PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 74--80
Tytuł artykułu

Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Dynamics and Structure of Credit Commitments of Agricultural Farms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano analizy dynamiki oraz struktury zobowiązań kredytowych rolników wobec banków. Zadłużenie kredytowe gospodarstw rolnych w Polsce przedstawiono na tle wybranych krajów UE i USA. Wykazano, że kwota zobowiązań kredytowych rolników w latach 2002-2017 miała trwałą tendencję wzrostową. Stopa zadłużenia aktywów gospodarstw od 2008 roku ulegała jednak sukcesywnej redukcji. Poziom zadłużenia kredytowego rolników oraz jakość ich portfela kredytowego w ujęciu sektorowym nie wskazują na wysokie ryzyko finansowe dla rolników i ryzyko kredytowe dla banków. W przypadku kilkuset zadłużonych gospodarstw rolnych (około 1,5 tysiąca) występują jednak poważne zagrożenia związane z pobranymi kredytami i ich spłatą.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the dynamics and structure of farmers' bank loans was made. The credit debt of farms in Poland was presented against the background of selected countries of the EU and USA. It was shown that the amount of farmers' credit commitments in Poland in 2002-2017 had a lasting upward trend. However, the debt-to-asset ratio of agricultural farms since 2008 has been gradually reduced. The level of farmers' credit indebtedness and the quality of their loan portfolio, in terms of the sector, do not indicate high financial risk for farmers and credit risk for banks. In the case of some indebted farms (about 1.5 thousand), however, there are serious risks related to loans taken and their repayment.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
74--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Barry Peter J., Lindon J. Robison. 2001. Agricultural finance: Credit, credit constraints, and consequences. Handbook of Agricultural Economics 1: 513-571.
 • 2. Benjamin Catherine, Euan Phimister. 1997. Transaction costs, farm finance and investment. European Reviewof Agricultural Economics 24 (3-4): 453-466.
 • 3. FADN. 2004-2016. FADN Public Report 2004-2016, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SO, access: 10.07.2018.
 • 4. Gołaś Zbigniew. 2008. Uwarunkowania rentowności kapitału własnego w rolnictwie (część I) (Determinantsof return on equity in agriculture (part I)). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 60-77.
 • 5. GUS. 2017. Rocznik statystyczny rolnictwa 2017 (Statistical Yearbook of Agriculture 2017). Warszawa: GUS.
 • 6. IERiGŻ-PIB. 2017. Wyniki standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w PolskimFADN. Część 1 (Standard 2016 results obtained by agricultural holdings participating in the Polish FADN. Part 1). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 7. Kata Ryszard. 2011. Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie (Asymmetricinformation as a cause of credit constraints in agriculture). Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej88: 127-139.
 • 8. Kulawik Jacek, Barbara Wieliczko. 2013. Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa (Monetary policy versuscredits to agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 337 (4): 20-40.
 • 9. Kulawik Jacek. 2000. Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia (Creditrestrictions in agriculture. Types, effects and mitigation capabilities). Banki i Kredyt 9: 31-42.
 • 10. NBP. 2018. Statystyka i sprawozdawczość. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych ibanków (Statistics and reporting. Receivables and liabilities of monetary financial institutions and banks). Warszawa: NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html, access: 10.07.2018.
 • 11. Petrick Martin. 2004. Farm investment, credit rationing, and governmentally promoted credit access in Poland:A cross-sectional analysis. Food Policy 29 (3): 275-294.
 • 12. Sikorska Alina (ed.). 2017. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy (Agricultural land market. Status and prospects). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 13. UKNF. 2018. Raport o sytuacji banków w 2017 roku (Report on the condition of banks in 2017). Warszawa: KNF. Google Scholar
 • 14. USDA. Economic Research Service, Farm Income and Wealth Statistics, https://www.ers.usda.gov/data-products/farm-income-and-wealth-statistics, access: 10.07.2018.
 • 15. Zawadzka Danuta. 2012. Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce(The evaluation of trade credit use by agriculture enterprises in Poland). Studia Ekonomiczne 107: 331-339.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.