PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 4 | 41--46
Tytuł artykułu

Możliwości zwiększenia wykorzystania krajowych pasz białkowych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania pasz GMO w produkcji zwierzęcej

Warianty tytułu
Opportunities of Increase in the Use of Dom Estic Protein Fodders in the Light of the Possible Ban of GMO in Livestock Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie możliwości zwiększenia wykorzystania krajowych pasz białkowych (śruty rzepakowej i nasion strączkowych) w przemysłowej produkcji pasz, w kontekście groźby zakazu stosowania GMO w paszach dla zwierząt gospodarskich. Na podstawie literatury przedmiotu oraz zaleceń i norm żywieniowych, stwierdzono, że ze względu na skład chemiczny, wysoką zawartość włókna oraz substancje antyżywieniowe możliwości stosowania krajowych źródeł białka w paszach są ograniczone, zwłaszcza dla drobiu i trzody chlewnej. Biorąc pod uwagę graniczne udziały śruty rzepakowej i nasion strączkowych w mieszankach oraz wielkość i strukturę produkcji pasz, określono potencjalne możliwości zwiększenia ich wykorzystania na rzecz ograniczenia zużycia i zmniejszenia importu śruty sojowej. Na podstawie porównania rzeczywistego i potencjalnego zużycia śruty rzepakowej i nasion strączkowych w produkcji pasz przemysłowych stwierdzono, że mimo ograniczeń żywieniowych, istnieją potencjalne możliwości zwiększenia możliwości wykorzystania krajowych źródeł białka, o ile będzie wystarczająca ich podaż na rynku krajowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to determine the possibilities of increasing the use of domestic protein feeds (rapeseed meal and legume) in the industrial feed production, in the context of the ban of GMO in livestock production. On the basis of literature research and nutritional recommendations and standards, it was found there are limited possibilities of using domestic protein sources in feed, especially for poultry and pigs. Considering the border shares of rapeseed meal and legume seeds in mixtures, as well as the size and structure of feed production, potential possibilities of increasing their use were identified, in order to reduce consumption and imports of soybean meal. On the basis of a comparison of the actual and potential consumption of rapeseed meal and legume seeds in the production of industrial feeds, it was found that, despite dietary restrictions, there are significant potential opportunities to increase the use of domestic protein sources, provided that their supply on the domestic market is sufficient.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
41--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Brzóska Franciszek, Olga Michalik-Rutkowska, Bogdan Śliwiński. 2010. Pasze rzepakowe - miejsce wbilansie białkowym kraju oraz wartość pokarmowa. Czy istnieje możliwość substytucji białka GMOinnymi surowcami białkowymi (Rape fodders -place in the protein balance of the country and nutritionalvalue. Whether the possibility of the substitution of the GMO protein exists with other protein rawmaterials). Wiadomości Zootechniczne XLVIII (2-3): 11-18.
 • 2. Dzwonkowski Wiesław, Katarzyna Rola. 2015. Raport o sytuacji na światowym rynku GMO i możliwościachsubstytucji genetycznie zmodyfikowanej soi krajowymi roślinami białkowymi w aspekcie bilansu paszowego(Report on the situation of the GMO global market and possibilities of the substitution genetically the modified soya with domestic protein crops in the aspect of fodder balance) Warszawa: IERiGŻ-PIB
 • Grela Eugeniusz Ryszard, Jacek Skomiał (ed.). 2014. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dlaświń. Normy żywienia świń (Dietary recommendations and the nutritional value of pig feeds. Norms of feeding pigs). Jabłonna: IFiŻZ PAN.
 • 3. GUS. 2009-2018. Wyniki produkcji roślinnej 2008-2017 r. (Crop production 2008-2017). Warszawa: GUS.
 • 4. Hanczakowska Ewa, Jerzy Księżak. 2012. Krajowe źródła białkowych pasz roślinnych jako zamienniki śrutysojowej GMO w żywieniu świń (Domestic sources of protein plant fodders as substitutes of the GMO soyamealin feeding pigs). Roczniki Naukowe Zootechniki 39 (2): 171-187.
 • 5. Hanczakowska Ewa, Małgorzata Świątkiewicz. 2014. Legume seeds and rapeseed press cake as replacersof soybean meal in feed for fattening pigs. Annals of Animal Science 14: 921-934.
 • 6. IERiGŻ-PIB. 2009, 2017. Rynek pasz. Stan i perspektywy (Feed market. Situation and outlook) no. 19, 38. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 8. Jamroz Dorota, Witold Podkówka, Jadwiga Chachułowa (ed.). 2001. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 3 (Animal feeding and feedstuffs. Vol. 3). Warszawa: PWN.
 • 9. Smulikowska Stefania, Andrzej Rutkowski (ed.). 2005. Normy żywienia drobiu. Zalecenia żywieniowe iwartość pokarmowa pasz (Norms of feeding the poultry. Dietary recommendations and the nutritionalvalue of feeds). Jabłonna: IFiŻZ PAN.
 • 10. Strzetelski Juliusz Andrzej, Franciszek Brzóska, Zygmunt Kowalski, Stanisław Osięgłowski. 2014. Zaleceniażywieniowe dla przeżuwaczy i tabele wartości pokarmowej pasz (Dietary recommendations and thenutritional value of ruminants feeds). Kraków: Instytut Zootechniki - PIB.
 • 11. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Act of 22 July Law on animal feed). Dz.U. 2006, nr 144, poz. 1045.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.