PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 11 | 68--78
Tytuł artykułu

Legalność postępowań prowadzonych przez organy spółek komunalnych w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w orzecznictwie sądowym

Warianty tytułu
Legality of Proceeding Conducted by the Authorities of Municipal Companies Regarding Charges for Municipal Waste Management in Court Rulings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja obowiązku ustawowego zapewnienia czystości i porządku w gminie wciąż budzi wiele wątpliwości prawnych i prowadzi do rozbieżności w stosowaniu przepisów prawa. Nieodmiennie problemy te dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, również w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do ich wymierzania i poboru. Aktualna linia orzecznicza sądów administracyjnych wyklucza powierzanie zadań w zakresie wymiaru i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spółkom miejskim, co rodzi nie tylko problemy natury technicznej, ale przede wszystkim z zakresu postępowania podatkowego. Warto więc zastanowić się nad konsekwencjami prawnymi pozbawienia spółek gminnych statusu organu wymierzającego opłatę śmieciową. (abstrakt oryginalny)
EN
The fulfilment of the statutory obligation to ensure cleanliness and order in the municipality still gives rise to numerous legal uncertainties and leads to discrepancies in the application of the law. These problems invariably apply to charges for municipal waste management, including with regard to the determination of the entity authorized to impose and collect them. The current line of administrative court judgments rules out the entrustment of tasks related to the imposition and collection of charges for municipal waste management to municipal companies, which gives rise not only to technical problems but primarily the scope of tax proceedings. It is therefore worth considering the legal consequences of depriving municipal companies of the status of the authority that imposes the charge for waste disposal. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
68--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Kabat [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2013, komentarz do art. 15, s. 83-84.
 • B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2013, komentarz do art. 170, s. 788.
 • B. Adamiak, Właściwość terenowych organów administracji publicznej do prowadzenia orzecznictwa administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 1997/6, s. 8.
 • B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. 2, Toruń 2007, s. 398.
 • B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2007, s. 111.
 • J. Drachal, К. Wiktorowska, P. Wajda [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, komentarz do art. 269, s. 1114.
 • J. Michalski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2002 r.
 • K. Bandarzewski [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010, komentarz do art. 39, s. 451.
 • K. Jaroszyński [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, komentarz do art. 91, s. 750.
 • M. Dyl [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, komentarz do art. 105, s. 736.
 • M. Münnich [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 15, s. 167-168.
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2016, s. 864.
 • I. Zgierska [w:] Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2013, komentarz do art. 247, s. 1039.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.