PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(28) Postrzeganie siebie i świata | 146--148
Tytuł artykułu

Aktywność zawodowa oraz przejście na emeryturę w opinii polskich seniorów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Occupational activity and retirement in the opinion of Polish seniors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu zaznajomić się również można z analizami dotyczącymi zadowolenia seniorów z aktywności zawodowej, przejścia na emeryturę i związanej z tym procesem kondycji finansowej. Niemniej jednak, pomimo prowadzonych badań piśmiennictwo dotyczące omawianej kwestii jest wciąż ubogie. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie czy wiek determinuje opinie seniorów na temat ich aktywności zawodowej i możliwości zaspokojenia potrzeb finansowych. Badania przeprowadzono wśród 120 osób starszych zamieszkujących makroregion lubelski. Seniorzy byli w wieku od 60 do 87 lat. Narzędzie badawcze stanowił Indeks Jakości Życia Ferrans i Powers Wersja III Ogólna. Przeprowadzona analiza pozwoliła na następujące wnioski: wraz ze wzrostem wieku badanych seniorów wzrasta ich pozytywna ocena okresu przebywania na emeryturze. (abstrakt oryginalny)
EN
In the literature of the subject you can also get acquainted with the analyzes of the satisfaction of seniors with their professional activity, retirement and related financial condition. Nevertheless, despite the research conducted, the literature on the subject is still poor. The purpose of this article is to examine whether the age determines the senior's opinion about their professional activity and the ability to meet their financial needs. The study was conducted among 120 elderly people living in Lublin macroregion. Seniors were 60 to 87 years old. The research tool was the Quality Index of Ferrans Life and Powers General Version III. The analysis allowed the following conclusions: As the age of the seniors increases, their positive assessment of the length of their retirement increases.(original abstract)
Rocznik
Strony
146--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
autor
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Bibliografia
 • Bejma U., (2015) Praca jako wartość w życiu człowieka. Wybrane aspekty. "Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej" 15(4): 47-73.
 • Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., i wsp., (2012) Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Bonk E., Retowski S., (2013) Emerytura - ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, "Gerontologia Polska" 21(1): 25-31.
 • Calvo, E., Sarkisian N., (2014) Retirement and well-being: Examining the characteristics of life course transitions. Working Paper 2, Public Policy Institute at Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
 • Davies EMM., Van der Heijden BIJM., Flynn M., (2017) Job Satisfaction, Retirement Attitude and Intended Retirement Age: A Conditional Process Analysis across Workers' Level of Household Income, "Front Psychol." 8: 891.
 • Dziedzic M., (2015) Satysfakcja z życia, samoocena i poziom odczuwanego stresu u osób w okresie późnej dorosłości uczęszczających na Uniwersytet Trzeciego Wieku, "Kwartalnik Naukowy" 2(22): 277-289.
 • Główny Urząd Statystyczny., (2017) Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 roku, Warszawa-Bydgoszcz: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
 • Henning G., Lindwall M., Johansson B., (2016) Continuity in Well-Being in the Transition to Retirement, "GeroPsych" 29: 225-237.
 • Hershey DA., Henkens K., ( 2014 ) Impact of Different Types of Retirement Transitions on Perceived Satisfaction with Life, "Gerontologist" 54(2): 232-244.
 • Mandrzejewska- Smól I., (2014) Aktywność zawodowa osób starszych na współczesnym rynku pracy, "Problemy Profesjologii" 2.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej., (2016) Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 roku, Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki.
 • Kalokerinos EK., von Hippel C., Henry JD., (2015) Job attitudes are differentially associated with bridge employment and phased retirement among older Australian employees. "Work Aging Retir" 1: 190-201.
 • Kowalska M., Marcinkowska U., Jośko J., (2010) Satysfakcja z pracy zawodowej a jakość życia kobiet w wieku 45-60 lat w woj. śląskim. "Medycyna Pracy" 61(3):277-285.
 • Pasik M. (2007) Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u kobiet i mężczyzn na emeryturze, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica" 11: 67- 79.
 • Potočnik K., Tordera N., Peiró JM. (2013) Truly Satisfied With Your Retirement or Just Resigned? Pathways Toward Different Patterns of Retirement Satisfaction, "J Appl Gerontol" 32 (2): 164-87.
 • Sokolnicka H., Mikuła W., (2003) Metody oceny jakości życia mające zastosowanie w medycynie. "Medycyna Rodzinna" 3-4: 129-131.
 • Wołowska A., (2013) Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, "Rocznik Andragogiczny" 20: 119-132.
 • Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., (2010) Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości - w świetle rodzimych doniesień badawczych, "Psychogeriatria Polska" 7(1): 11-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.