PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(28) Postrzeganie siebie i świata | 10--14
Tytuł artykułu

Rola trzeciego sektora społeczno-gospodarczego w kształtowaniu odpowiedzialności społecznej na przykładzie wybranych reklam społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of the third socio-economic sector in shaping social responsibility on the example of selected social advertising
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera opis istoty i roli trzeciego sektora społeczno- -gospodarczego w wybranych organizacjach, a także porównanie ich sposobów prosperowania i promowania swojej działalności. Wyznacznikiem komparatywności ww. kwestii są: opinie, komentarze, a także reakcje ludzi na wnoszony wkład w dobrobyt społeczny i budowaną świadomość publiczną. W artykule przedstawiony jest podział społeczno-gospodarczy na trzy sektory i jego objaśnienie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizacje pozarządowe (NGO - ang. non-governmental organizations). Następnie opisana jest ich charakterystyka, opinia społeczeństwa i porównanie przykładowych zastosowań tego typu działań na rynku. Ideą pracy jest określenie słuszności istnienia trzeciego sektora, celów stojących za jego działaniem i wywołanych przez ten proces skutków w postaci reakcji odbiorców i poszczególnych segmentów rynku. Artykuł kończą najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej obserwacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains description the nature and role of the third socio-economic sector in selected organizations and to compare their ways of prospering and promoting their business. The determinant of comparability of those issues are: opinions, comments and people's reactions to contributing to welfare and public awareness. This paper presents the socio-economic division into three sectors and its explanation with particular reference to non-governmental organizations (NGOs). Then, it described their characteristics, the general public and the comparison examples of applications of this type of activity in the market. The idea of this article is to define the validity of the existence of the third sector, the goals behind its and the effects in the form of reactions of recipients and individual market segments caused by this process. The article ends with the main conclusions from the observations.(original abstract)
Rocznik
Strony
10--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Arystoteles, (2003) Polityka, Piotrowicz L., (przekł.) [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, tom I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bard A., Söderqvist J., (2006) Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Breczko A., Miruć A., (2017) Swoboda zrzeszeń w kontekście społeczeństwa obywatelskiego (aspekty filozoficzne i teoretycznoprawne) E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=84898 [12.05.2018].
 • Cyceron, (1999) O państwie. O prawach, Żółtowska I., (przekł.), Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Dudkiewicz M., Makowski G., (2011) Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Spoleczenstwa%20Obywatelskiego/ISPekspertyza1BibPoz. pdf [12.05.2018].
 • Frączak P., (2002) Trzeci sektor w III Rzeczpospolitej. Wybór artykułów 1989-2001, http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/public/ksiazki/ Archiwum_Bordo/trzeci_sektor.pdf [12.05.2018].
 • Fundacja Komunikacji Społecznej i Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, (2010) Reklama społeczna - kreacja a skuteczność, http://kampaniespoleczne.pl/reklama-spoleczna-kreacja-a- -skutecznosc/ [26.06.2018].
 • Gramsci A., (1961) Nowoczesny Książę. Pisma wybrane, tom 1, Warszawa: Książka i wiedza.
 • Grotkowski M., (2011) Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej, http://www. fsap.pl/documents/publications/Trzeci_sektor.pdf [26.06.2018].
 • Hadrowicz E., (2016) Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck Wydawnictwo Polska.
 • Hegel G.W.F., (1969) Zasady filozofii prawa, Landman A., (przeł.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, http://repozytorium.uni.wroc. pl/Content/79889/01_A_Breczko_A_Miruc_Swoboda_zrzeszen_w_ kontekscie_spoleczenstwa_obywatelskiego.pdf [20.06.2018].
 • http://fakty.ngo.pl/dziedziny-dzialan-ngo [23.06.2018].
 • http://fakty.ngo.pl/trzeci-sektor [15.06.2018].
 • Jak działa akcja "Sekret" dla dzieci wykorzystywanych seksualnie? (2015) http://mowimyjak.se.pl/zdrowie/psychologia/jak-dziala-akcja-sekret-dla-dzieci-wykorzystywanych-seksualnie,94_78836.html [26.06.2018].
 • Konkurs Kampania Społeczna Roku 2013. Nagrodzone i wyróżnione kampanie (2014) http://konkurs.kampaniespoleczne.pl/kk_zwyciezcy. php?edycja=2013&kk_id=619&action=szczegoly [26.06.2018].
 • Kotler P., Lee N., (2008) Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej użyteczności, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, s. 23, 193.
 • Krzyżanowski R., (2008) Marketing publiczny, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, s. 8, [za:] Kotler P., (1994) Marketing, Warszawa, s. 27.
 • Mechanizmy psychologiczne w kampaniach społecznych (2017) https://watchit.org.pl/mechanizmy-psychologiczne/ [26.06.2018].
 • Niżyńska A., (2018) Trzeci sektor, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/ defaultopisy/2467/4/1/trzeci_sektor.pdf [16.06.2018].
 • Kondycja sektora organizacji pozarządowych W Polsce 2015, (2016) Opracowanie na podstawie danych z rejestru REGON oraz badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/2174099.html [23.06.2018].
 • Salamon L.M., (1981) Rethinking Public Management: Third Party Government and the Changing Forms of Government Action, "Public Policy", nr 29.
 • Seargeant A., (2004) Marketing w organizacjach Non profit, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, s. 348.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873, art. 3., ust. 2-4; art. 5.).
 • Uzasadnienie zalecenia CM/Rec (2007) 14 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w sprawie statusu prawnego organizacji pozarządowych w Europie, ust. 7, pkt. 30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.