PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 50 | nr 2 | 62--67
Tytuł artykułu

Nakłady właścicieli nieruchomości w procesie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu budowy elementów infrastruktury technicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Expenses of Property Owners in the Process of Calculating the Betterment Levy for the Construction of Technical Infrastructure Equipment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od 22 sierpnia 2017r. znaczącym zmianom uległa treść Ustawy o gospodarce nieruchomościami. W poniższym artykule przedstawiono analizę zmian dotyczących art. 148 ust. 4 tej ustawy, odnoszącego się do zasad uwzględniania nakładów właścicieli nieruchomości objętych opłatą adiacencką z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Dokonano zestawienia zasad naliczania przedmiotowej opłaty, na różnych etapach funkcjonowania Ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem roli nakładów, jakich dokonują na inwestycje strukturalne właściciele nieruchomości obejmowanych tą opłatą. Analizie poddano także strukturę formalną podziału obciążeń z tytułu budowy infrastruktury technicznej i związanego z nimi podziału ewentualnych korzyści, stanowiących podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej. Wyniki analizy zilustrowano przykładem rachunkowym. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zmiany wprowadzone do Ustawy o gospodarce nieruchomościami w sierpniu 2017 roku zmieniły pozycję właścicieli nieruchomości, współfinansujących koszty budowy elementów infrastruktury technicznej oraz głównych inwestorów, a ponadto wprowadziły zróżnicowanie w sposobach obliczania wartości tego typu nakładów względem rozliczenia nakładów użytkowników wieczystych.(abstrakt oryginalny)
EN
From August 22, 2017, the Act on Real Estate Management has changed significantly. The article presents an analysis of changes related to Art. 148.4 of this Act, referring to the principles of taking into account the outlays of property owners covered by the betterment levy for the construction of technical infrastructure equipment. A set of rules for calculating the fee in question was set up at various stages of the Act's operation, with particular emphasis on the role of expenditures made by owners of the real property covered by this fee. The division of charges for the construction of technical infrastructure and the distribution of possible benefits that constitute the basis for calculating the betterment levy have been described. The results of the analysis are illustrated by an example. As a result of the analysis, it was shown that the changes introduced to the Real Estate Management Act in August 2017 changed the position of both property owners, who co-finance the costs of construction the technical infrastructure, and major investors. The changes also introduced differentiation in the methods of calculating the value of such investments compared to calculating of perpetual usufruct expenses.(original abstract)
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
62--67
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • Januszewski Z., Zyga J., Cymerman R., 2015: Opłatay adiacenckie - budowa urządzeń infrastruktury technicznej, Wycena Wartość, Obrót, Zarządzanie Nieruchomościami nr 1 (110) /2015, ss. 1-33.
 • Rącka I., Szydlak M., 2017, The Problems of Property Valuation for the Purposes of Determining the Adjacency Levy, Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2017" 4th to 8th of September 2017, Trento -Vattaro, Italy, Conference proceedings, pp. 305-313.
 • Trojanek M., Rącka I., 2016, Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych, Problemy Transportu i Logistyki 2/2016 (34), s. 185-195, DOI: 10.18276/ptl.2016.34-18.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., Dz.U. z 1997r. Nr 115 poz. 741.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., Tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603.
 • Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., Tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651.
 • Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2017 poz. 1509.
 • Zięty J.J., 2009, Zaliczenie nakładów poniesionych przez użytkownika na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a zaktualizowaną - wybrane aspekty. Samorząd Terytorialny, 2009 (11), s. 69-77.
 • Zyga J., 2016, Komplementarność wycen nieruchomości objętych wpływem urządzeń infrastruktury technicznej jako zasada określania wartości rynkowej nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej. Studia i Prace WNEiZ US, nr 45 t. I.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.