PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(6) Inżynieria systemów technicznych | 194--201
Tytuł artykułu

Postęp techniczny - wybrane problemy oraz propozycje ich rozwiązania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Technical Progress - The Selected Problems and Solving Them
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto refleksję na temat rozwoju techniki oraz jego wpływu na społeczeństwo. Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych spostrzeżeń zestawiono pozytywne oraz negatywne skutki postępu techniki. Zwrócono szczególną uwagę na kwestię technicznych barier oraz zagrożeń, w szczególności wobec osób starszych. Z uwagi na dużą liczbę uchybień podjęto próbę stworzenia modelu zrównoważonego postępu techniki oraz świadomości społeczeństwa. Ponadto zaproponowano rozwiązania problemów związanych z wprowadzaniem szeroko rozumianych nowinek technicznych. Artykuł oparty głównie na przeglądzie literatury jest refleksją nad postępującymi problemami, a także punktem wyjściowym do dalszych badań naukowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is about reflection on the development of technology and its impact on society. Based on a review of literature and their own observations, the positive and negative effects of tech-nological progress have been summarized. Special attention has been paid to the issue of technical barriers and threats, especially to the older people. Due to the large number of weaknesses, attempts to develop a model of sustainable technological progress and public awarenesshave been made. In addition, solutions to problems related to the introduction of broadly understood technical innovations were proposed.The article based primarily on the review of literature is a reflection on progressive problems as well as a starting point for further research. (original abstract)
Rocznik
Strony
194--201
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • D. Batorski, J.M. Zając. "Raport otwarcia koalicji Dojrz@łość w sieci. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu". Pobrano z: http://dojrzalosc wsieci.pl/tl_files/pliki/Raport_Otwarcia.pdf. [Dostęp: 15.02.2015].
 • B. Bonisławska. "Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego." Zeszyty Naukowe WSEI seria: Administracja 2, nr 1, Warszawa 2012, s. 113 - 128.
 • D. Brandes, P. Guiness. A guide to students-centered learning. Oxford: Blackwell, 1990.
 • J. Kaźmierczak, J. Bartnicka, A. Janik, A. Loska, A. Pradela, A. Wieczorek, A. Ziętkiewicz. "Uwagi na temat wybranych problemów oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii ("Technology Assessment")". Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, z. 2 (11), s. 110 - 124.
 • 5. K. Kędziora - Kornatowska, A. Grzanka - Tykwińska. "Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym". Gerontologia Polska, 2011, t. 19, nr 2, s. 107 - 111.
 • I. Kopaniszyn. "Rola Internetu w rozpowszechnianiu informacji zdrowotnych wśród starszych osób". Pobrano z: www.senior.pl. Gerontologia Polska, t.15, nr 1 - 2, 2007, s. 14 - 20.
 • A. Krzysztofek. "Zrównoważony rozwój w biurze-eco rozwiązania i dobre praktyki." Zrównoważony rozwój-debiut naukowy, 2012, s. 71 - 78.
 • A. Kuzior. "Człowiek jako racjonalny podmiot działań w świetle założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju." Problemy Ekorozwoju, 2006, nr 2, s. 67-72.
 • T. Łach. "Strach przed postępem - kilka uwag o nurtach antytechnicznych." Kultura i wartości, 2012, nr 4, s. 33-43.
 • M. Łaguna. Szkolenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • "Seniorzy 50 + i aktywność zawodowa". Pobrano z: http://www.seniorzy.pl/ index.-php/praca/562-seniorzy-50-i-aktywno-zawodowa [Dostęp: 07.05.2015].
 • A. Marcinkiewicz, K. Mazur. "Seniorzy w społeczeństwie wiedzy w świetle badań własnych". Ł. Tomczyk, A. Wąsiński (red.). Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 1-2 / 2013, s. 82 - 97.
 • J. Morbitzer. "Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym". Ł. Tomczyk, A. Wąsiński (red.). Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Biblioteka Gerontologii Społecznej 1-2, 2013, s. 15 - 34.
 • "Our Common Future," w: Report from the UN World Commission on Environment and Development, WCED, Oxford 1987, s. 8.
 • Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627, art. 3 ust. 50.
 • A. Skowroński. "Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji." Problemy ekorozwoju, 2006, vol.1, nr.2.
 • A. Stawinoga, A. Wieczorek. "Prowadzenie szkoleń z zakresu eksploatacji i utrzymania ruchu obiektów z wykorzystaniem metod aktywizujących," w: Materiały VII Między-narodowej Konferencji Naukowej "Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem", Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 2010, nr 4 Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", s. 83.
 • M. Szpunar. "Seniorzy w środowisku nowych mediów". Ł. Tomczyk, A. Wąsiński. (red.). Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Biblioteka Gerontologii Społecznej 1-2, 2013, s. 35 - 51.
 • A. Tokarz. Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej. Wrocław: Ossolineum, 1985.
 • M. Tryboń, I. Grabowska, M. Kwiatkowski. "Bezpieczeństwo człowieka w obliczu za-grożeń XXI wieku." Zeszyty Naukowe SGSP, 2011, s. 191-202.
 • W. Wnuk. "O potrzebie kształtowania relacji międzypokoleniowych, Dialog Między-pokoleniowy." Między ideą a praktyką, Inspiracje, Warszawa 2013, s. 56-67.
 • E. Wolter. "Wychowanie człowieka w obliczu zagrożeń cywilizacji technicznej." Forum Pedagogiczne UKSW, nr 1, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.