PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(28) Postrzeganie siebie i świata | 132--135
Tytuł artykułu

Działalność kulturalna jako obligatoryjne zadanie samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural activities as an obligatory task of local government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza oraz krytyczne ujęcie regulacji publicznoprawnych dotyczących obowiązku prowadzenia działalności kulturalnej przez jednostki samorządu terytorialnego jako usług publicznych świadczonych na rzecz członków społeczności samorządowej. W pracy, oprócz wskazówek, które mogą być przydatne zarówno praktykom prawa, jak również administratywistom, konfrontowane jest także stanowisko przedstawicieli doktryny oraz praktyki w kwestiach związanych z ustrojowymi, konstytucyjnymi oraz administracyjnymi aspektami realizacji zadań z obszaru działalności kulturalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this study is the analysis and critical inclusion of public law regulations concerning the obligation to perform cultural activities by local self-government units as public services provided to the members of the self-government community. At work, in addition to guidance that may be useful both to law practitioners as well as administratists, the position of the doctrinal representatives and practitioners on issues related to the constitutional, constitutional and administrative aspects of the implementation of tasks in the field of cultural activity is also confronted.(original abstract)
Rocznik
Strony
132--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Chmielnicki P., red., (2010) Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa: Lexis Nexis.
 • Cybulska R., (2007) Zakres działania i zadania powiatu, [w:] Dolnicki B., red., Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Warszawa 2007: Wolters Kluwer Polska.
 • Dolnicki B., red., (2012) Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Gajewski S., Jakubowski A., (2016) Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, Warszawa: C.H.Beck.
 • Golat R., (2006) Podstawy prawa kultury, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Ignerska M., (2014) Ogarnij miasto Warszawa. Miejski przewodnik subiektywny, Warszaw: Ogarnij Miasto.
 • Iserzon E., (1968) Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Jagielska-Burduk A., Szafrański W., (2012) Sektor kultury - działalność kulturalna. Wokół problematyki prawnej, [w:] Jagielska-Burduk A., Szafrański W., red., Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Jaroszyński K., (2011) Hauser R., Niewiadomski Z., red., Zakres działania i zadania gminy, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa: C.H.Beck.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • Kowalska A., Kamiński Ł., (2014) Zrób to w Warszawie! Alternatywny przewodnik, Warszawa: Agora.
 • Niewiadomski Z., (2011) Samorząd terytorialny, [w:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., red., System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, Warszawa: C.H.Beck.
 • Płaszowska R., (2016 nr 6) Organizacja organów ochrony zabytków, Przegląd Prawa Publicznego: Wolters Kluwer Polska.
 • Safjan M., Bosek L., red., (2017) Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243, Legalis: C.H.Beck.
 • Sikora K., (2017) Tendencje rozwojowe w samorządzie lokalnym. Budżet obywatelski (partycypacyjny) jako nowy sposób aktywizacji mieszkańców gmin, [w:] . Kruk E., Lubeńczuk G., Drab T., red. Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Spasowska-Czarny H., (2014) Administracyjnoprawny status zakładów publicznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Stefaniuk M., (2009) Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Szewc A., (2008) Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 10 czerwca 1998 r., sygn. akt. 1744/98, OwSS 1998, nr 4, s. 140.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 862).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. 2016 poz. 814).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. 2016 poz. 486).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1943).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2016 poz. 446).
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 631/02, ONSA 2003, nr 4, poz. 133.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 września 2008 r., sygn. akt II OSK 888/08, OwSS 2009/1/9/9.
 • Wyrok TK z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 37/06, Legalis 126226.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt IV SA/Gl 962/12, LEX nr 179984.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 661/15, LEX nr 1786053.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536787

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.