PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 73--96
Tytuł artykułu

Migracje zarobkowe z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej po 2014 r.

Warianty tytułu
Economic Migrations from Eastern Europe to the Visegrad Group Countries after 2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu będzie przedstawienie uwarunkowań, skali oraz konsekwencji masowych migracji zarobkowych z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej w warunkach przeciągającego się kryzysu ukraińskiego. Zastanowimy się, jak uwarunkowania gospodarcze, polityczne, społeczne i kulturowe mogą w przyszłości kształtować strumienie migracyjne z Europy Wschodniej do państw Grupy Wyszehradzkiej oraz czy Europa Środkowa traktowana być powinna jako cel ostateczny migracji, czy tylko etap na drodze do Europy Zachodniej. Ważnym problemem badawczym będzie również znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy narastająca fala migracji zarobkowych ze Wschodu może skierować się także do innych państw regionu tzw. Trójmorza, przede wszystkim do Bułgarii i Rumunii oraz do państw nadbałtyckich, a także w jaki sposób może ona oddziaływać na sytuację państw Europy Środkowej i całej Unii Europejskiej.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the conditions, scale and consequences of mass economic migrations from Eastern Europe to the Visegrad Group countries in the conditions of the protracted Ukrainian crisis. We will consider how the economic, political, social and cultural conditions may shape the migration flows from Eastern Europe in the future and whether Central Europe should be treated as the final destination of migration, or only the stage on the road to Western Europe. An important research problem will also be to find an answer to the question whether the growing wave of labour migration from the East may also be addressed to other countries of the Three Seas Initiative, mainly to Bulgaria and Romania, and to the Baltic States, and how it can affect the situation of Central European countries and the entire European Union.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
 • Bečka J., Doboš B., Gantner F., Landovský J., Pítrová L., Riegl M., Waitzmanová S., Migration as a Political and Public Phenomenon: The Case of Czech Republic, w: The V4 towards migration challenges in Europe. An Analysis and Recommendations, red. R. Łoś, A. Kobierecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 9-82.
 • Benč V., Challenges, Opportunities and Risks of Migration from Ukraine to Slovakia (and the V4), w: Current Migration Trends in V4 Countries: Focus on Migration from Ukraine, red. V. Benč, Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Prešov 2015, s. 45-64.
 • Błaszczak o społecznościach muzułmańskich: Nie integrują się z europejskimi, PAP, 17.11.2017.
 • Borkowski P., Wymiar polityczny uchodźstwa, w: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017, s. 34-47.
 • Brain Drain Is Sapping Russia of Its Talent, Stratfor, www.worldview.stratfor. com (dostęp 13.04.2018).
 • Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J., Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce - raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa 2015.
 • Cieślak-Wróblewska A., Więcej Ukraińców zasila ZUS, "Rzeczpospolita", 30.05.2017.
 • Cudzoziemcy pracujący w Polsce - statystyki, dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane za 2008-2017.
 • Denisenko M., Migration to Russia and the Current Economic Crisis, w: Migration and the Ukraine Crisis. A two-country perspective, red. A. Pikulicka- Wilczewska, G. Uehling, E-International Relations, Bristol 2017, s. 129-148.
 • Duszczyk M., Lesińska M., Upolitycznienie procesów demograficznych - próba podejścia teoretycznego, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 34/2016, s. 13-25.
 • Duszczyk M., Matuszczyk K., A One-way Ticket? Migration in Europe from the Perspective of CEE Countries, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2015.
 • Kamiński R.J., Mały ruch graniczny między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą [maszynopis rozprawy doktorskiej], Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
 • Karabchuk T., Kumo K., Selezneva E., Demography of Russia. From the Past to the Present, Palgrave Macmillan, London 2017.
 • Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 (Konciepcija diemograficzieskoj politiki Rossijskoj Fiedieracii na pieriod do 2025 goda. Utwierżdiena Ukazom Priezidienta Rossijskoj Fiederacji ot 9 oktjabrja 2007 goda № 1351), www.demoscope.ru (dostęp 13.04.2018).
 • Korobkov A.V., Zaionchkovskaia Z.A., Russian Brain Drain. Myths v. Reality, "Communist and Post-Communist Studies", vol. 45, no. 3-4/2012, s. 327-341.
 • Kósa D., Ukrainian Migration In Hungary, Foundation of Subjective Values, Budapest 2015.
 • Kupczyk T., Ocena imigrantów z Ukrainy przez polskich pracodawców na przykładzie opinii klientów OTTO Work Force Polska, w: Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, red. T. Kupczyk, OTTO Work Force Polska, Wrocław 2017, s. 17-28.
 • Larrabee S.F., Pézard S., Radin A., Chandler N., Crane K., Russia and the West after the Ukrainian Crisis. European Vulnerabilities to Russian Pressures, Rand, Santa Monica 2017.
 • Leontiyeva Y., Ukrainians in the Czech Republic: On the Pathway from Temporary Foreign Workers to One of the Largest Minority Groups, w: Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, red. O. Fedyuk, M. Kindler, Springer Berlin Heidelberg, New York NY 2016, s. 133-149.
 • LN: Many Ukrainian workers coming to ČR through Poland, "Prague Daily Monitor", 21.03.2017.
 • Migration and Remittances Recent Developments and Outlook, World Bank, April 2017.
 • Мукомель В.И., Ксенофобия и мигрантофобии в России: истоки и вы- зовы, Консорциум Прикладных Исследований по Международной Миграции, (Mukomiel' W.I., Ksienofobija i migrantofobii w Rossii: istoki i wyzowy. Konsorcium Prikladnych Issliedowanij po Mieżdunarodnoj Migracii), European University Institute, Florence 2013).
 • Національний банк України, Інфляційний звіт, Київ 2018 (Nacionalnyj bank Ukrainy, Infljacijnyj zwit, Kyjw 2018.
 • Perelli-Harris B., Ukraine. On the Border Between Old and New in Uncertain Times, "Demographic Research", no. 19/2008, s. 1145-1178.
 • Przemyślańska-Włosek J., Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce, w: Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, red. T. Kupczyk, OTTO Work Force Polska, Wrocław 2017, s. 87-104.
 • Raport Polskiej Służby Konsularnej [lata 2007-2016], Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Służby Konsularnej, Warszawa 2008-2017.
 • Рейтинг, Динаміка міграційних настроїв українців, Соціологічна група «Рейтинг», Київ 2018 (Rejtyng, Dynamika migracionnyh nastroiw ukrainciw. Sociologiczna grupa "Rejtyng", Kyjw 2018).
 • Rokita Z., Majdan w trakcie sesji, "Tygodnik Powszechny", 25.10.2015.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U. z 2008 r. nr 17, poz. 106.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1116.
 • Rzemek M., Nowe zasady zatrudniania Ukraińców, "Rzeczpospolita", 15.03.2017.
 • Schneider F., Shadow economy in Europe, ATKearney Reports, 2013.
 • Seidlová M., International Migration In The Czech Republic: The Current State With An Emphasis on Ukrainian Migration, w: Current Migration Trends in V4 Countries: Focus on Migration from Ukraine, red. V. Benč, Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Prešov 2015, s. 33-44.
 • Stabilna gospodarka w niestabilnych czasach. Krynica-Zdrój 6 września 2016 r., PAP, 6.09.2016.
 • Stępniewski T., Ukraina: niepewna przyszłość w cieniu przeszłości, "Wschodni Rocznik Humanistyczny", t. 14, nr 4/2017, s. 83-94.
 • Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, Komunikat z Badań nr 1/2017, CBOS, styczeń 2017.
 • Szkoły wyższe i ich finanse [2010-2016], GUS, Warszawa 2011-2016.
 • The V4 towards migration challenges in Europe. An Analysis and Recommendations, red. R. Łoś, A. Kobierecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
 • Unemployment rate 2005-2016, Eurostat, www.ec.europa.eu (dostęp 13.04.2018).
 • УНИАН (UNIAN), Hungary Plays Ethnic Card in all Neighboring Countries: experts explain "Language Row" with Ukraine, www.unian.net (dostęp 13.04.2018).
 • УНИАН, Отношение украинцев к России остается лучше, чем россиян к Украине - опрос (UNIAN, Otnoszienie ukrainciew k Rossii ostaietsja luczsze, czem rossijan k Ukrainie - opros), www.unian.net (dostęp 10.07.2017).
 • United Nations, International Migration Report 2009: A Global Assessment, United Nations, New York 2011.
 • United Nations, International Migration Report 2017, United Nations, New York 2017.
 • Waterbury M.A., Between State and Nation. Diaspora Politics and Kin-state Nationalism in Hungary, Palgrave Macmillan, New York 2010.
 • Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców - pytania i odpowiedzi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl (dostęp 27.12.2017).
 • Zniesienie wiz dla Ukraińców w UE, to zła wiadomość dla polskiego rynku pracy. Wielu może wyjechać z Polski, IAR, 09.12.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.