PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 49 | 35--49
Tytuł artykułu

Analiza procesu planowania i monitorowania przemieszczania ładunków transportem drogowym w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem systemu informatycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analisis of the Process for Planning and Monitoring Movement of Loads by Road Transport in the Armed Forces of the Republic of Poland with the Use of the Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Siły zbrojne przez prawie dziesięć lat od chwili wstąpienia do NATO, nie posiadały systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie własnym systemem transportowym. Dla logistyki wojskowej istotne znaczenie, z punktu widzenia poprawy efektywności funkcjonowania systemu logistycznego, miało wdrożenie eksploatacja systemu informatycznego wspomagającego pracę organów transportu i ruchu wojsk. Światowe trendy w tym zakresie wskazują na dążenie do skracania czasu wykonywanych operacji i czynności, wymagających dużego nakładu pracy poprzez ich automatyzację. Podobna filozofia obowiązuje również w obszarze związanym z procesem planowania zezwoleń na przejazdy i monitorowania przemieszczania po drogach publicznych pojazdów niebezpiecznych, nienormatywnych i kolumn wojskowych. Progresywność artykułu przejawia się w tym, że oprócz przedstawianej w dotychczasowych opracowaniach zwyczajowo charakterystyki, roli i zadań systemu, au-tor dodatkowo przeprowadził badania, dokonał oceny funkcjonowania i przedstawił kierunki rozwoju systemu informatycznego pk. SI KONWÓJ. Znaczenie systemu jeszcze wzrosło z chwilą podjęcia decyzji przez NATO w 2016 roku o wzmocnieniu swojej wschodniej flanki. W związku z tym, spowodowało to zwiększoną liczbę konwojów na drogach, które aby się tam znaleźć, muszą uzyskać zgodę wydaną przez właściwe organy transportu i ruchu wojsk. SI KONWÓJ pozwala na przyspieszenie tego procesu poprzez elektroniczne uzgadnianie, opracowywanie i wydawanie zezwoleń na przejazdy drogowe i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym. (abstrakt oryginalny)
EN
For almost a decade since joining NATO, the armed forces did not have an information system support-ing the management of their own transport system. For military logistics, the implementation and operation of an IT system supporting the work of transport and army forces was of significant importance from the point of view of improving the efficiency of the logistics system. Global trends in this area indicate the desire to shorten the time of operations and activities that require a lot of work through their automation. A similar philosophy also applies in the area related to the process of planning permits for journeys and monitoring the movement on public roads of dangerous, non-normative vehicles and military columns. Progressiveness of the article is manifested in the fact that in addition to the characteristics, role and tasks of the system presented in previous studies, the author additionally carried out research, evaluated the functioning and presented directions of development of the IT system code name KONWÓJ. The significance of the system has even increased since NATO decided in 2016 to strengthen its eastern flank. Consequently, this has resulted in an increased number of convoys on the roads that must be obtained by the competent transport and troop movement in order to be there. IT system KONWÓJ allows to speed up this process by electronic reconciliation, development and issuance of road traffic permits and their monitoring in real time. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Kurasiński, Z. Pawlisiak M. (2013). Logistyka profesjonalnej armii. Warszawa: Wyd. WAT.
 • Kurasiński, Z. (red.) (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: Wyd. WAT.
 • MON. (2012a). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U.2012, poz. 1257).
 • MON. (2012b). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz.U.2012, poz. 1364).
 • MON. (2012c). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012, poz. 1368).
 • MON. (2013). Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DD/4.4(B). Bydgoszcz: Wyd. MON.
 • MON. (2014). Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, D-/4(B). Bydgoszcz: Wyd. MON.
 • MON. (2015a). Instrukcja operacyjnego wykorzystania teleinformatycznego systemu monitorowania położenia wojsk SI KONWÓJ, DU-4.4.4.2. Warszawa: Wyd. MON.
 • MON. (2015b). Zasady wojskowego ruchu drogowego, DU-4.4.4(B). Warszawa: Wyd. MON.
 • MON. (2016a). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016, poz. 279).
 • MON. (2016b). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz.U.2016, poz. 362).
 • MON. (2017a). Materiały informacyjne Sztabu Generalnego WP. prezentacja ppt. Warszawa: Wyd. Zarząd Logistyki SG WP.
 • MON. (2017b). Materiały informacyjne Dowództwa Generalnego RSZ, prezentacja ppt. Warszawa: Wyd. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Kierowania Ruchem Wojsk.
 • MON. (2017c). Materiały informacyjne Wojskowej Komendy Transportu. prezentacja ppt. Lublin: Wyd. Wojskowa Komenda Transportu.
 • MON. (2018). Materiały informacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. prezentacja ppt. Warszawa: Wyd. www.mon.gov.pl.
 • Opoczyński, K. (2016). Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych. Warzawa: Wyd. GDDKiA.
 • Pawlisiak, T. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wyd. WAT.
 • Polska Zbrojna. (2016). Charakter międzynarodowy ćwiczenia Anakonda. Warszawa: Wyd. www.polska-zbrojna.pl.
 • RCZPI. (2018). Produkty Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi. (http://rczpi.wp.mil.pl/pl/index.html).
 • Ślaski, P., Waśniewski, T.R. (2016). Zastosowanie dronów do inwentaryzacji magazynów otwartych wielkopowierzchniowych. Logistyka w XXI wieku, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • Waśniewski T. R., Ślaski P. Modelowanie procesu automatycznego rozpoznawania i identyfikowania pojazdów w oparciu o technologię RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018, PWE.
 • Waśniewski T. R., Ślaski P., Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5, 2018,PWE.
 • Waśniewski T.R., Laskowski, D., ,Wirtualne sterowanie magazynami, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44,2016,WAT.
 • Waśniewski T. R.; Ignaciuk P., Osowski, Rafał; ,RFID to use customers of service, Systemy Logistyczne Wojsk nr 46, 2017, WAT.
 • Waśniewski T. R, Krupnik D, Sustainability of urban transportation main developments, Transport Means 2017,3 ,2017,Kaunas University of Technology.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.