PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
20 (2016) | nr 1 Zarządzanie w sektorze publicznym i prawnym | 511--523
Tytuł artykułu

Analiza źródeł zagrożeń w sytuacjach kryzysowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Sources of Threats Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne definicje słownikowe16 określają bezpieczeństwo jako stan pewności, spokoju i wskazują, że oznacza ono brak zagrożeń nieakceptowalnych oraz poczucie zabezpieczenia (ochrony) przed ewentualnymi niebezpieczeństwami. Z pojęciem bezpieczeństwa ściśle związane jest pojęcie zagrożenia, które jest jego przeciwieństwem. Zagrożenie odnosi się do sfery świadomościowej podmiotu (człowieka, grupy społecznej, narodu) i oznacza pewien stan psychiki lub świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk ocenianych jako niekorzystne lub niebezpieczne. Poczucie bezpieczeństwa, stanowi odzwierciedlenie realnego lub potencjalnego zagrożenia. Oceniając stan bezpieczeństwa, należy uwzględniać rzeczywistość, w której powstają zagrożenia dla uczestników życia społecznego i stan ich wiedzy oraz świadomości, w jakiej odbywa się szacowanie zagrożeń i kształtowanie poczucia stanu bezpieczeństwa. W publikacji opisano propozycję metody zarządzania ryzykiem wraz z analizą źródeł zagrożeń w sytuacjach kryzysowych (braku bezpieczeństwa). Opisano zidentyfikowane na tej podstawie obszary zagrożeń oraz przeprowadzono uproszczoną analizę dla wybranego przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
The modern dictionary definitions17 define security as a state of confidence, peace and indicate that means no unacceptable risks and a sense of security (protection) against possible dangers. The concept of security is closely linked to the notion of danger, which is its opposite. The threat refers to the sphere of awareness of the entity (human, social group, nation) and is a state of the psyche or consciousness caused by the perception of phenomena assessed as unfavorable or dangerous. Sense of security, a reflection of a real or potential threat. Assessing the state of security, should take into account the reality in which created a threat to the participants of social life and state of knowledge and awareness, in which they performed to estimate the risks and the development of a sense of security status. The publication describes a proposal for risk management, together with an analysis of the sources of threats in crisis situations (insecurity). Described identified on the basis of risk areas and conducted a simplified analysis of the selected event. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • 1. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999.
  • 2. Kołodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem podmiotu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  • 3. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, R. Krystek (red.), tom l, II i III. Warszawa 2009Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fifth Edition, PMI 2013.
  • 4. PRINCE2, Crown 2009.
  • 5. Pritchard C., Zarządzanie ryzykiem w projektach, Wig-Press, Warszawa 2001.
  • 6. Kadziński A., Podręcznik Istotne aspekty BHP, Rozdział 3, Lewicki L. i Wrzesińska J. (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, Poznań 2014.
  • 7. Żyra Z., Instrukcja obsługi kryzysu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.