PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 15 | nr 357 | 147--164
Tytuł artykułu

Formalno-prawne uregulowania przygranicznej współpracy polsko-niemieckiej wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych

Warianty tytułu
Formal and Legal Regulation of Polish-German Cross-Border Cooperation for Logistics Support of Rescue Operations in Natural Disasters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współpraca przygraniczna może być czynnikiem stymulującym sprawność i skuteczność systemu wsparcia logistycznego akcji ratowniczych w sytuacji katastrof naturalnych. Celem artykułu jest określenie, w jaki sposób istniejące podstawy formalno-oprawne regulują przygraniczną współpracę polsko-niemiecką w zakresie wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych i czy są one wystarczające wobec obecnych potrzeb. W części teoretycznej, w oparciu o przegląd literatury, przedstawiono poziom rozwoju i kierunki badań dotyczących problematyki przygranicznej współpracy w zakresie wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych. W części empirycznej poddano analizie dokumenty stanowiące ramy formalno-prawne dla przygranicznej współpracy polsko-niemieckiej w zakresie wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych. Na podstawie analizy materiału empirycznego określono, w jaki sposób jest uregulowana przygraniczna współpraca polsko-niemiecka w zakresie wsparcia logistycznego akcji ratunkowych katastrof naturalnych, jakie działania mieszczą się w pojęciu wsparcia logistycznego oraz jakie są określone narzędzia. Na podstawie odpowiedzi na wymienione pytania przedstawiono rekomendacje w zakresie możliwości i potrzeb uzupełnienia wspomnianych luk formalno-prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Cross-border cooperation can be a factor in stimulating the efficiency and effectiveness of the logistical support system for rescue operations in case of natural disasters. The aim of the article is to determine how existing formal and legal basics are regulating Polish-German cross-border cooperation in the field of logistic support for rescue operations in natural disasters and whether they are adequate to the current needs. In the theoretical part, based on a review of literature, has been presented a level of development and research directions regarding to cross-border cooperation in the field of logistic support for rescue operations in natural disasters. In the empirical part was analysed the documents constituting the formal and legal framework for Polish-German cross-border cooperation in the field of logistic support for rescue operations in natural disasters. Based on the analysis of empirical material was determined, how Polish-German cross-border cooperation is regulated in the field of logistic support for rescue operations in natural disasters, what activities are included in the concept of logistics support, and what are the specific tools. It has been presented recommendations based on the answers to these questions.(original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
147--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Abgarowicz G., Bonczek B., Czerwienko D., Dworecki S.E., Dziechciarz A., Grabowski A., Riegert D. (2015), Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów.
 • Abgarowicz G., Majka A., Ślosorz Z., red. (2014), Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego, Józefów.
 • Antosia R. (2006), Disaster Logistics [w:] R.E. Antosia, J.D. Cahill (eds.), Handbook of Bioterrorism and Disaster Medicine, Springer, US, s. 19-21.
 • Bujak A., Witkowski M. (2014), Zabezpieczenie logistyczne w zarządzaniu kryzysowym, "Logistyka", nr 3, s. 891-898.
 • Chabrek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chandes J., Paché G. (2010), Investigating Humanitarian Logistics Issues: From Operations Management to Strategic Action, "Journal of Manufacturing Technology Management", Vol. 21(3), s. 320-340.
 • Christopher M., Tatham P. (2011), Humanitarian Logistics: Meeting the Challenge of Preparing for and Responding to Disasters, Kogan Page.
 • Ficoń K. (2011), Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, BEL Studio, Warszawa.
 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf (dostęp: 5.02.2017).
 • Kovacs G., Spens K.M. (2007), Humanitarian Logistics in Disaster Relief Operations, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", Vol. 37(2), s. 99-114.
 • Łupicka A. (2012), Wsparcie logistyczne akcji humanitarnych, "Logistyka", vol. 2, s. 40-42.
 • Marzantowicz Ł. (2015), Prewencyjna rola logistyki w katastrofie, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia", t. XLVI, nr 2, s. 173-184, doi: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2015.009.
 • Meduri Y. (2014), Humanitarian Logistics: Challenges for Human Resource Management, "Universal Journal of Industrial and Business Management", Vol. 2(6), s. 135-141.
 • Nowak W., Nowak E. (2009), Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź-Warszawa.
 • Pac B. (2015), Istota zarządzania zabezpieczeniem logistycznym w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 132-153.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dz.U. z 2008 r., nr 128, poz. 821.
 • Sheu J.B. (2007), Challenges of Emergency Logistics Management, "Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review", Vol. 43(6), s. 655-659.
 • System des Krisenmanagements in Deutschland, http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2015/system_krisenmanagement.html (dostęp: 5.02.2017).
 • Szołtysek J. (2009), Logistyka akcji humanitarnych, "Gospodarka Magazynowa i Logistyka", nr 3, s. 2-7.
 • Szustkiewicz I. (2012), Ratownictwo chemiczno-ekologiczne w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", nr 2, s. 9-20.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. z 2014 r., poz. 333.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2017 r., poz. 209.
 • Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Monitoring Polski z 2008 r., nr 61, poz. 538.
 • [www 1] http://www.emdat.be/ (dostęp: 2.04.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.