PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 1(10) | 167--193
Tytuł artykułu

Comparison of the Results of Long and Short Straddle Option Strategies on the WIG20 During 2005-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
There is a huge variety of derivatives on the Polish financial market (i.a. options and futures on stocks or indices). Options offer a lot of possibilities in the creation of advanced strategies. They can be used during variable market trends, in changeable circumstances, and are dependent on forecasted price level and volatility. The aim of the article is to investigate what was the rate of return of two options strategies: long straddle and short straddle. The research hypothesis was formulated that, in the years 2005-2015, strategies which were used on the assumption of the low volatility of the WIG20's value, offered higher rates of return than other strategies. In the empirical research, quotations from the Warsaw Stock Exchange have been utilized. In the period given, higher profitability was obtained by selling options. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business
Bibliografia
 • Bąk, P., Celej, M., Podobińska-Staniec, M., Analiza wybranych strategii zabezpieczających ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie z branży wydobywczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia NR 60, Szczecin 2013.
 • Bobrikova, M., Weather risk management in agriculture, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume 64, Issue 4, 2016, pp. 1303-1309.
 • Briys, E., de Varenne, F., On the Risk of Insurance Liabilities: Debunking Some Common Pitfalls, The Journal of Risk and Insurance 1997, Vol. 64, No. 4, 673-694.
 • Budik, J., The day after earnings announcement as an opportunity for profit from option strategies, Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness - Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2014, Volume 1, 2014, pp. 1902-1909, 23rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2014; Valencia; Spain; 13 May 2014 through 14 May 2014;
 • Budnikowski, A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Chuang, C., Valuation of perpetual strangles: A quasi-analytical approach, Journal of Derivatives, Volume 21, Issue 1, September 2013, pp. 64-72.
 • Dziawgo, D., Dziawgo, L., Ryzyko instrumentów pochodnych w obrocie gospodarczym na przykładzie "opcji toksycznych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013, 483-491, Szczecin 2013.
 • Dziawgo, E., Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania, Zarządzanie i Finanse 2012, 4/1, 157-168.
 • Enke, D., Amornwattana, S., A hybrid derivative trading system based on volatility and return forecasting, Engineering Economist, Volume 53, Issue 3, July 2008, pp. 259-292.
 • Flotyński, M., Toksyczne opcje walutowe w przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie papierów wartościowych w warszawie w kontekście rachunkowości zabezpieczeń i dyrektywy MiFID, Kapitał i technologia we współczesnej gospodarce, ed., Przybylska-Kapuścińska, W., Mazur, G., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Ford, D., Opcje giełdowe. Metody i strategie. Przewodnik inwestora, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 1997.
 • Francis, J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, trans. G. Łętocha, WIG PRESS, Warszawa 2000.
 • Gordiakova, Z., Lalić, M., Long Strangle Strategy Using Barrier Options and its Application in Hedging Against a Price Increase, Emerging Markets Queries in Finance and Business, Procedia Economics and Finance 2014, 15, 1438-1446.
 • Górski, M., Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Hall, J., Pinnuck, M., Thorne, M., Market risk exposure of merger arbitrage in Australia, Accounting And Finance 2013, Volume: 53 Issue: 1, Pages: 185-215.
 • Hull, J., 1999, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wydawnictwo Finansowe, WIG-PRESS, Warszawa.
 • Jajuga, K., Jajuga, T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Jajuga, K., Jajuga, T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydanie drugie uaktualnione, PWN, Warszawa 2006.
 • Jóźwik, T., Wprowadzenie do opcji giełdowych, s. 27, 2014, https://www.gpw.pl/biblio-teka-gpw-wiecej?gpwl_id=18&title=Opcje+-+broszura
 • Juszczyk, S., Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65/2008.
 • Ko, Y.-H., Transition method into alternate symbols of Korean option market by expiration date, International Journal of Software Engineering and its Applications 2012, Volume 6, Issue 4, pp. 137-142.
 • Królik-Kołtunik, K., Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie--Skłodowska Lublin - Polonia Vol. XLVI, 4 Sectio H, Lublin 2012.
 • Królik-Kołtunik, K., Efektywność hedgingowej strategii długiego kołnierza (long collar) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, 247-263, Katowice 2013.
 • Majewska, A., Wykorzystanie warrantów do budowy strategii opcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, NR 450 Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki Nr 17 2006, Szczecin 2006.
 • Majewska, A., Porównanie metod szacowania zmienności cen walorów bazowych opcji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 2/2008, 149-164, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Mejszutowicz, K., Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Milo, W. (ed.), Finansowe rynki kapitałowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Moschini, G., Lapan, H., Hedging price risk with options and futures for the competitive firm with production flexibility, International Economic Review Vol. 33, No. 3, August 1992.
 • Pallavi, E., Raju, R., Raju, K., Operational strategies and performance of options trading in India, International Monthly Refereed Journal of Research In Management & Technology 136 ISSN - 2320-0073 Volume II, April 2013.
 • Pawłowski, J., Derivatives as security against market risk on the example of the selected companies, Copernican Journal of Finance & Accounting, 2013, volume 2, issue 2.
 • Piekunko-Mantiuk, I., Efektywność wykorzystania wybranych strategii opcyjnych na polskim rynku opcji indeksowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 2010, nr 29, 81-96, Szczecin 2010.
 • Podgórska, M., Klimkowska, J., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Ravichandra, T., Long straddle strategy to hedge uncertainty, International Journal of Research in Finance and Marketing (IJRFM), Vol. 7, Issue 1, January - 2017, pp. 136-148, Available online at: http://euroasiapub.org/current.php?title=IJRFM
 • Rusnakova, M., Soltes, V, Long strangle strategy using barrier options and its application in hedging, Actual Problems of Economics 2012, Volume 134, Issue 8, pp. 452-465.
 • Shalini, H., Duraipandian, R., Analysis of Option Trading Strategies as an Effective Financial Engineering Tool, The International Journal Of Engineering And Science (IJES) 2014, Volume 3, Issue 6, pp. 51-58, ISSN (e): 2319 - 1813 ISSN (p): 2319 - 1805.
 • Sheu, H., Wei, Y., Effective options trading strategies based on volatility forecasting recruiting investor sentiment, Expert Systems with Applications 2011, 38, pp. 585-596.
 • Stolorz, B., Wykorzystanie własności funkcji liniowej do konstruowania strategii opcyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1176, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, pp. 408-414, Wrocław 2007.
 • Szopa, A., Podstawy inżynierii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Tan, T., Bing, B., Options Strategy for Technology Companies, 2014 international conference on computer and information sciences (iccoins), 2014.
 • Węgrzyn, R., Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2015, nr 73.
 • Widz, E., Efektywność strategii long straddle w warunkach wysokiej zmienności indeksu WIG20, Zarządzanie i Finanse 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, pp. 478-488.
 • Ziętek-Kwaśniewska, K., Charakterystyka wybranych strategii opcyjnych, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 1(37) - 2009, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009.
 • http://www.gpwinfostrefa.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.