PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 50 | nr 2 | 49--61
Tytuł artykułu

Nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi - studium procedur określenia wartości w celu ustalenia odszkodowania lub wykupu

Warianty tytułu
Real Estate Intended or Occupied for Roads - a Study of Value Determination Procedures to Determine Compensation or Redemption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor publikacji stawia pytania w kwestii właściwego podejścia do wyceny nieruchomości drogowych na tle obowiązujących przepisów. W artykule wskazano subiektywny punkt widzenia przy ustalaniu przedmiotu wyceny i określaniu nieruchomości podobnych. Złożoność sytuacji, w których dokonuje się szacowania gruntów zajętych lub przeznaczonych pod drogi przedstawiono na przykładach, w zależności od ścieżki prawnej i celu operatu szacunkowego. Omówiono problematykę podziału nieruchomości drogowych na grunty zajęte oraz przeznaczone pod drogi oraz związaną z tym różnicę podejść i metodologii wyceny. Ponadto w tekście zamieszczono propozycje zmian obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości oraz zaprezentowano projekt standardu drogowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The publication raises questions about the proper approach to the valuation of road real estate against the background of existing regulations. The author indicates a subjective point of view when determining the subject of valuation and determining similar properties. The complexity of the situations in which estimation of land occupied or allocated for roads is made is given by examples of various circumstances of valuations, depending on the legal path and purpose of the appraisal report. The issue of division of road real estate into occupied land and land allocated for roads and the related difference in approaches and valuation methodology are discussed. In addition, the paper contains some proposals for changes to the existing provisions of the Regulation on the Valuation of Real Estate and presentation of the proposed road standard.(original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
49--61
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Dydenko J., Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, 2016r., Wolters Kluwer Polska S.A.
 • Rozporządzenie [2004] Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109 z późn. zm).
 • Ustawa [1964] z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
 • Ustawa [1985] z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa [1997] z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.).
 • Ustawa [1998] z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 z późn. zm.).
 • Ustawa [2003a] z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.).
 • Ustawa [2003b] z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1474).
 • Wyrok NSA [2015] II GSK 1324/14 z dnia 17.06.2015r.
 • Wyrok NSA [2016a] I OSK 2820/14 z dnia 02.09.2016r.
 • Wyrok NSA [2016b] I OSK 2432/14 z dnia 30.06.2016r.
 • Wyrok WSA Bydgoszcz [2014] II SA/Bd 1157/13 z dnia 04.03.2014r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.