PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 1, cz. 1 | 235--245
Tytuł artykułu

Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Differences in the Recognition of Organizational Effectiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywność organizacyjna jest jednym z najważniejszych konceptów zarządzania organizacjami. Jednakże mnogość i niejednoznaczność jej definicji utrudnia stworzenie jednego modelu i jej pomiar. Obecnie najpopularniejszym podejściem do interpretowania efektywności jest podejście wielowymiarowe (w opozycji do jednowymiarowych - celowościowego, systemowego czy ich połączenia - podejścia od strony interesariuszy). Efektywność organizacyjną omówiono w tym opracowaniu również z uwzględnieniem różnych jej kategorii - efektywność ekonomiczną i pozaekonomiczną (z zaakcentowaniem efektywności ekologicznej), efektywność statyczną i dynamiczną oraz strategiczną i operacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational efficiency is one of the most important management concepts for organizations. However, the multiplicity and ambiguity of its definition make it difficult to create one model and measure it. Currently, the most popular approach to interpreting effectiveness is a multidimensional approach (in opposition to one-dimensional - teleological, systemic or their combination - approaches from the side of stakeholders). Organizational efficiency was discussed in this study also taking into account its different categories - economic and non-economic efficiency (with emphasis on ecological efficiency), static and dynamic as well as strategic and operational effectiveness. (original abstract)
Rocznik
Strony
235--245
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bednarowska M. (2009), Efektywność ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie. Raport z badań, Kraków, http://www.zig.eco.pl/materialy/publ_29_efekt_mmp_zigpdfpdf.pdf, dostęp: 14.07.2018.
 • Bielski M. (1997), Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Boj J. (2014), Być skuteczniejszym, czyli terror efektywności, http://pozaschematy.pl/2014/04/17/skutecznie-i-efektywnie, dostęp: 29.06.2018.
 • Bratnicki M., Kulikowska-Pawlak M. (2013), Uwarunkowania pomiaru efektywności organizacji, "Zarządzanie i Finanse", nr 2.
 • Connolly T., Conlon E.J., Deutsch S.J. (1980), Organizational Effectiveness: A Multiple-Constituency Approach, "Academy of Management Review", Vol. 5, No. 2.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. (2008), Organizacja i zarządzanie - przegląd podstawowych pojęć, w: K. Krzakiewicz (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Eydi H. (2015), Analysis of Organizational Effectiveness Approaches (Case Study: Sporting Organizations Field), "International Journal of Management Science", Vol. 1, No. 5.
 • Georgopoulos B.S. (1957), The Study of Organizational Effectiveness, Survey Research Center University of Michigan, Paper Delivered at the Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research, Washington D.C.
 • Glunk U., Wilderom C.P.M. (1996), Organizational Effectiveness = Corporate Performance? Why and How Two Research Traditions Need to be Merged, "FEW Reaserch Memorandum", Vol. 715, Tilburg: Organization.
 • Głodziński E. (2015), Efektywność w naukach o zarządzaniu. Przyczyny wieloznaczności i rekomendacje dotyczące ich ograniczenia, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: "Organizacja i Zarządzanie", z. 83.
 • Głodziński E. (2017), Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary. Koncepcje. Zależności, PWE, Warszawa.
 • Hitt M.A. (1988), The Measuring of Organizational Effectiveness: Multiple Domains and Constituencies, "Management Internation Review", Vol. 28, No. 2.
 • Internetowy słownik synonimów, https://synonimy.pl/synonim/efektywność, https://synonim.net/synonim/efektywność, dostęp: 2.07.2018.
 • Kafel T., Ziębicki B. (2009), Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych, w: A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz.
 • Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Kozuń-Cieślak G. (2013), Efektywność - rozważania nad istotą i typologią, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa", nr 4.
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Mazurkiewicz, A. (2011), Sprawność działania: interpretacja teoretyczna pojęcia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Musielak L. (2015), Strategic efficiency is key to success, artykuł na blogu "Len Musielak Consulting", https://lenmusielak.com/blog/2015/1/26/efficiency-contrary-to-strategy-is-waste, dostęp: 13.07.2018.
 • Niemczyk W. (2014), Współczesne metody pomiaru efektywności funkcjonowania systemów zdrowotnych, "Studia Ekonomiczne", nr 180, cz. 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Oghojafor B.E.A., Muo F.I., Aduloju S.A. (2012), Organisational Effectiveness: Whom and What do We Believe?, "Advances in Management & Applied Economics", Vol. 2, No. 4.
 • Pettinger T. (2017) Dynamic Efficiency, Microessays on Economics.help Blog - Helping to Simplify Economics, https://www.economicshelp.org/microessays/costs/dynamic-efficiency, dostęp: 10.07.2018.
 • Phofl H. C. (1998), Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Pyszka A. (2015), Istota efektywności. Definicje i wymiary, "Studia Ekonomiczne", nr 230, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa.
 • Rutkowska A. (2013), Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, "Zarządzanie i Finanse", nr 1, cz. 4.
 • Skrzypek E. (2012), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 262.
 • Skrzypek E. (2013), Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H - "Oeconomia", nr 47.
 • Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Szudy M. (2014), Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego, "Studia Ekonomiczne", nr 176, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G - "Ekonomika Rolnictwa", nr 97, z. 2.
 • Wilczyński R. (2014), Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66.
 • Yuchtman E., Seashore S. E. (1967), A System Resource Approach to Organizational Effectiveness, "American Sociological Review", Vol. 32, No. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.