PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(28) Postrzeganie siebie i świata | 140--145
Tytuł artykułu

Postrzeganie roli i kompetencji kierownika w aspekcie skutecznego zarządzania organizacją

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Perception of the manager's role and competence in the aspect of effective organization management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne organizacje potrzebują kierowników, którzy będą charakteryzować się wieloma kompetencjami i umiejętnością praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy do zarządzania pracą ludzi. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań dotyczących postrzegania roli, kompetencji i umiejętności, jaką powinien posiadać kierownik w celu skutecznego zarządzania zespołem. Przedmiotem badań jest także zaprezentowanie stylów zarządzania zespołem, jakie według respondentów powinien stosować kierownik w celu efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern organizations need managers who will be characterized by many competences and the ability to put their knowledge into practice in managing people's work. The aim of this publication is to present the results of research on the perception of the role, competence and skills that a manager should have in order to effectively manage a team. The subject of the research is also presenting the team management styles, which according to the respondents should be used by the manager in order to effectively use the human resources.(original abstract)
Rocznik
Strony
140--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., (1997) Psychologia Społeczna Serce i Umysł, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Ciekanowski Z., (2015) Rola menedżera w organizacji, "Zeszyty Nauko - we Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie" nr 107.
 • Główny Urząd Statystyczny, (2016) Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (stan w 2014 roku).
 • Hysa B., Kowalczyk P., (2014) Kluczowe Kompetencje Kierowników Średniego 7 Szczebla Administracji Samorządowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie" z. 69.
 • Women in business, (2017) International Business Report, Grant Thornton, An instinct for growth (March).
 • Jasińska M., (2009) Styl kierowania jako istotny element kształtowania zachowań w procesie zmian w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie" nr 83.
 • Kalińska M., (2013) Role menedżerów średniego szczebla w budowaniu pozytywnego potencjału organizacji, "Zarządzanie i Finanse" nr 4, cz. 2.
 • Kinowska H., (2017) Wpływ płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra - kowie" nr 4.
 • Magda I., Tyrowicz J., van der Velde L., (2015) Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • Mazur M., (2013) Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, "Nauki Społeczne" nr 2(8).
 • Nwodo S., Okolo V., Nebo G., Egodi E., Enyi F.E.O., Obikeze C., Mil - licent O., (2017) Managing Small and Medium Scale Enterprises in A Competitive Marketing Economy, "IOSR Journal of Business and Management", Volume 19, Issue 6, Ver. I, International Organization Of Scientific Research.
 • Oliviera J.D., Oscrivao E., Nagano M.S., Ferraudo A. S., Rosim D., (2015) What do small business owner-managers do? A managerial work perspective, "Journal of Global Entrepreneurship Research", Volume 5, Issue 1.
 • Penc J., (1997) Leksykon biznesu, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Walkowiak R., (2004) Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - -Mazurskiego w Olsztynie.
 • Wyszkowska Z., Jakubczak A., Doering M., (2015) Styl kierowania a satysfakcja z życia zawodowego pracowników w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" nr 9.
 • Zelga K., (2017) Coaching jako skuteczna forma rozwoju pracowników, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura" nr 2(23)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.