PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 11 (CD) | 506--517
Tytuł artykułu

Stanowisko Unii Europejskiej wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Autorzy
Warianty tytułu
European Union Stand with Regard to Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie. CSR przyczynia się do rozwoju zrównoważonego, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy. CSR przyczyniając się do rozwoju zrównoważonego w skali mikro wywiera wpływ na niwelowanie negatywnych skutków globalizacji, zwłaszcza ujemnych efektów zewnętrznych działalności przedsiębiorstw. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest zatem istotnym elementem polityki UE, bowiem zagadnienie to pojawia się w różnych dokumentach. Dokumenty unijne w tym zakresie nie mają charakteru wiążącego, tylko doradczy, nie mniej jednak wpływają na prowadzenie i koordynowanie polityk poszczególnych państw członkowskich UE, a tym samym ograniczanie ryzyka rozbieżnych stanowisk. Artykuł przedstawia ewolucję stanowiska UE w zakresie CSR będącego podstawą do wdrażania w państwach członkowskich koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) stands for the responsibility of an organisation for the impact of its decisions and actions on the society and the environment, assured by way of transparent and ethical conduct. CSR contributes to sustainable development, including social welfare and health, in consideration of the interest holders' expectations. Contributing to sustainable development at the micro scale, CSR has impact on alleviation of the negative consequences of globalisation, and specifically the negative external effect of business operations. Therefore, Corporate Social Responsibility is an important element of the EU policy, appearing in various documents. The nature of the EU documents in that regard is not binding but advisory, however, they affect the implementation and coordination of the policies in the respective EU Member States and, thus, limit the risk of discrepant stands. The article presents the evolution of the EU stand with regard to CSR, which forms basis for implementing the Corporate Social Responsibility concept by the Member States. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
506--517
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Adamczak, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, teoria, i praktyka. Warszawa: PWE.
 • Borys, T., Rogala, P. (2012). Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Freeman, R.E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. Boston: Pittman Publishing.
 • Graczyk, J. (2013). Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Mazur-Wierzbicka, E. (2011). Zarządzanie środowiskowe jako narzędzie odpowiedniego biznesu [w:] M. Porada-Rochoń (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm. Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
 • Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Difin.
 • Pisz, P., Rojek-Nowosielska, M. (2013). Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Sanford, C. (2011). The Responsible Business. Reimagining sustainability&success. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Teneta-Skwiercz, D. (2013). Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Woźniak, L., Dziedzic, S., Woźniak, M., Kud, K. (2011). Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza.
 • Żemigała, M. (2007). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej, organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Commission Staff Working Document, Lisbon Strategy evaluation document, Brussels 2.2.2010, SEC(1010) 114 final.
 • Communication from the commission - Corporate Social Responsibility: a business contribution to Sustainable Development, COM(2002) 347 final, Brussels, 2.7.2002.
 • Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Rio+20; w kierunku zielonej gospodarki i lepszego zarządzania, 1.8.2011, COM(2011) 363.
 • Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.