PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(28) Postrzeganie siebie i świata | 64--67
Tytuł artykułu

Powstawanie wybranych zaburzeń behawioralnych oraz ich wpływ na postrzeganie siebie i otaczającego świata

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The formation of selected behavioral disorders and their impact on the perception of themselves and the surrounding world
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uzależnienie najczęściej postrzegane jest jako nadużywanie konkretnej substancji np. alkoholu, papierosów czy narkotyków. Z upływem czasu zaczęto dostrzegać, że uzależnieniem może stać się każda czynność. Obecnie jedynie patologiczny hazard widnieje w klasyfikacji ICD-10. W pracy zostały przedstawione trzy rodzaje zaburzeń. Pierwszym z nich jest hazard. Drugie to kompulsywne kupowanie, ostatnim jest pracoholizm. Na pozór każda z tych dysfunkcji jest inna, jednak wiele je łączy. Często czynnikiem je warunkującym jest mała pewność siebie. Jednak osoby nadmiernie dążące do osiągnięcia swoich celów również są narażone na szereg zaburzeń. Na świecie istnieją środki farmakologiczne, które jedynie mogą wspomóc proces leczenia. Najskuteczniejsza jest całkowita izolacja od konkretnego czynnika. O ile w przypadku hazardu jest to możliwe, jeśli chodzi o zakupy już mniej. Dlatego bardzo ważne jest aby przede wszystkim uświadomić sobie, że ma się problem, znaleźć motywację i chcieć zerwać z nałogiem, który rujnuje całe życie.(abstrakt oryginalny)
EN
Addiction is most often perceived as the abuse of a specific substance, for example alcohol, cigarettes or drugs. With the passage of time people began to see that any activity could become an addiction. Currently, only pathological gambling appears in the ICD10 classification. This article shows three types of disorders. The first of these is gambling. The second is compulsive buying, while the worst is workaholism. Seemingly, each of these dysfunctions is different, however many connect them. Often the factor conditioning them is small self-confidence. Persons who are excessively striving to achieve their goals are also exposed to a number of disorders. In the world are pharmacological agents that can only support the treatment proces. The most effective is complete isolation from a specific factor. While in the case of gambling it is possible so when it comes to shopping already less. Therefore, it is very important to first of all realize that you have a problem, find motivation and want to break with the addiction that ruins your whole life.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
64--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., (2003) Psychologia zaburzeń, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dudek B., (2008) Pracoholizm-szkodliwy skutek zaangażowania w pracę, "Medycyna pracy" nr 3.
 • Gąsiorowska A., (2001) Kupowanie kompulsywne - zjawisko, jego determinanty i konsekwencje: przegląd badań, "Przegląd psychologiczny" nr 4.
 • Griffiths, M.D., (2005) A 'components' model of addiction within a biopsychosocial framework, "Journal of Substance Use" tom 10, nr 4.
 • Hazpaz I., Snir R., (2003) Workaholism: Its definition and nature, "Human Relations" tom 53, nr 3.
 • http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/hazard/diagnoza-patologicznego-hazardu/ [21.06.2018].
 • Lelonek-Kuleta B.,(2015) Uzależnienia behawioralne na tle współczesnej wiedzy o uzależnieniach, "Studia Społeczne" nr 1.
 • Marino J.M., Ertelt T.W., Mitchell J.E., Lancaster K.,(2011) Compulsive Buying [w:] Johnson B.A.,(red.), Addiction Medicine Science and Practice, Londyn: Wydawnictwo Springer.
 • Markiewicz M., Piechota M., Story W., Wadoska W., (2012) Płeć a zakupoholizm, "Innowacje psychologiczne" nr 1.
 • Ogińska-Bulik N., (2010) Uzależnienie od czynności: mit czy rzeczywistość? Warszawa: Wydawnictwo Difn.
 • Robinson B.E., Carroll J.J., Flowers C., (2001) Marital estrangement, positive aff ect, and locus of control among spouses of workaholics and spouses of nonworkaholics: a national study, "The American Journal of Family Therapy" tom 29, nr 5.
 • Rowicka M.,(2015) Uzależnienia behawioralne. Terapia i Profilaktyka, Warszawa: Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno.
 • Szostek D., (2016) Pracoholizm w aktywności twórczej człowieka na przykładzie pracowników nauki, "Acta Universitatis Nicolai Coperinici Zarządzenie" nr 1.
 • Tucholska S., (2008) Zjawisko hazardu patologicznego i jego uwarunkowania, "Roczniki psychologiczne" nr 2.
 • Ustok L., Hughes J., (2012) Pierwsze kroki do... wyjścia z uzależnienia od hazardu, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Wachowiak J., (2011) Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Warszawa Wydawnictwo: Difin.
 • www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=2264442 [20.06.2018].
 • Zadka Ł., Olajossy M., (2016) Kompulsywne kupowanie w zarysie, "Psychiatria Polska" nr 50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536553

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.