PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 49 | nr 1 | 146--154
Tytuł artykułu

Opodatkowanie dostaw budynków, budowli lub ich części podatkiem od towarów i usług w świetle wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

Warianty tytułu
Taxation of the Supplies of Buildings, Structures or its Parts with a Tax On Goods and Services in the Light of the Cjeu Judgment of 16 November 2017 in Case C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. O.O. vs. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi omówienie skutków orzeczenia TSUE w sprawie C-380/16 dla dalszego stosowania zwolnień dostaw nieruchomości z VAT. Z analizy wyroku wynika, że krajowa definicja pierwszego zasiedlenia jest niezgodna z przepisami wspólnotowymi i w związku z tym wymaga nowelizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the effects of the CJEU judgment in case C-380/16 for the further application of VAT exemptions for supplies of real estates. The analysis of the judgment proves that the Polish definition of the first occupation violates EU law and therefore there is need of amendments.(original abstract)
Rocznik
Tom
49
Numer
Strony
146--154
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bartosiewicz A, 2015, Definicja pierwszego zasiedlenia, czyli jak nie korzystać z marginesu implementacyjnego, w: Brzeziński B. (red.), Dominik-Ogińska D. (red.), Lasiński-Sulecki K. (red.), Zalasiński A. (red.), Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności., Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 113-117.
 • Jabłońska-Bonca J. 1996, Wstęp do nauk prawnych, Wydawnictwo "Ars boni et aequi", Poznań, s. 17.
 • Jakubiak vel Wojtczak T., Pięta-Mintus R., 2011, Zwolnienie z VAT związane z dostawą budynków, budowli lub ich części - praktyczne problemy stosowania (1), Przegląd Podatkowy nr 5, s. 23-28.
 • Lewandowski K., Fałkowski P., 2012, Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz., Legalis/el.
 • Morawski L., 2009, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo "Dom Organizatora" Toruń, s. 17-18.
 • Pokrop D., Majerowski S., 2012, Komentarz do art. 135 dyrektywy 2006/112/WE Rady (WE) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (w:) Namysłowski R. (red.), Pokrop D. (red.), Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, LEX/el.
 • Siennicki T., 2015, Zwolnienie od VAT dostawy budynków, budowli i ich części - kontrowersje na tle obowiązującego stanu prawnego (3), Przegląd Podatkowy nr 1, s. 49-55.
 • Wilk. M., 2018, Dostawa budynków i budowli na gruncie VAT a pierwsze zasiedlenie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2017r., C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, Przegląd Podatkowy nr 1, s. 40-46.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012r., s. 47).
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1 z dnia 11 grudnia 2006r. ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r. poz. 1221 t.j.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2343 t.j. ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 200 t.j.).
 • Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 lutego 2016r. sygn. I FSK 1573/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 maja 2015r. sygn. I FSK 382/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 lipca 2011r. sygn. I FSK 1056/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 stycznia 2011r. sygn. I FSK 1454/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 5 października 2012r. sygn. I SA/Lu 539/12, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 24 maja 2011r. sygn. III SA/Gl 2098/10 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 listopada 2017r. w sprawie C 308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 listopada 2017r. w sprawie C-499/16, AZ przeciwko Ministrowi Finansów, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2014r. w sprawie C 219/13, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 listopada 2011r. w sprawie C-259/10 i C-260/10, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs przeciwko The Rank Group plc, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 maja 2003r. w sprawie C-384/01, Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 stycznia 1982r. Ursula Becker v Finanzamt Munster-Innestadt, 8/81, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/.
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 20 lipca 2017r. sygn. 0112-KDIL2-1.4012.152.2017.2.AP, System Informacji Podatkowej, sip.mf.gov.pl.
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 9 maja 2017r. sygn. 0114-KDIP4.4012.18.2017.1.KR, System Informacji Podatkowej, sip.mf.gov.pl.
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 16 marca 2017r. sygn. 0461-ITPP3.4512.125.2017.1.MZ, System Informacji Podatkowej, sip.mf.gov.pl.
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 26 października 2016r. sygn. 2461-IBPP1.4512.600.2016.2.LSz, System Informacji Podatkowej, sip.mf.gov.pl.
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 11 czerwca 2014r. sygn. IPPP3/443-236/14-2/KB, System Informacji Podatkowej, sip.mf.gov.pl.
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 15 stycznia 2013r. sygn. IPPP1/443-1032/12-4/PR System Informacji Podatkowej, sip.mf.gov.pl.
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 6 grudnia 2012r. sygn. ITPP1/443-1191/12/BJ, System Informacji Podatkowej, sip.mf.gov.pl.
 • Projekt ustawy z dnia 13 lutego 2018r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Rządowe Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308701/katalog/12493602
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.