PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 522 System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji | 182--192
Tytuł artykułu

Koncepcja prawdy w sprawozdawczości finansowej wobec oczekiwań współczesnej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Truth in Financial Reporting Against The Expectations of Contemporary Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jak dotychczas nie powstała jednoznaczna ostateczna definicja pojęcia prawdy, pomimo dokonywania wielu prób jej stworzenia w przeszłości. Z konsekwencjami braku powszechnie uznanej definicji prawdy zmaga się rzesza zarówno naukowców, jak i praktyków, związanych z rachunkowością, a szczególnie ze sprawozdawczością finansową. Trudno bowiem dostarczyć sprawozdania finansowe ukazujące prawdziwą sytuację ekonomiczno- -finansową oraz wynik finansowy, skoro ciągle brakuje zgody, w jaki sposób określić ową prawdziwą kondycję przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba ukazania sprawozdawczości finansowej we współczesnej gospodarce w świetle koncepcji prawdy znajdujących zastosowanie w innych niż ekonomia naukach społecznych. Tekst ten stanowić ma również próbę skłonienia do refleksji, w jakim kierunku powinny zmierzać prace nad rozwojem sprawozdawczości finansowej, aby nie zatrzymały się one, mając na horyzoncie utopijną, nieosiągalną wizję Shangri-La, lecz faktycznie pozwoliły osiągnąć stan bliski ideałowi. Zdaniem autorów stanem idealnym jest sprawozdawczość finansowa odzwierciedlająca prawdziwą kondycję podmiotu, będącą narracją historycznej rzeczywistości gospodarczej czyli jedynie "pamięcią" danego podmiotu zapewniającą, że określone zdarzenia w istocie wystąpiły(abstrakt oryginalny)
EN
There has been never one and only appropriate definition of truth, even though there were many attempts in the past. The masses of people, both researchers and practitioners related to accounting in general and financial reporting in particular, are struggling with the consequences of lack of definition of truth. It is hardly possible to provide financial statements that present true financial standing and result for a certain period, if we still do not agree what such a true financial condition does mean. The aim of the paper is describing financial reporting role in contemporary economy basing on truth conceptions being applied in social sciences other than economics. The paper should make readers think about contemporary development of financial reporting, just to avoid reaching dead-end with a utopian vision of Shangri-La on horizon, but to give a chance to achieve an ideal that is true financial reporting instead. According to the authors, financial reporting is narrative of the historical economic reality of a particular entity. It should be just a "memory" of a given entity that ensures that certain events have really occurred(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Archer S., McLeay S., 1990, Audit Reports on the Financial Statement of European Multinational Companies, ICAEW, London.
 • Baudrillard J., 1981, Simulacra et Simulation, Galilee, Paris.
 • Bayou M.E., Reinstein A., Williams P.F., 2011, To tell the truth: A discussion of issues concerning truth and ethics in accounting, Accounting, Organizations and Society, 36, s.109-124.
 • Belkaoui A., 1991, Cultural studies and accounting research. Report of the Cultural Studies and Accounting Research Committee, Advances in International Accounting.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. U. UE L 182/19 z 29.06.2013.
 • Gola M., 2016, Konotacje pojęcia ekonomia informacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, zeszyt 150, s. 9-30.
 • Gomes D., Carnegie G.D., Napier C.J., Parker L.D., West B., 2011, Does accounting history matter? Accounting History, vol. 16, issue 4, s. 389-402.
 • Jones E., 1981, Accountancy and the British Economy: 1940-1980, Batsford, London.
 • Leuz C., Wysocki P., 2016, The Economics of Disclosure and Financial Reporting Regulation: Evidence and Suggestions for Future Research, ECGI Working Paper Series in Law, Working Paper N°. 306/2016.
 • Macintosh N., Shearer T., 2000, The accounting profession today: A poststructuralist critique, Critical Perspective on Accounting, 11, s. 607-626.
 • McCumber J., 2005, Reshaping Reason: Toward a New Philosophy, Indiana University Press, Bloomington.
 • McSweeney B., 1997, The unbearable ambiguity of accounting, Accounting, Organizations, and Society, 22(7), s. 691-712.
 • Metzker C., 2003, The truth, the who truth and nothing but the truth in financial reporting, AFP Exchange; Bethesda, tom 23, nr 1, s. 56-58.
 • Piechocka-Kałużna A., 2014, Wykorzystanie metody teorii ugruntowanej w nauce rachunkowości na przykładzie badań na prawdą w sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Radebaugh R.H., 1973, Environmental factors influencing the development of accounting objectives, standards and practices in Peru, The International Journal of Accounting: Education and Research, s. 39-56.
 • Solomons D., 1989, Guidelines for financial reporting: a paper prepared for the research board of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales and address to the Accounting Standards Committee, ICAEW, London.
 • The Conceptual Framework for Financial Reporting, 2010, International Accounting Standards Board, London.
 • The Unbearable Ambiguity of Accounting. Available from: https://www.researchgate.net/publication/4877648_The_Unbearable_Ambiguity_of_Accounting [accessed Mar 24 2018].
 • Ustawa z dnia 29.09.2018 roku o rachunkowości, Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późniejszymi zmianami.
 • Warren R.P., 1961, The Legacy of the Civil War, Random House, New York.
 • West B., 2009, What is accounting?, Working paper University of Ballarat.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.