PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 522 System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji | 140--154
Tytuł artykułu

Finansowanie działalności leczniczej szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing Medical Activity Of Hospitals in The System of Basic Hospital Security of Medical Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2017 roku opublikowana została ustawa wprowadzająca system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali), będąca nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sieć szpitali rozpoczęła funkcjonowanie 1 października 2017 roku. Zmiana zasad finansowania świadczeń w ramach leczenia szpitalnego, a częściowo również w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ma usprawnić funkcjonowanie szpitali. Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły na rynku świadczeń zdrowotnych w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy. W artykule wykorzystano analizę literatury i aktów prawnych. Oceny efektów zmian będzie można dokonać po kilku latach funkcjonowania sieci szpitali(abstrakt oryginalny)
EN
In 2017, the law on the so-called network of hospitals, that is an amendment to the Act on medical services financed from public funds, was published. The network of hospitals started to operate on the 1st of October 2017. The change of financing rules related to inpatient care and partly also outpatient care, should improve the functioning of hospitals. The aim of the article is to present changes that have occurred on the health care market, in connection with the entry into force of the amendment to the Act. The article uses the method of literature and legal regulations analysis. The assessment related to the effects of changes regarding the network of hospitals will be possible after several years of its operating(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Chluska J., 2014, Rachunkowość podmiotów leczniczych, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dekret z dnia 3 stycznia 1918 r. Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem, Dz. U. nr 1, poz. 1 z 1918 r.
 • Dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby, Dz. Pr. P. P. 1919 r., nr 9, poz. 122.
 • Dekret Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 kwietnia 1945 roku o podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, Dz. U. 1945 nr 12, poz. 63.
 • Dercz M., Izdebski H., 2001, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa - Poznań.
 • Encyklopedia zdrowia, 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2013, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2015, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2017, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Hass-Symotiuk M. (red.), 2011, System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwers sp. z o.o., Warszawa.
 • Indulski J., Orzeszna S., 1981, Drogi i bezdroża medycyny społecznej w Polsce, Służba Zdrowia, nr 7.
 • Jachowicz R., 1970, Zarys technologii współczesnego szpitala, PZWL, Warszawa.
 • Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.), 2001, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Klupś Z., 2003, Kasy Chorych - między naprawą a likwidacją. Spory o model opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2001-2002, [w:] Musielak M. (red.), Kasy Chorych w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Kois-Jaźwiec K., Podfigurny M., 2003, Oczekiwania samorządu terytorialnego wobec Kas Chorych, [w:] Musielak M. (red.), Kasy Chorych w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz. U. 1952 nr 33, poz. 232.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483.
 • Leksykon PWN, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Leowski J., 2004, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Lichtarski J., 1997, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Macuda M., 2013, Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie szpitala, [w:] Remlein M. (red.), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Poznań.
 • Mała encyklopedia medycyny, 1990, PWN, Warszawa.
 • Michalak J., Leśniewski B., 2017, Wprowadzając sieć, wprowadzamy rynek, Menedżer Zdrowia, nr 6-7.
 • Niżnik J., 2004, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Kraków - Bydgoszcz.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1998, t. 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Orliński R., 2015, Zarządzanie kosztami w szpitalach, Studia Kaliskie, t. 3, PWSZ w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Kalisz, s. 137-153.
 • Orliński R., 2016, Rachunek kosztów pacjenta na przykładzie szpitala, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 442, s. 358-367.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1973 roku w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej, Dz. U. nr 7, poz. 52.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, Dz. U. z 2017 r. poz. 1225.
 • Rój J., Sobiech J., 2006, Zarządzanie finansami szpitala, Dom Wydawniczy ABC, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szulc J., 2017, Sieć weszła w życie i... nic, Menedżer Zdrowia, nr 8.
 • Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, Dz. U. nr 51, poz. 396.
 • Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia, Dz. U. nr 55, poz. 434.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego, Dz. U. nr 36, poz. 334.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. nr 47, poz. 280.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz. U. nr 28, poz. 153.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, nr 45 poz. 391.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004 nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. nr 102, poz. 586.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2017 r., poz. 844.
 • Wdowiak L., 1981, Zarys organizacji służby zdrowia w Polsce, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin.
 • Witczak I., 2009, Ekonomika szpitala. Uwarunkowania, element, zasady, CeDeWu.PL, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.