PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 26--39
Tytuł artykułu

Rola przedsiębiorczości w kontekście zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Entrepreneurship in the Context of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz większe znaczenie kwestii środowiskowych i zrównoważonego rozwoju przyczynia się do kształtowania nowych trendów na szczeblu przedsiębiorstw. Zrównoważony rozwój jest postrzegany jako źródło nowych możliwości przedsiębiorczych, które służą rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych. Celem artykułu jest analiza roli przedsiębiorczości w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz synteza głównych kierunków badawczych w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości. Proekologiczna i prospołeczna działalność może pomóc firmom dokonać skutecznego przejścia w kierunku zrównoważonego rozwoju. Szczególnie w ostatnim czasie zauważa się coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw, aby rozwijać firmy zgodnie z zasadami proekologicznymi, uwzględniającymi zarówno korzyści ekonomiczne, jak i społeczne. Rozwój przedsiębiorstw z uwzględnieniem tych aspektów jest ważny z uwagi na ich wpływ na środowisko i społeczeństwo, gdyż przyczyniają się one do kreowania i wdrażania nowych, bardziej zrównoważonych modeli produkcji i konsumpcji, a także do uwzględniania interesów społecznych i aspektów środowiskowych. Koncepcja badawcza została przeprowadzona na podstawie metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz analizy danych zastanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing importance of environmental issues and sustainable development contributes to the development of new trends at the company level. Sustainable development is seen as a source of entrepreneurial opportunities, which are used to solve social and environmental problems. The aim of this paper is to analyse the role of entrepreneurship in the context of sustainable development and to synthesise the main research approaches in the field of sustainable entrepreneurship. Ecological and social-oriented activities can help companies properly assess potential efforts and make a successful transition towards sustainable development. Recently, there has been an increasing interest of enterprises in developing in accordance with pro-ecological principles, taking into account economic benefits, as well as social benefits. Moreover, the development of enterprises in this field is important because of their impact on the environment and society, as they contribute to the creation and implementation of new, more sustainable patterns of production and consumption. Moreover, the interests of social and environmental aspects are taken into account. The research concept was based on the method of analysis and critique of the literature, as well as the analysis based on secondary data. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Accenture, United Nations Global Compact (2016). The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016. Agenda 2030: A Window of Opportunity. Pozyskano z: https://www.accenture.com/pl-en/insight-un-global-compact-ceo-study
 • Allen, J.C., Malin, S. (2008). Green entrepreneurship: A method for managing natural resources?. Society & Natural Resources: An International Journal, 21(9), 828-844.
 • Bansal, P. (2005). Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development. Strategic Management Journal, 26(3), 197-218.
 • Belz, F.M., Binder, J.K. (2017). Sustainable Entrepreneurship: A Convergent Process Model. Business Strategy and the Environment, 26, 1-17. DOI: 10.1002/bse.1887
 • Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 6(2), 75-81.
 • Bratnicki, M. (2008). Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6, 17-22.
 • Crals, E., Vereeck, L. (2005). The affordability of sustainable entrepreneurship certification for SMEs. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 12, 173-183.
 • Cohen, B., Winn, M. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22(1), 29-49.
 • Covin, J., Miles, M. (1999). Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory and Practice, 23, 47-63.
 • Cooney, S. (2009). Build A Green Small Business. Profitable ways to become an ecopreneur. New York: McGraw-Hill.
 • CSR Consulting (2016a; 2017, 20 września). SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu w Polsce. Pozyskano z: http://csrconsulting.pl/2017/02/22/sdgs-w-praktyce (dostęp: 20.09.2017).
 • CSR Consulting (2016b; 2017, 20 września). Szanse dla polskiego biznesu. Pozyskano z: http://www.sdgs.pl/szanse-dla-polskiego-biznesu.
 • Dean, T.J., McMullen, J.S. (2007). Toward a theory of Sustainable Entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial action. Journal of Business Venturing, 22(1), 50-76.
 • Gast, J., Gundolf, K., Cesinger, B. (2017). Doing business in a grey way: A systematic review of the ecological sustainability entrepreneurship literature and future research directions. Journal of Cleaner Production, 147, 44-56.
 • Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Hall, J., Daneke, G., Lenox, M. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, 25(5), 439-448.
 • Hockerts, K., Wüstenhagen, R. (2010). Greening Goliaths versus emerging Davids - Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 25(5), 481-492.
 • Hörisch, J. (2015). The Role of Sustainable Entrepreneurship in Sustainability Transitions: A Conceptual Synthesis against the Background of the Multi-Level Perspective. Administrative Sciences, 5, 286-300. DOI:10.3390/admsci5040286
 • Johnston, P., Everard, M., Santillo, D., Robèrt, K.H. (2007). Reclaiming the Definition of Sustainability. Environmental Science and Pollution Research, 14(1), 60-66.
 • Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 • Kołodko, G.W. (2014). Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. Ekonomista, 3, 161-163.
 • Korsgaard, S., Anderson, A.R., Gaddefors, J. (2016). Entrepreneurship as re-sourcing: Towards a new image of entrepreneurship in a time of financial, economic and socio-spatial crisis. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 10(2), 178-202. Pozyskano z: https://doi.org/10.1108/JEC-03-2014-0002
 • Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 • Landström, H., Lohrke, F.T. (Eds.) (2010). Historical foundations of entrepreneurship research. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Lenox, M., York, J.G. (2011). Environmental Entrepreneurship. W: P. Bansal, A.J. Hoffman (Eds.), The Oxford Handbook of Business and the Natural Environment. Oxford: Oxford University Press.
 • Lin, C.S., Chang, R.Y., Dang, V.T. (2015). An integrated model to explain how corporate social responsibility affects corporate financial performance. Sustainability, 7, 8292-8311.
 • Miles, M.P., Munilla, L.S., Darroch, J. (2009). Sustainable corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 5(1), 65-76.
 • ONZ (2015). Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r., nr A/RES/70/1. Pozyskano z: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
 • Pacheco D.F., Dean T.J., Payne D.S. (2010). Escaping the green prison: Entrepreneurship and the creation of opportunities for sustainable development. Journal of Business Venturing, 25(5), 464-480.
 • Patzelt, H., Shepherd, D.A. (2011). Recognizing Opportunities for Sustainable Development. Entrepreneurship: Theory and Practice, 35, 631-652.
 • Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C. H. Beck.
 • Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189-201.
 • Rokicka, E., Woźniak, W. (2016). W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Rudzki, R. (2017). Do przodu, ale wciąż małymi krokami. Tygodnik Polityka, 25 kwietnia. Pozyskano z: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1702696,1,przyznalismy-zlote-srebrne-i-biale-listki-csr-polityki-2017.read (dostęp: 02.10.2017).
 • Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 • Schaltegger, S., Wagner, M. (2011). Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation: categories and interactions. Business Strategy and the Environment, 20(4), 222-237.
 • Shepherd, D.A., Patzelt, H. (2011). The New Field of Sustainable Entrepreneurship: Studying Entrepreneurial Action Linking "What Is to Be Sustained" With 'What Is to Be Developed'. Entrepreneurship: Theory and Practice, 35(1), 137-163.
 • Thompson, J.L., Scott, J.M. (2010). Environmental entrepreneurship: The sustainability challenge, Institute of small business and entrepreneurship conference (ISBE), London, Proceedings, ISBE, http://tees.openrepository.com/tees/bitstream/10149/120509/2/120509.pdf
 • UNIC Warsaw (2017). Cele i zadania zrównoważonego rozwoju. Tłumaczenie na język polski za Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie, http://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/09/opissdgs.pdf.
 • United Nations (1992). Agenda 21 - United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. United Nations Division for Sustainable Development, Rio de Janerio 1992.
 • United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Pozyskano z: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
 • Urbaniec, M. (2015). Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evaluation. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 119-134.
 • Urbaniec, M. (2016). Measuring and Monitoring Effects of Sustainable Development in the European Union. European Journal of Sustainable Development, 5(1), 1-18.
 • Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 24-36.
 • WCED (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.