PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 56 | 23--36
Tytuł artykułu

Administrowanie czy rozwój - 20 lat doświadczeń finansowania polskiego samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Administration or Development - 20 Years of Experience of Polish Local Government Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reforma samorządu terytorialnego od strony organizacyjnej została zakończona. Niemniej jednak proces decentralizacji nie. Samorząd terytorialny jest podmiotem sektora finansów publicznych odpowiedzialnym za realizację ustalonych zadań publicznych obejmującym około 30% wszystkich zadań. Mając to na uwadze jednostki samorządu terytorialnego powinny być wyposażone w środki finansowe umożliwiające wykonywanie tych zadań. Zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest jednak zróżnicowany, w zależności od przyjętej koncepcji jego funkcjonowania. Inaczej należy ukształtować system finansowania samorządu terytorialnego, jeżeli ma on zapewnić adekwatność dochodów do zakresu realizowanych zadań, a inaczej, jeżeli władza samorządowa ma ponosić odpowiedzialność za prowadzenie własnej polityki rozwoju. Nie sposób nie wskazać, że im większa samodzielność finansowa tym większe możliwości rozwoju. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy występuje zagrożenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The reform of local government from the organizational side has been completed. Nevertheless, the decentralization process is not. Local government units are entities of the public finance sector responsible for the implementation of established public tasks covering about 30% of all tasks. With this in mind, local government units should be provided with financial means to perform these tasks. The scope of financial autonomy of local government units is, however, diversified, depending on the adopted concept of its functioning. The system of financing local government units should be different if it is to ensure the adequacy of income to the scope of the tasks being performed, and otherwise if the local government authority is to bear responsibility for running its own development policy. It is impossible not to indicate that the more financial independence the more opportunities for development. The purpose of the article is to try to determine whether it is possible to talk about the risk of LGU financial independence. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Błaś A. (red.), 2002, Studia nad samorządem terytorialnym, Kolonia Limited Wrocław.
 • Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Informacja o wynikach kontroli, 2017, Departament Budżetu i Finansów, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Jastrzębska M., 2017, Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, "Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska", sectio H - Oeconomia, Vol. 51, nr 4, https://doi.org/10.17951/h.2017.51.4.125.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, LIBER, Warszawa.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krawczyk R.P., 2016, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 12.
 • Malinowska-Misiąg E., 2017, Finansowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego [w:] Finansowanie zadań publicznych w Polsce, red. P. Russel, "Studia BAS", nr 4 (52).
 • Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, 2016, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź, https://www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/kr_rio_20160122_niestandard_ instr_finans_potrz_jst.pdf (dostęp: 1.05.2018 r.).
 • Owsiak K., 2014, Increase in debt of local government units as a threat to national fiscal stability. The case of Poland, Proceedings of the 16th International Scientific Conference Finance and Risk, Publishing House EKONÓM, Bratislava, Slovak Republic (1).
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz.U. nr 65, poz. 309 ze zm. - akt uchylony).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767).
 • Surówka K., 2013, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka, PWE. Warszawa.
 • Surówka K., 2017, Financial problems of the functioning of local governments units in Poland [w:] 20th Annual International Conference, Enterprise and competitive environment, eds. S. Kapounek, V. Krůtilová, Conference Proceedings, March 9-10, 2017, Mendel University in Brno, Czech Republic.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1998 r., nr 162, poz. 1126 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r., nr 89, poz. 518 - akt uchylony).
 • Ustawa z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. z 1995 r., nr 141, poz. 692 - akt uchylony).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r., nr 203 poz. 1966 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.).
 • Wykrętowicz S., 2001, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.