PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (28) | 99--120
Tytuł artykułu

Problemy współpracy nauki i biznesu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Problem of Cooperation between Science and Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wskaźnik innowacyjności polskiej gospodarki należy do jednych z najniższych w Europie. Badania wykazują, że jednym z powodów jest niski poziom współpracy między nauką a biznesem. Problemy współpracy sektora nauki z sektorem przedsiębiorstw wynikają w dużej mierze z różnic w kulturze organizacyjnej obu środowisk. Oba środowiska różni od siebie postrzeganie problemów biznesowych, forma komunikacji, podejście do rozwiązywania spornych kwestii, stosunek do ograniczeń czasowych i finansowych, czy nawet sposób budowania relacji interpersonalnych. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga czasu i cierpliwości, wypracowania metod budowania współpracy i uczenia się od siebie. W artykule przeprowadzono diagnozę wybranych przyczyn niezadowalającego poziomu współpracy między nauką a biznesem oraz zaproponowano rekomendacje dotyczące metod zmiany tej sytuacji. Tezy • Główny problem w budowaniu współpracy między środowiskiem nauki a środowiskiem biznesu wynika z dużych różnic w kulturach organizacyjnych obu środowisk. • Kluczowe przyczyny wiążą się z zagadnieniem różnic w komunikacji i budowaniu relacji. • Zmiana sytuacji wymaga również zmian w przepisach prawa, które powinny faworyzować projekty realizowane w partnerstwie nauki i biznesu. Kluczowe są jednak działania wpływające na zmianę postawy i mentalności środowiska naukowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The indicator of innovativeness of the Polish economy is among the lowest indicators in Europe. Research has shown that one of the reasons for this is low level of cooperation between science and business. Problems of cooperation of the sector of science and the sector of companies result to a large extent from a big difference in the organizational culture of the two communities. What distinguishes the two communities from each other is the perception of business issues, form of communication, the approach to solving disputable issues, approach to temporal and financial limitations, or even the way of building interpersonal relations. Changing this state of affairs requires time and patience, working out methods of building cooperation and learning from each other. In the article a diagnosis of chosen reasons for the unsatisfactory level of cooperation between science and business has been carried out and recommendations concerning methods of changing this situation have been presented. Theses • The main problem in building cooperation between the scientific and the business community results from major differences in organizational cultures of the two communities. • The key reasons are associated with the issue of differences in communication and building relations. • The change of the situation requires also changes in legal regulations, which should favour projects conducted in partnership of science and business. However, what is crucial are activities influencing the change of approach and mentality of the scientific community.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--120
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
  • Bąk, M. Kulawczuk, P. (2009) (red.), Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
  • Popper, K. (1992). Cel nauki. W: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.
  • Raport European Innovation Scoreboard 2016.
  • Raport z realizacji grantu NCN w Krakowie. Warunki zdynamizowania innowacji w Polskich przedsiębiorstwach przemysłowych., K. Poznańska, S. Sudoł (red), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2016.
  • Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Warszawa.
  • Mikosik, P. (2017). Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, nr 2 (24).
  • Schartinger, D., Rammer, Ch., Fischer, M.M., Fröhlich, J. (2002). Knowledge interactions between.... universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants. Research Policy, vol. 31, no. 3, p. 303.
  • Współpraca nauki i biznesu, J. Różański (2013) (red), Łódź, Wydawnictwo Biblioteka.
  • http://bpiwm.ue.katowice.pl/download/ubico_model_calibri.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.