. Warszawa: KPZKPAN.
 • Szromnik, A. 2008. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. 2nd ed. Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Törnqvist, G. 1977. "The Geography of Economic Activities: Some Critical Viewpoints on Theory and Application." Economic Geography 53 (2): 153-162. doi: 10.2307/142722.
 • Venables, A.J. 1996. "Equilibrium Locations of Vertically Linked Industries." International Economic Review 37 (2): 341-359. doi: 10.2307/2527327.
 • Walker, R.M., G.A. Brewer, G.A. Boyne, and C.N. Avellaneda. 2011. "Market Orientation and Public Service Performance: New Public Management Gone Mad?" Public Administration Review 71 (5): 707-717. doi: 10.1111/j.1540-6210.2011.02410.x.
 • Westrup, U. 2012. "Internal Entrepreneurship in the Public Sector: the Challenges of Integrating Innovative Project into the Regular Organization." Scandinavian Journal of Public Administration 16 (4): 97-112.
 • Zalewski, A. ed. 2007. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. 2nd ed. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.