PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 6 | nr 9 Matematyka i informatyka na usługach ekonomii | 5--22
Tytuł artykułu

Ekonometryczna analiza atrakcyjności inwestycyjnej wybranych krajów europejskich z perspektywy inwestorów japońskich1

Autorzy
Warianty tytułu
An Econometric Analysis of the Investment Attractiveness of Selected European Countries from Japanese Investors' Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ocena atrakcyjności inwestycyjnej wybranych krajów europejskich rozpatrywana z perspektywy japońskich inwestycji w Europie. Japonia od wielu lat jest jednym z największych inwestorów na świecie. Przez wiele lat Japończycy wybierali dla swoich inwestycji kraje rozwinięte o ustabilizowanej sytuacji społeczno-gospodarczej. Bardzo często były to kraje europejskie, oceniane przez inwestorów jako jedne z najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata. Można w związku z tym się zastanawiać, czy w przypadku inwestorów japońskich istnieje zależność pomiędzy oceną poziomu konkurencyjności danego kraju a jego atrakcyjnością inwestycyjną. Należy jednak zwrócić uwagę, że precyzyjne rozgraniczenie pomiędzy pojęciem atrakcyjności inwestycyjnej a pojęciem konkurencyjności regionu nie jest zadaniem łatwym. Konkurencyjność gospodarki danego kraju można traktować jako jeden z czynników determinujących jego atrakcyjność inwestycyjną. W pracy do oceny atrakcyjności inwestycyjnej wybranych krajów europejskich wykorzystano wyniki badania konkurencyjności gospodarek świata publikowane przez World Economic Forum, które porównywano z rzeczywistymi wielkościami japońskich inwestycji zagranicznych w danym kraju. Zgodnie z propozycją Guzika dane te wykorzystano do obliczenia tzw. renty atrakcyjności, czyli różnicy pomiędzy wartościami inwestycji japońskich w danym kraju oszacowanymi na podstawie modeli referencyjnych a wartościami rzeczywistymi tych inwestycji w latach 2009-2015. Efektem badań są m.in. rankingi atrakcyjności inwestycyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the paper is to assess the investment attractiveness of selected European countries considered from the perspective of Japanese investments in Europe. For many years Japan has been one of the biggest investors in the world. For many years, the Japanese have chosen developed countries with a stable socio-economic situation for their investments. They were very often European countries, indicated as the most competitiveness economy in the world. One can therefore wonder whether there is a relationship between the assessment of the country's competitiveness level and its investment attractiveness in the case of Japanese investors. It should be noted, that a precise distinction between the notions of investment attractiveness and the competitiveness of a region is not an easy task. The competitiveness of a national economy can be considered as one of the factors determining its investment attractiveness. In the paper to assess investment attractiveness, the results of the study on the competitiveness of world economies published by the World Economic Forum and the actual values of Japanese foreign investment were used. According to Guzik's proposals, an attractiveness rate was estimated and based on the value obtained from the reference models and the actual values for the data from the years 2006-2015. The results of the research include rankings of investment attractiveness.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Strony
5--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Ahearne, A., Gagnon, J., Haltmaier, J. i I. Kamin, S. (2002). Preventing deflation: Lessons from Japan's experiences in the 1990s. Washington: Board of Governors, International Finance, Discussion Paper No. 729.
 • Ahmadjian, Ch. i Lincoln, J. (2000). Shukko (employee transfers) and tacit knowledge exchange in Japanese supply networks: The Electronics Industry case. Academy of Management Proceedings, H2, 25-42.
 • Akimune, I. (1990). Overview: Japan's direct investment in the EC, Japanese direct investment in Europe. Motives, impact and policy implications. Worcester: Sumitomo-Life Research Institute.
 • Anderson, D., Botman, D. i Hunt, B. (2014). Is Japan's population aging deflationary? International Monetary Fund, 14(139), 1-22.
 • Barrell, R. i Pain, N. (1999). Trade restraints and Japanese direct investment flows. European Economic Review, 43(1), 29-45.
 • Bossak, J. W. (1984). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii. Warszawa: Monografie i Opracowania, 153.
 • Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWE.
 • Cheba, K. (2015). The perspectives of development of modern world industry - the comparative analysis of Poland and Japan industries. Research Papers of Wroclaw University of Economics, 382, 29-40.
 • Cheba, K., Baraniecka A. (2018). Przyszłość japońskich FDI w Europie i scenariusze rozwoju ich łańcuchów dostaw (s. 267-280). W: J. Witkowski, A. Baraniecka (red.), Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój. Warszawa: PWE.
 • Cieślik, A. i Ryan, M. (2005). Locations determinants of Japanese multinationales in Poland: Do special economic zones really matter for investment decisions? Journal of Economic Integration, 20(3), 475-496.
 • Czerwińska, E. (2001). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Studiow i Ekspertyz, Informacja nr 789.
 • Dunning, J. H. (2004). Determinants of foreign direct investment: Globalization-induced changes and the role of policies, Washington: World Bank.
 • Dunning, J. H. (2006). Towards a new paradigm of development: Implications for the determinants of international business. Transnational Corporation, 15(1), 23-38.
 • Fletcher, III W. M. i von Staden, P. W. (2013). Japan's 'lost decade' causes, legacies and issues of transformative change. London, New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Gawlikowska-Hueckel, K. (2000). Atrakcyjność inwestycyjna województw. Gdańsk: IBnGR.
 • Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2010). Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głownej Handlowej.
 • Gorynia, M. i Łaźniewska, E. (2010). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.
 • Guzik, B. (2008a). Atrakcyjność inwestycyjna wojewodztw. Gospodarka Narodowa, 3, 39-64.
 • Guzik, B. (2008b). Proba oszacowania profilu inwestorow prywatnych na podstawie badań atrakcyjności inwestycyjnej wojewodztw. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 125-148.
 • Head, K. i Mayer, T. (2004). Market potential and the location of Japanese investment in the European Union. The Review of Economics and Statistics, 86(4), 959-972.
 • JETRO. (b.d.). W: JETRO. Pobrane 15 grudnia 2017 z www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/.
 • Krasiński, M. (2014). Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Lopez-Claros, A. (2006). Global Competitiveness Report 2006-2007. Geneva: World Economic Forum.
 • Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
 • NBP. (b.d.). W: NBP. Pobrane 15 grudnia 2017 z www.nbportal.pl.
 • Nonaka, I. i Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
 • Piech, K. (2001). Zewnętrzne uwarunkowania polityki państwa wobec inwestycji japońskich w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 131-155.
 • Schwab, K. (red.) (2017). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva: World Economic Forum.
 • Somlev, I. P., Hoshino, Y. (2005). Influence of location factors on establishment and ownership of foreign investments: The case of the Japanese manufacturing firms in Europe. International Business Review, 14(5), 577-598. doi:10.1016/j.ibusrev.2005.06.001.
 • WEF. (b.d.) W: WEF. Pobrane 15 grudnia 2017 z www.weforum.org.
 • Wilczopolski, R. (2014). Ewolucja japońskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Studia Ekonomiczne, 184, 181-194.
 • Witkowski, J. (1998). Logistyka firm japońskich. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Witkowski, J., Cheba, K. i Kiba-Janiak, M. (2017). The macro- and micro-environmental factors of decisions of production facility location by Japanese companies in Poland. Forum Scientiae Oeconomia, 5(1), 43-56.
 • World Investment Report. (2012). Towards a new generation of investment policies. New York and Geneva: United Nations.
 • Xu, G. i Wang R. (2007). The effect of foreign direct investment on domestic capital formation, trade, and economic growth in a transition economy: Evidence from China. Global Economy Journal, 7(2), 25-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.