PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 62--68
Tytuł artykułu

Spójność terytorialna gmin w Polsce pod względem rozwoju infrastruktury technicznej w latach 2005-2015 w ujęciu miar autokorelacji przestrzennej

Warianty tytułu
Territorial Cohesion of Communes in Poland in 2005-2015 with Reference to Technical Infrastructure Development in Terms of Spatial Autocorrelation Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spójność terytorialna odnosi się do zintegrowanego zarządzania przestrzenią, łagodzącego i zapobiegającego jej polaryzacji. Celem analizy była delimitacja zjawiska spójności terytorialnej pod względem rozwoju infrastruktury technicznej przy wykorzystaniu statystyki autokorelacji przestrzennej w celu identyfikacji klastrów - skupień gmin o podobnej charakterystyce oraz hot-spots - regionów o wartościach odstających w stosunku do otoczenia. Badaniem objęto całą populację gmin w Polsce (2478), w latach 2005, 2010 i 2015. Rezultaty wskazują na istnienie dodatniej i rosnącej autokorelacji przestrzennej dla zagregowanej miary rozwoju infrastruktury technicznej w poszczególnych latach. Dla liczebności skupień lokalnych miar statystyki Morana cechami różnicującymi były rodzaj i typ ludnościowy gmin oraz położenie przestrzenne w ujęciu wojewódzkim. Spójność terytorialną, tj. zgodność w przyporządkowaniu do typu skupienia, zidentyfikowano w niewielkiej części badanych jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Territorial cohesion refers to integrated space management, that mitigates and prevents its polarization. The aim of the analysis was to delimit the phenomenon of territorial cohesion in terms of the development of technical infrastructure using spatial autocorrelation statistics to identify homogeneous groups - clusters of municipalities with similar characteristics and hot spots - regions with outliers in relation to the environment. The survey covered the entire population of communes in Poland (2,478), in 2005, 2010 and 2015. The results indicate the existence of positive and increasing spatial autocorrelation for the aggregate measure of technical infrastructure development in subsequent years. For the size of clusters of local Moran statistics, the differentiating features were the type and population type of communes and the spatial location in voivodship. Territorial cohesion, ie compliance in relation to the type of homogenous group has been identified in a small part of the surveyed local government units.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
62--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Anselin Luc. 1995. Local indicators of spatial association - LISA. Geographical Analysis 27 (2): 93-115.
 • 2. Gospodarowicz Marcin. 2015. Social and technical infrastructure development of municipalities (gminas)in Poland. Studies in Agricultural Economics 117, 147-154, doi:10.7896/j.1510.
 • 3. Herbst Mikołaj, Piotr Wójcik. 2013. Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniemkorelacji przestrzennej (Diffusion of economic development from metropolitan cities in Poland. Delimitation on the basis of spatial correlation). Studia Regionalne i Lokalne 4 (54): 6-21.
 • 4. Hellwig Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr (Application of the taxonomic method to the typological division of countries due to the level of their development and the resources and structure of qualified personnel). Przegląd Statystyczny 4: 307-327.
 • 5. Janc Krzysztof. 2006. Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) - wybrane zagadnienia metodyczne (Spatial autocorrelation on the example of Moran's statistics and local spatial dependence indicators (LISA) - selected methodological issues). Dokumentacja Geograficzna 33: 76-83.
 • 6. King Bruce M., Edward W. Minium. 2009. Statystyka dla psychologów i pedagogów (Statistics for psychologistsand pedagogues). Warszawa: PWN.
 • 7. Kopczewska Katarzyna. 2006. Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN(Econometrics and spatial statistics using the R CRAN program). Warszawa: CeDeWu.
 • 8. Polski Jan. 2015. Spójność terytorialna jako podstawa polityki regionalnej (Territorial cohesion as the basis for regional policy). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Regionalna w Teorii i Praktyce 382: 74-80, doi: 10.15611/pn.
 • 9. Ryszkiewicz Alicja. 2013. Od konwergencji do spójności i efektywności. Podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej (From convergence to cohesion and efficiency. Theoretical foundations of the economic, social and territorial cohesion policy of the European Union). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 10. Myrdal Gunnar. 1958. Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte (Theory of economics and economically undeveloped countries). Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.