PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(28) Postrzeganie siebie i świata | 59--63
Tytuł artykułu

O zastosowaniu nowych technologii w życiu rodzinnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
About the application of new technologies in family life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje zarys przemian sfery komunikacji pomiędzy członkami rodziny, które dokonały się w ostatnich latach, a także wyniki badań dotyczących zastosowania nowych technologii w życiu rodzinnym. Kwerenda teoretyczna pozwoliła ukazać ewolucję komunikacji w ramach rodziny, zaś badania przeprowadzone metodą kwestionariusza ankiety internetowej - jak komunikacja ta wygląda na co dzień. W badaniu wzięło udział 54 respondentów zróżnicowanych pod względem płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz sytuacji rodzinnej. Wyniki pokazały, że nowe technologie służą zarówno do kontaktu członków rodziny zamieszkujących osobne gospodarstwa domowe, jak i do codziennego kontaktu osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie. Ponadto, nawet wobec coraz większej powszechności komunikatorów typu Messenger, to telefon, za pomocą którego członkowie rodziny rozmawiają i wymieniają wiadomości, jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem do kontaktu z bliskimi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the outline of family changes that have occurred in recent years regarding the communication sphere of family members, as well as the results of research on the application of new technologies in family life. The theoretical query allowed to show how the communication within the family has evolved, and the research carried out using the online survey questionnaire, how this communication looks like every day. 54 respondents were diversified in terms of sex, age, education, place of residence and family situation. The results showed that new technologies are not only used to contact family members living in separate households, but are also used for everyday contact of people living on one farm. In addition, even with the growing popularity of application like for example Messenger, the phone with which family members talk and exchange messages is the most frequently used tool for contact with relatives.(original abstract)
Rocznik
Strony
59--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Biernat T., (2014) Czy istnieje rodzina ponowoczesna? "Paedagogia Christiana", nr 2/34, s.183-195.
 • Czapiński J., Panek T., (red.), (2000) Diagnoza Społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji [w:] http://www.diagnoza.com/pliki/ raporty/Diagnoza_raport_2000.pdf [28.12.2017].
 • Czapiński J., Panek T., (red.), (2015) Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków [w:] http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/ Diagnoza_raport_2015.pdf [27.12.2017].
 • Goban-Klas T., (2005) Społeczeństwo medialne. Warszawa: WsiP.
 • Jadamus-Hacura M., Melich-Iwanek K., (2015) Elastyczność współczesnych rynków pracy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 220, s. 36-57.
 • Juszczyk S., (2005) Internet - współczesne medium komunikacji społecznej [w:] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/ juszczyk.pdf [28.12.2017].
 • Kuczamer-Kłopotowska S., (2016) Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, "Handel Wewnętrzny", 3 (326), s. 216-227.
 • Majewicz D., (2009) Współczesne sposoby komunikowania się w rodzinie na przykładzie świata wirtualnego i SMS-ów [w:] Marzec H., Wiśniewski Cz., Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości, tom II, s.303-30, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
 • Pater D., (2015) Współczesne media a relacje w rodzinie, "Kultura-media-teologia" nr 21, s. 23-38.
 • Pawlak A., (2014) "Poczytaj mi mamo przez Skype'a" Negocjowanie zakresu i modyfikowanie ról rodzinnych w rodzinach z doświadczeniem emigracji zarobkowej, "Pogranicze. Studia Społeczne", tom XXIV, s. 49-72.
 • Peret-Drążewska P., (2014) Styl życia w czasach indywidualizacji. O wolnych wyborze jako kryterium dyferencji społecznej, "Studia edukacyjne" nr 32, s.63-77.
 • Stańczyk J., (2015) Eurosieroctwo jako skutek migracji zarobkowej, "Zeszyty Naukowe" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 17 (4), s. 31-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.