PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(6) Inżynieria systemów technicznych | 129--140
Tytuł artykułu

Problem of Preparing Students to Study in the Field of "Management and Production Engineering" in the Field of Basic Technical Knowledge - Case Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problem przygotowania studentów do studiów na kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" w zakresie podstawowej wiedzy technicznej: Studium Przypadku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie problematyki przygotowania studentów pierwszego roku pierwszego stopnia studiów na kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji", zwłaszcza w zakresie podstawowej wiedzy technicznej oraz myślenia "technicznego". Problem oraz proponowane środki i sposoby jego rozwiązania przedstawiono w artykule na przykładzie szczególnego przedmiotu, realizowanego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, którym jest "Wprowadzenie do techniki". W części wprowadzającej artykułu pokazano uwarunkowania i przesłanki, które były punktem wyjścia dla opracowania programu ww. przedmiotu. W kolejnym, drugim rozdziale przedstawiono treści kształcenia oraz zasady zaliczania przez studentów przedmiotu w zakresie objętych wykładami. W rozdziale 3 omówiono koncepcję oraz sposób jej realizacji w zajęciach projektowych, przewidzianych w programie omawianego przedmiotu. Rozdział 4 to zbiór obserwacji, związany z prowadzeniem zarówno wykładów jak i zajęć laboratoryjnych oraz zaliczaniem przez studentów tych zajęć. Sformułowane w podsumowaniu propozycje dotyczą zwłaszcza przygotowania materiałów dydaktycznych do omawianego w artykule obszaru kształcenia, ale także - potrzeb i możliwości wykorzystania doświadczeń przedstawionych w artykule w kształceniu studentów na kierunkach nietechnicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is to indicate the problems of preparing the first year of the first-degree students for studying in "Management and Production Engineering", especially in the field of basic technical knowledge and "technical" thinking. The experiences and thoughts of authors, refer-red to the mentioned problem, as well as proposed teaching methods and evaluation measures are presented in the article on the example of a particular subject of studies, implemented at the Faculty of Organization and Management of the Silesian University of Technology, which is named as "Introduction to technology". The introductory part of the article shows the conditions and premises that were the starting point for the development of the above-mentioned program. Next, the second chapter, presents the content of the course and the rules of the student's credit for the subject matter covered by the lectures. Chapter 3 discusses the concept and manner of implementing in the design classes provided for in the program of the subject. Chapter 4 is a collection of practical observations and conclusions, related to conducting both lectures and laboratory classes and student credit. The proposals formulated in the summaries concern, in particular, the preparation of didactic materials for the area of education discussed in the article, but also the needs and possibilities of using the experiences presented in the article, also in the education of non-technical students. (original abstract)
Rocznik
Strony
129--140
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • Apply.PolSl. Pobrano z: https://apply.polsl.pl/ [Dostęp: 14.04.2017].
  • J. Kaźmierczak. "Engineering of Needs (EoN): The Role of Identifying and Analyzing Needs in Engineering and Engineering Management." 2016 3rd International Confe-rence on Social Sciences (ICSS), 2016, p. 905 - 914.
  • J. Kaźmierczak. "Inżynier XXI wieku w wymiarze nie tylko technicznym." Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2016, p. 181 - 194.
  • J. Kaźmierczak. "Technology Assessment: Educational Challenge," Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, R. Knosala (red.). tom II, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, p. 949 - 955, ISBN 978-83-930399-6-8.
  • J. Kaźmierczak. "Technology Assessment" jako przykład nowego wyzwania w kształceniu inżynierów: analiza potrzeb i propozycje rozwiązań." General and Professional Education Journal, 2/2015, p. 18 - 27.
  • J. Kaźmierczak. "Zagadnienia interdyscyplinarne w programie studiów na kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji", R. Knosala (red.). Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, tom II, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 877.
  • Outgoing.PolSl. Pobrano z: https://outgoing.polsl.pl/institutions/departments/ id/-3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.