PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 50 | nr 2 | 33--42
Tytuł artykułu

Suburbanizacja w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym na przykładzie struktury przestrzennej wybranej gminy

Warianty tytułu
Suburbanisation in the Krakow Metropolitan Area on the Example of the Spatial Structure of the Chosen Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zagospodarowania przestrzeni w gminach podmiejskich na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Postawiona została hipoteza, że gminy stanowiące przedmieścia metropolii doświadczają rozproszonego rozwoju zabudowy. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano dwuetapową analizę. W pierwszym etapie przeanalizowano dynamikę budownictwa mieszkaniowego na poziomie gmin w całym Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Wytypowano w ten sposób gminę o najsilniejszych przeobrażeniach. Drugi etap analizy skupił się na wybranej gminie, badając powierzchnię i położenie zabudowy na jej terenie na przestrzeni lat. Wykorzystane zostały techniki GIS oraz ortofotomapy. Wyniki umożliwiły ocenę tempa, skali i kierunków urbanizacji w gminie, co w zestawieniu z danymi statystycznymi pozwoliło pozytywnie zweryfikować hipotezę.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the space management in suburban municipalities on the example of the Krakow Metropolitan Area. We put a hypothesis that the municipalities in the suburbs of the metropolis experience a dispersed development of buildings. Two-stage analysis was used to verify the hypothesis. In the first stage, we analysed the dynamics of housing construction at the level of municipalities in the entire Krakow Metropolitan Area. In this way, the municipality with the strongest transformations was selected. The second stage of the analysis focused on the chosen commune, examining the area and location of buildings on its territory over the years. We used GIS and orthophotomap techniques. The results made it possible to assess the pace, scale and directions of urbanization in the commune, which in comparison with statistical data allowed to positively verify the hypothesis.(original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
33--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Brańka P., 2014, Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (12(936)), 5-16.
 • Dorocki S., Struś P., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki rozwoju lokalnego w Małopolsce na podstawie wybranych cech społeczno-gospodarczych, w: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2), 7-25.
 • Harańczyk A., 2009, Krakowski Obszar Metropolitalny: zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego, w: A. Klasik (red.), Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia Przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Harańczyk A., 2015, Procesy suburbanizacji w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, w: Studia Miejskie, 18, 85-102.
 • Hołuj D., 2015, Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Nomos, Kraków.
 • Kociuba D., 2015, Miejskie obszary funkcjonalne - wyzwania planistyczne, w: Studia Miejskie, (18), 39-53.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030.
 • Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., 2014, Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
 • Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2015, Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy, w: Studia Miejskie, 18, 71-84.
 • Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Musiał-Malago M., 2014, Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 936(12), 63-77.
 • Noworól A., 2014, Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 12(936), 79-93.
 • Patacchini E., Zenou Y., 2009, Urban sprawl in Europe, in: Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 125-149.
 • Raźniak P., 2013, Procesy suburbanizacyjne w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego, w: P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Szafranek E., 2016, Warunki zamieszkiwania w miejskich obszarach funkcjonalnych w Polsce, w: Studia Miejskie, (21), 153-166.
 • Szafranek E., 2017, Miejskie obszary funkcjonalne a kształtowanie spójności terytorialnej, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (467), 113-129.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.