PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 16 | nr 3 | 157--165
Tytuł artykułu

Representation of Local Government Interests and the Legislative Process

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reprezentacja interesów samorządu terytorialnego a proces legislacyjny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Podstawową zasadą funkcjonowania samorządu lokalnego jest jego niezależność, ograniczona przez obowiązujące przepisy prawne tworzone zgodnie z zasadą pomocniczości. Artykuł analizuje akty normatywne dotyczące udziału organów samorządu terytorialnego w procesie stanowienia prawa. Obserwacja praktyki ich stosowania prowadzi do wniosku, że rozwiązania te nie są skuteczne i nie odpowiadają konstytucyjnym gwarancjom dotyczącym pozycji systemu samorządu terytorialnego. W konkluzjach zaproponowano nowy tryb wyboru Senatu RP i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz polskiej delegacji do Komitetu Regionów UE. Zmiany te mogłyby zwiększyć wpływ organów samorządu terytorialnego na przyjmowane rozwiązania w uchwalanych aktach prawnych i wpłynąć na jakość tworzonego prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The basic principle of the functioning of local self-government is its independence, which is limited by the applicable law created in accordance with the principle of subsidiarity. The article analyzes the normative acts concerning the participation of local self-government bodies in the law-making process. Observation of the practice of their application leads to the conclusion that these solutions are not effective, and they do not correspond to the constitutional guarantees of the territorial self-government system position. The conclusions propose a new mode of selecting the Polish Senate and Self-Government Commission as well as the Polish delegation to the EU Committee of the Regions, which could improve the influence of territorial self-government bodies and the quality of solutions adopted in legal acts. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
157--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Sklodowska University, Poland
Bibliografia
 • Commission Decision of 24 June 1988. Setting up a Consultative Council of Regional and Local Authorities. 88/487/ECC, Official Journal of the European Communities, L 247, 6 September 1988.
 • Community Charter of Regionalization. 18 November 1988, OJUE 19.12.88, No C 326/289.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. DzU z 1994 r. nr 124 poz. 607.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. DzU z 1997 r. nr 78 poz. 483.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej. DzU z 2018 r. poz. 762, as amended (see: DzU z 2018 r. poz. 810, DzU z 2018 r. poz. 1090, DzU z 2018 r. poz. 1467, DzU z 2018 r. poz. 1544, DzU z 2018 r. poz. 1560, and DzU z 2018 r. poz. 1669).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa. DzU z 2018 r. poz. 913, as amended (see: DzU z 2018 r. poz. 1000, and DzU z 2018 r. poz. 1432).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów. DzU z 2012 r. poz. 392, as amended (see: DzU z 2015 r. poz. 1064, and DzU z 2018 r. poz. 166).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. DzU z 2018 r. poz. 995, as amended (see: DzU z 2018 r. 1000, DzU z 2018 r. poz. 1349, and DzU z 2018 r. poz. 1432).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. DzU z 2018 r. poz. 478, as amended (see: DzU z 2018 r. poz. 1669).
 • Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS). Official Journal of the European Union, L 154, 21 June 2003.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. DzU z 2008 r. nr 15 poz. 97.
 • Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. MP z 2007 r. nr 32 poz. 375, as amended (see: MP z 2012 r. poz. 927)
 • Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów. MP z 2013 r. poz. 979.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. MP z 1992 r. nr 26 poz. 185.
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu. MP z 1991 r. nr 2 poz. 11.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. DzU z 2000 r. nr 48 poz. 550.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. DzU z 2006 r. nr 227 poz 1658, as amended (see: DzU z 2018 r. poz. 1307, and DzU z 2018 r. poz. 1669).
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. DzU z 2005 r. nr 90 poz. 759.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. DzU z 1990 r. nr 16 poz. 95.
 • Bisztyga, A., and P.B. Zientarski. eds. 2014. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP. Warszawa: Kancelaria Senatu RP.
 • Gawłowski, R. 2015. "Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od konsultacji do współudziału w rządowym procesie decyzyjnym." Samorząd Terytorialny 25 (12): 5-14.
 • John, P. 2001. Local Governance in Western Europe. Sage politics texts. London - Thousand Oaks, Calif.: SAGE.
 • Keating, M. 2004. Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy. Zeszyt/Centrum Europejskie Natolin. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.
 • Orłowski, W., and J. Sobczak. 2012. "Wpływ akcesji do UE na pozycję i funkcjonowanie samorządu wojewódzkiego." In Kadry dla gospodarki transgranicznej, edited by M. Kowerski and I. Pieczykolan, 17-36. Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Orłowski, W., and J. Sobczak. 2013. "Senat a samorząd terytorialny." In Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, edited by Z. Witkowski and A. Bień-Kacała. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora."
 • Piattoni, S. 2012. "The Committee of the Regions and the Upgrading of Subnational Territorial Representation." In The Challenge of Democratic Representation in the European Uniond, edited by S. Kröger and D. Friedrich, 59-43. Houndmills, Basingstoke, Hampshire - New York: Palgrave Macmillan.
 • Słupińska, M. 2011. "Regiony w europejskiej polityce spójności w okresie 2014-2020." In Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy, edited by E. Pancer-Cybulska and E. Szostak, 96-106. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Sobolewski, A. 2010. "Regiony i polityka regionalna w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i formalne." Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 14 (2): 155-166.
 • Truskolaski, T., and K. Waligóra. 2012. "Komitet Regionów Unii Europejskiej. Instytucjonalizacja międzynarodowej aktywności samorządów." Białostockie Studia Prawnicze (12): 23-34.
 • Zachariasz, I. 2015. "Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego." Samorząd Terytorialny (12): 15-24.
 • Ziller, J. 2006. "The Impact of Enlargement on National Institutions: a Comparative and Retrospective Overview." In Après Enlargement. Legal and Political Responses in Central and Eastern Europe, edited by W. Sadurski, J. Ziller and K. Żurek, 187-200. Florence: Robert Schuman Centre of Advanced Studies; European University Institute.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536147

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.