PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 49 | nr 1 | 108--115
Tytuł artykułu

Identyfikacja hałasu drogowego a badania rynku nieruchomości mieszkaniowych

Warianty tytułu
Identification of Road Traffic Noise and Research of Residential Real Estate Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono sposoby identyfikacji źródeł hałasu drogowego, stanowiącej ważny element oceny uciążliwości akustycznej otoczenia. W pracy przeprowadzono ocenę uciążliwości akustycznej wybranego terenu przy użyciu metody analizy dokumentacji źródłowej poprzedzonej szczegółowym rozpoznaniem źródeł hałasu drogowego. Celem badania było sprawdzenie czy zasoby informacyjne strategicznej mapy akustycznej (SMA) można zaimplementować na obszar gospodarki nieruchomościami. Zaprezentowane studium przypadku potwierdziło możliwość wykorzystania SMA jako źródła informacji o nieruchomościach w pełnym okresie jej aktualności oraz potwierdziło przyjętą hipotezę badawczą, iż wykorzystanie zasoby SMA w badaniach rynku nieruchomości wrażliwych akustycznie wymaga szczegółowego rozpoznania źródeł hałasu drogowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the ways of identifying sources of road traffic noise, which is an important element in assessing the acoustic nuisance of the environment. The work involved assessing the acoustic nuisance of the selected area using the method of analyzing the source documentation, preceded by a detailed recognition of road traffic noise sources. The aim of the study was to check whether the information resources of the strategic noise map (SNM) can be implemented in real estate management. The presented case study confirmed the possibility of using SNM as a source of information about real estate in the full period of its validity and confirmed the accepted research hypothesis that the use of SNM resources in research of acoustically sensitive real estate market requires detailed recognition of road traffic noise sources.(original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
108--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • END. 2002. Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise - Official Journal of the European Communities L 189 of 18 July 2002.
 • Fundacja "Rozwój ATR". 2006, Generalny pomiar cech ruchu drogowego na sieci komunikacyjnej miasta Bydgoszczy rok 2005/2006, Bydgoszczy,
 • Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., 2011, Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 • Gnat S., Bas M., 2017, Próba wykorzystania zjawiska hałasu komunikacyjnego do oceny atrakcyjności lokalizacji, Rzeczoznawca Majątkowy 1/2017, s. 18-23.
 • Hozer J. (red.), 2001, Nieruchomości, Przedsiębiorstwa, Wyceny, Analizy, Tom II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Huderek-Glapska S., 2013, Wpływ hałasu lotniczego na ceny mieszkań w Warszawie na podstawie deklarowanych preferencji, Świat Nieruchomości 3(85), s. 40-45.
 • Kucharska-Stasiak E., 2006, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak E., 2016, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rącka I., Szopinska K., 2017, Decyzje inwestycyjne na rynku lokali mieszkalnych a hałas drogowy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 483 Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii, s. 100-117.
 • Rozporządzenie 2002. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422).
 • Rozporządzenie 2007. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 nr 0 poz. 112).
 • Siemińska E., 2012, Nowe wyzwania inwestowania i finansowania projektów deweloperskich, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(3), s. 17-28.
 • SMA 2012. Strategiczna mapa akustyczna miasta Bydgoszcz, http://mapy.bydgoszcz.pl/ (dostęp 10.07.2017).
 • Spławińska M., Buczek, P., Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu, "Drogownictwo", 2015, nr 5.
 • Szczepańska A., Senetra, A., Wasilewicz-Pszczółkowska M., The effect of road traffic noise on the prices of residential property - A case study of the Polish city of Olsztyn, "Transportation Research Part D: Transport and Environment", 36, 2015.
 • Szopińska K., 2016, Uwarunkowania akustyczne w procesie tworzenia przestrzeni miejskiej, [w:] Nieruchomość w przestrzeni 2, pod red. M. Trojanek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s.123-133.
 • Szopińska K., Krajewska M., 2016a, Methods of Assessing Noise Nuisance of Real Estate Surroundings, Real Estate Management and Valuation, 24(1), s. 19-30.
 • Szopińska K., Krajewska M., 2016b, Sensitive property valuation taking into account noise aspects, [in:] Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2016" Conference proceedings 5th to 9th of September 2016, Perugia, Italy pp. 246-251.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 nr 0 poz. 459).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2017 nr 0 poz. 519).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.