PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 56 | 97--106
Tytuł artykułu

Ocena przydatności indywidualnego wskaźnika zadłużenia w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Suitability of Individual Debt Ratio in Evaluation of Local Governments' Financial Position
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ) limituje możliwość obciążania spłatą długu budżety jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązująca od 2014 r. konstrukcja IWZ wzbudza kontrowersję, na ile limit prawny odpowiada faktycznej zdolności kredytowej JST. Wagę tej problematyki podkreśla fakt, iż zagadnienie to jest kluczowe dla funkcjonowania ponad 2000 JST w Polsce. Zagadnienie to zasługuje na uwagę także i z tego względu, że kwestia zadłużenia w polskich samorządach jest m.in. powiązana z okresem programowania unijnego i związanym z tym rozmachem inwestycyjnym. W literaturze przedmiotu brak jest analiz z tego zakresu uwzględniających programowanie unijne od 2014 r. Dlatego też celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: na ile IWZ odpowiada rzeczywistej zdolności kredytowej samorządu. Realizacja celu została przeprowadzona w oparciu o analizę Wieloletnich Prognoz Finansowych JST z województwa małopolskiego (system besti@) w latach 2014-2017. Analiza została ukierunkowana na ocenę krytyczną uwzględnienia w konstrukcji IWZ: Dochodów ze sprzedaży majątku. Wyjątków wprowadzonych w celu umożliwienia JST absorpcji środków unijnych przy obowiązującym w danym roku limicie prawnym. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na: Konieczność wyeliminowania z konstrukcji IWZ składnika dotyczącego sprzedaży majątku (w zamian umożliwić JST spłatę długu przewyższającą wielkości wynikające z obliczonego IWZ do wysokości uzyskanych dochodów ze sprzedaży majątku w roku, w którym taka sprzedaż nastąpiła).Rozbieżność pomiędzy faktyczną zdolnością kredytową JST a limitem prawnym IWZ obliczonym z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Individual debt ratio (IDR) limits the ability to burden the budgets of local government units (LGUs) with debt. The formula for calculating IDR, applicable since 2014, raises controversy as to how much the legal debt limit corresponds to the actual creditworthiness of individual local government units. This issue is crucial for the functioning of over 2000 local governments in Poland. It deserves attention also due to the fact that the indebtedness of Polish self-governments is inter alia connected with the EU programming period and the related investment spree. The available literature does not provide analyzes covering this area and taking into account the EU programming since 2014. Therefore, the aim of this paper is to answer the question: to what extent the IDR corresponds to the real creditworthiness of a local self-government. In order to meet this objective the paper provides the analysis of Multi-annual Financial Forecasts of LGUs from the Małopolskie province (besti@ system) in 2014-2017. The analysis focuses on the critical assessment of the following variables included in the IDR formula: Income from the sale of assets. Exceptions introduced in order to enable local government units to absorb EU funds and comply with the legal debt limit applicable in a given year. The carried out analyzes have led to the following conclusions: It is necessary to eliminate the asset sales component from the IDR formula and instead, enable LGUs to repay the debt exceeding the limit resulting from the calculated IDR to the amount of income gained from the sale of assets in the year in which such sale took place. There is a discrepancy between the actual LGU's creditworthiness and the legal debt limit based on IDR formula including statutory exemptions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Bibliografia
 • Babczuk A., Zioło M., 2014, Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego. Diagnostyka i możliwości przeciwdziałania zjawisku, "Finanse Komunalne" nr 9.
 • Diamond P., 1965, National debt in a neoclassical growth model, "American Economic Review", No. 55.
 • Gołębiowski G., 2004, Dług publiczny [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa.
 • Jastrzębska M., 2014, Regulacje prawne w zakresie zaciągania i obsługi długu przez JST w Polsce - zalety i wady [w:] Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. P. Walczak, C.H. Beck, Warszawa.
 • Modigliani F.,1961, Long-run implications of alternative fiscal policies and the burden of the national debt, "Economic Journal", No 71.
 • Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2014-2016. http://www.finanse.mf.gov.pl (stan na dzień 15.04.2018 r.).
 • Owsiak S., 2017, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa.
 • Patillo C., Romer D., Weil D.N., 2004, What are the channels through which external debt affects growth?, "IMF Working Paper", No. 15.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. nr 298, poz. 1767).
 • Saint-Paul G., 1992, Fiscal policy in an endogenous growth model, "Quarterly Journal of Economics", No. 107; http://dx.doi.org/10.2307/2118387.
 • Spełnienie przez jednostki samorządu terytorialnego relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Informacja wg danych na 5 maja 2013 roku. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/Opracowanie art. 243_20.06.2013.pdf (stan na dzień 15.04.2018).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).
 • Walczak P. (red.), 2017, Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych, C.H. Beck, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.