PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (28) | 1--18
Tytuł artykułu

Zmiany skojarzeń z uczelnią jako pracodawcą - opinie młodych polskich potencjalnych pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes of Associations with the University as an Employer - Opinions of Potential Young Polish Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter opracowania teoretyczno-empirycznego. Przedstawiono w nim zagadnienia związane ze znaczeniem skojarzeń z uczelnią w roli pracodawcy wśród pracowników reprezentujących zewnętrzny rynek pracy. W części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu zarządzania wizerunkiem, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o wyniki tej analizy wskazano na kluczową rolę skojarzeń z pracodawcą, jakie mają z nim potencjalni pracownicy, w procesie kreowania wizerunku pracodawcy jako wspaniałego miejsca pracy. Podkreślono, że prezentowane w literaturze przedmiotu rozważania z tego zakresu nie odnoszą się do uczelni jako pracodawcy. Można zatem mówić o występowaniu luki poznawczej i luki badawczej w tym zakresie. Dlatego w artykule podjęto próbę osiągnięcia m. in. celów, do jakich należy zidentyfikowanie skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z uczelnią jako pracodawcą, określenie zachodzących w nich zmian oraz dokonanie ich pogrupowania. Do przygotowania części empirycznej zastosowano metodę badania ankietowego (zebranie danych pierwotnych) oraz metody analizy ilościowej (w tym analizy ocen średnich i analizy porównawczej). Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczne pogorszenie skojarzeń z uczelnią jako pracodawcą w 2018 roku w porównaniu z 2016 rokiem. Świadczy o tym m. in. wzrost wartości ocen średnich w przypadku aż 5 negatywnych skojarzeń, przy jednoczesnym zauważalnym spadku wartości ocen średnich części skojarzeń pozytywnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a theoretical-empirical work in its character. It presents issues associated with the significance of associations with the university as an employer among employees representing the external labour market. In the theoretical part the method of cognitive-critical analysis of world literature on the subject from the area of image management, marketing and human resource management is used. What is emphasized on the basis of the results of the analysis is the key role of associations with the employer that the potential employees have in the process of building the image of an employer as an excellent workplace. It is also emphasized that deliberations from this area presented in literature on the subject don't refer to the university as an employer. Thus, we can say that there is a cognitive and research gap in this area. That's why this article is an attempt to achieve, among others, such goals as identification of the associations of young potential employees with the university as an employer, defining the changes taking place in them and grouping them. For the empirical part of the research the method of questionnaire survey (collecting primary data) and the method of quantitative analysis (including the analysis of average assessments and comparative analysis) were used. The obtained results show slight deterioration of associations with the university as an employer in 2018, compared to 2016. This is shown by, among others, growth of the values of average assessments in case of 5 negative associations and at the same time a noticeable drop of the values of average assessments in the group of positive associations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
1--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Abratt, R., Kleyn, N. (2012). Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: reconciliation and integration. European Journal of Marketing, vol. 46, no. 7/8, pp. 1048-1063.
 • Akareem, H.S., Hossain, S.S. (2016). Determinants of education quality: what makes students' perception different? Open Review of Educational Research, vol. 3, no. 1, pp. 52-67.
 • Azoury, N., Daou, L., Koury, C.E. (2014). University image and its relationship to student satisfaction: case of the Middle Eastern private business schools. International Strategic Management Review, vol. 2, no. 1, pp. 1-8.
 • Bakanauskiene, I., Bendaraviciene R., Bucinskaite I. (2016). Employer's attractiveness: generation Y employment expectations in Lithuania. Human Resources Managemetn & Ergonomics, vol. 1, pp. 6-22.
 • Balmer, J.M.T., Gayser, S.A. (2006). Corporate marketing integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, corporate image and corporate reputation. European Journal of Marketing, vol. 40, no. 7/8, pp. 730-741.
 • Baruk, A. ( 2016). Postrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, vol. 21, iss. 3, pp. 1-18.
 • Baruk, A., Goliszek, A. (2017). Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, vol. 23, iss. 1, s. 79-96.
 • Berens, G., Van Riel, C.B.M. (2004). Corporate associations in the academic literature: three main streams of thought in the reputation measurement literaturę. Corporate Reputation Review, vol. 7, no. 2, pp. 161-178.
 • da Costa, F.R, Pelissari, A.S. (2017). Corporate Image: Influencing Factors from the Viewpoint of Students of Distance Learning Courses. Brazilian Business Review, vol. 14, no. 1, pp. 108-130.
 • Goliszek, A. (2015). Homogenizacja i heterogenizacja zachowań konsumenckich w społeczeństwie globalnym. Handel Wewnętrzny, nr 1, s. 101-109.
 • Greer, I., Hauptmeier, M. (2016). Management whipsawing: The staging of labor competition under globalization. Industrial & Labor Relations Review, vol. 69, no. 1, pp. 29-52.
 • Jiang, T., Iles, P. (2011). Employer-brand Equity, Organizational Attractiveness and Talent Management in the Zhejiang Private Sector, China. Journal of Technology Management in China, vol. 6, no. 1, pp. 97-110.
 • Moczydłowska, J.M. (2015). Determinants of organization attractiveness as an employer in the opinion of managers, "Forum Scientiae Oeconomia" , vol. 3, no. 4, pp. 47-56.
 • Polat, S. (2011). The relationship between university student's academic achievement and perceived organizational image. Educational Sciences: Theory & Practice, vol. 1, no. 11, pp. 257-262.
 • The SAGE Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology, ed. S.G. Rogelberg, Sage Publications Thousand Oaks 2016.
 • Thompson, A.B. ( 2015). The Intangible Things Employees Want from Employers. Harvard Business Review, no. December, https://hbr.org/2015/12/the-intangible-things-employees-want-from-employers (06.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.