PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 522 System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji | 331--344
Tytuł artykułu

Stosowane praktyki prezentacji informacji o modelach biznesowych spółek giełdowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relevant Practices Of Information Presentation on Business Models of Listed Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Duże jednostki zainteresowania publicznego od 2017 r. mają obowiązek prezentacji określonych informacji niefinansowych, dotyczących m.in. danych o charakterze produkcyjnym, społecznym, technicznym, ekologicznym. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań w zakresie prezentacji w sprawozdaniach wybranych spółek giełdowych tylko jednej grupy informacji, a mianowicie przyjętych modeli biznesowych. Z przeprowadzonej analizy raportów kilku spółek giełdowych w Polsce wynika, że spółki prowadzące zróżnicowaną działalność eksponują inne kluczowe elementy swoich modeli biznesu. W przypadku opisywania dźwigni tworzenia wartości dobierają bardzo subiektywnie stosowne dane, niekoniecznie użyteczne dla dokonania porównań z innymi podmiotami nawet z tej samej branży. Także zauważa się ograniczone indywidualne podejście do prezentacji własnych modeli biznesu i zbyt duże naśladownictwo spopularyzowanych w świecie wytycznych różnych organizacji promujących sprawozdawczość niefinansową(abstrakt oryginalny)
EN
In the financial statements made for the year 2017, it is obligatory for the big public-interest entities to present some non-financial information. The scope needed for non-financial information is fairly wide.It includes, among others, data of production, human, technical and ecology nature. The aim of the article is to show theresults of studies in the scope of presentation in statementschosen listed companies only one group of information, that is assumed business models. This group of information seems to catch the interest of a lot of users. The results of reports' analysis show that companies with diversified activities emphasize other key elements of their business models. In case of quantified key elements, they subjectively present some data, which arenot useful for comparison with another branch entities. Moreover, some entities copy guidelines of IIRC, as they do not havean individual approach for presenting own business model(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Basic Guide to the Communication on Progress (2012), United Nation, https://www.unglobalcompact.org/library (dostęp: 20.03.2018).
 • Burke J.J., Clark C.E., 2016, The business case for integrated reporting: Insights from leading practitioners, regulators, and academics, Business Horizons,vol.59, Issue 3, May-June.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz. Urz. UE L 330/1 z 15.11.2014.
 • Eccles R.G., Spiesshofer B., 2015, Integrated reporting for a re-imagined capitalism, Harvard Business School General Management, Unit Working Paper, no. 16-032.
 • Havlova K., 2015, What integrated reporting changed: the case study of early adopters, Procedia Economics and Finance,vol. 34.
 • IIRC, 2013, The International <IR> Framework Integrated Reporting, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf(dostęp: 20.03.2018).
 • Kamieniecka M., 2017, Model biznesu jako przedmiot sprawozdawczości finansowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 472, s. 106-114.
 • Kardas M., 2016, Pojęcia i typy modeli biznesu, [w:] Klincewicz K. (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych,Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • KGHM-Raport zintegrowany-2016, http://2016.raportroczny.kghm.com/files/download/KGHM-Raport-Zintegrowany-2016-pl.pdf (dostęp: 20.03.2018).
 • Materiality in IR. Guidance for the preparation of integrated reports, 2015, IFAC 2015, http://integratedreporting.org/resource/materiality-in-integrated-reporting (dostęp: 20.03.2018).
 • Mazurowska M., 2015, Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Commitee, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1.
 • Michalak J., 2015, Prezentacja modelu biznesowego w raportach rocznych wybranych spółek wysokich technologii z Wielkiej Brytanii, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 245, s. 152-161.
 • Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznej strategii, PWE, Warszawa.
 • Poznaj Grupę TAURON. Raport2016, 2017, http://raport2016.tauron.pl/wp-content/uploads/2017/08/TAURON_Kluczowe_fakty.pdf (dostęp: 24.03.2018).
 • Raport zintegrowany Grupy Orlen za 2016 rok, https://raportzintegrowany2016.orlen.pl (dostęp: 24.03.2018).
 • Rudny W., 2013, Model biznesowy a tworzenie wartości, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 141, s. 98-108.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., https://www.jsw.pl/index.php?id=995&L (dostęp: 20.03.2018).
 • Standard Informacji Niefinansowych SIN (2017), Fundacja Standardów Raportowania, Warszawa.
 • Sustainability Reporting with GRI Standards (2016), https://www.globalreporting.org/standards(dostęp: 20.03.2018).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity (Dz. U. z 2018, poz. 395).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017, poz. 61).
 • Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., 2016, Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wartini-Twardowska J., 2014, Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.