PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1(10) | 151--166
Tytuł artykułu

Wpływ emisji obligacji korporacyjnych na wartość dodaną przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Corporate Bond Issue on Company Value Added
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój rynku oraz wzrost wykorzystania omawianego źródła finansowania przez przedsiębiorstwa wskazuje na potrzebę szerszego przeanalizowania wpływu emisji obligacji korporacyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie, jak emisje obligacji korporacyjnych oddziałują na wartość dodaną przedsiębiorstwa (EVA). Postawiono dwie hipotezy badawcze: H1: emisja obligacji korporacyjnych wpływa na wzrost wartości dodanej przedsiębiorstwa - oraz uzupełniająco: H2: skala wpływu emisji obligacji korporacyjnych na wzrost wartości dodanej zależy od przeznaczenia środków z emisji (na finansowanie aktywów długo-i krótkoterminowych). Aby weryfikować hipotezy, posłużono się analizą czynnikową oraz analizą regresji wielomianowej krokowej, wstecznej. Dane wykorzystane w badaniu dotyczą 2015 r. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to attempt to estimate the impact of corporate bond issue on the economic added value of an enterprise (EVA). The research data were obtained from the financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, issuing corporate bonds and their reports published on Catalyst. The analyzes were conducted for 67 companies, all of which issued corporate bonds on the Catalyst in 2015. The study used factor analysis and analysis of stepwise backward polynomial regression. During the study it was confirmed that the corporate financing of corporate bonds should be differentiated according to their purpose, ie. to finance long-term and short-term assets. The issue of corporate bonds affects the economic added value of an enterprise, with certain restrictions on the level of corporate indebtedness. The positive impact of corporate bonds on the creation of added value of the company was shown up to 25% of corporate debt in the corporate financial structure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
151--166
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bielawska, A., Pawłowski, M., Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd kluczowych rozwiązań w ustawie z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2015, nr 3, t. 3: Rynek kapitałowy.
 • Czekaj, J., Dresler, Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Czternasty, W., Mikołajczak, P., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródła ich finansowania. Współczesne dylematy, w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010.
 • Damodaran, A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
 • Gemra, K., Rynek Catalyst szansą na dywersyfikację źródeł finansowania przedsiębiorstw, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2016, nr 3.
 • Grzywacz, J., Gemra, K., Pierwsza emisja obligacji w formule oferty kaskadowej na przykładzie PCC Rokita SA, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne" 2015, nr 22(2).
 • http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar (data dostępu 28.03.2017).
 • http://www.gpwcatalyst.pl (data dostępu 15.02.2017).
 • Maćkowiak, E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 • Mikołajczak, P., Znaczenie unii rynków kapitałowych w rozwoju pozakredytowych instrumentów finansowania MMSP w Polsce, w: A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski, Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Ministerstwo Finansów, Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, Warszawa 2007.
 • Ostaszewski, J., Cicirko, T., Kreczmańska-Gigol, K., Russel, P., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009.
 • Papież, R., Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia" 2015, t. 49.
 • Prewysz-Kwinto, P., Catalyst - Rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H: Oeconomia" 2012, t. 46.
 • Przybylska-Kapuścińska, W., Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2008, nr 1.
 • Sierpińska, M., Bąk, P., Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2013, t. 29, z. 1.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238 z późn. zm.).
 • Wiśniewski, M., Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce - próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, nr 1.
 • Wiśniewski, M., Rynek dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.