PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 23 Wybrane problemy rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce : Chosen Aspects of Local and Regional Development in Poland | 55--73
Tytuł artykułu

Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na lokalną politykę przestrzenną - studium przypadku gminy Rzgów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Amendments to the Land Use Planning and Development Act on Local Spatial Policy - Case Study of Rzgów Commune
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzone w 2015 roku zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miały na celu racjonalizację lokalnej polityki przestrzennej. Wcześniej nie było regulacji prawnych jasno określających ile terenów gmina może przeznaczyć pod zabudowę. Skutkowało to wyznaczaniem coraz to nowszych terenów budowlanych, często bez zbadania rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwoju. W efekcie stan ten doprowadził do zjawiska niekontrolowanej urbanizacji oraz wzrostu kosztów budowy infrastruktury technicznej i społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie badań własnych nad oddziaływaniem wprowadzonych zmian w przepisach na lokalną politykę przestrzenną. W pracy przeprowadzono analizę rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rzgów, następnie zestawiono jej wyniki z lokalnymi uwarunkowaniami przestrzennymi w kontekście nowych regulacji prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The changes to the Act on Spatial Planning and Development introduced in 2015 were aimed at rationalizing the local spatial policy. Previously there was no legal regulation clearly defining how much the municipality area could devote to development. This resulted in the designation of newer construction sites, often without examining the real needs and development opportunities. As a result, this condition has led to the phenomenon of uncontrolled urbanization, dispersion of development and increase of costs of construction of technical and social infrastructure. New legal regulations have impact on municipal spatial policies on the one hand, which creates opportunities for planning for further development in line with the principles of spatial order and sustainable development, on the other hand, threaten to hamper the further development of the municipality. The purpose of the article is to present own research on the impact of introduced changes in the regulations on local spatial policy. In the work an analysis of the real needs and development opportunities of the Rzgów commune was conducted, then its results were compared with the local spatial conditions in the context of new legal regulations.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Główny Urząd Statystyczny, 2014, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Zakład Wy-dawnictw Specjalistycznych, Warszawa.
 • Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny.
 • NIK, 2016, System gospodarowania gminą jako dobrem publicznym, nr ewid. 193/2016/ KIN.
 • Nowakowski M., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010), Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Rek A., 2016, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle ustawy o rewitalizacji oraz ustawy "krajobrazowej" - studium przypadku, praca magisterska, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie Sedno, IGiPZ PAN, Warszawa: 1-240.
 • Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, "Biuletyn KPZK PAN", 252, Warszawa.
 • Śleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, [w:] A. Wolaniuk (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu, "Studia miejskie", 9: 37-50.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., 2017, poz. 1073).
 • Ustawa z dnia 5 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U., 2017, poz. 1023, 1529, 1566).
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęte Uchwałą Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.03.2013 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów przyjęte Uchwałą Nr XL/314/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 • http://www.isap.sejm.gov.pl.
 • http://www.rcl.gov.pl.
 • https://bdl.stat.gov.pl.
 • http://bip.rzgow.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.