PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 113--132
Tytuł artykułu

Paradygmat bezpieczeństwa w polityce integracyjnej UE

Warianty tytułu
'Security' Paradigm in the EU's Immigration Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań tego artykułu będzie próba ukazania tego, jaki charakter unijnej polityki migracyjnej wyłania się z odpowiedzi udzielonej przez UE na kryzys migracyjny. Kluczowe dla poniższych analiz będzie wskazanie na fundamentalny paradygmat, w którym osadzone zostały przyjęte rozwiązania, oraz sposób widzenia rzeczywistości w obszarze migracji, który wyłania się z owej unijnej reakcji na kryzys migracyjny. Przedstawione analizy obejmą próbę syntetycznego zrekonstruowania tego paradygmatu, co z założenia stanowi pewnego rodzaju generalizację. Istotne jest bowiem ukazanie, która z interpretacji wydarzeń migracyjnych, obecnych w unijnym sporze, stanęła u podstaw przyjętych rozwiązań. Jakie wartości wpisane są w tę europejską odpowiedź? Jakie sposoby rozwiązywania problemów z niego wynikają? Przedmiotem analiz nie będą szczegółowe charakterystyki i interpretacje poszczególnych elementów unijnej agendy migracyjnej i wynikających z niej modyfikacji unijnego prawodawstwa, ale ukazanie głównych wektorów, zaproponowanych rozwiązań oraz konsekwencji, jakie nadawanie określonych znaczeń pewnym jej elementom niesie dla charakteru unijnej polityki wobec migracji.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is the reconstruction of a nature of EU's immigration policy that emerges from EU's activities and reaction on migration crisis, understood as an effect of the unprecedented inflow of economic migrants and asylum seekers in 2015-2016. The analysis is focused on presenting the impact of the concept of security on the nature and scope of legislative and political measures adopted by the EU in the scope of migration policy. The article underlines that security is a factor which fundamentally determines the EU's migration policy. The EU' intervention to the migration crisis, giving priority to security-driven concern, was focused to meet a 'secure border' demand, understood as a process of increase the level of their closeness (as a opposition to openness) and impermeability. In the effect, the EU's response to the migration crisis was highly narrow, fragmentary and insufficient.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bielecki T., Unia na łasce Erdogana, "Gazeta Wyborcza", 27.11.2015.
 • Bigo D., Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, "Alternatives", no. 27/2002.
 • Bilgin P., Teoria krytyczna, w: Studia bezpieczeństwa, red. P.D. Williams, Kraków 2012.
 • Blockman S., Russack S., The Commissioners' Group on External Action - Key Political Facilitators, "CEPS Special Report", no. 125/2015.
 • Borońska-Hryniewiecka K., Holenderskie przewodnictwo w UE: między poszukiwaniem jedności a skutecznością polityczną, "Biuletyn PISM", nr 3/2016.
 • Brady H., Mare Europaeum? Tackling Mediterranean migration, "Brief. European Union Institute for Security Studies", September 2014.
 • Brunet-Jailly E., Borderlands: Comparing Border security in North America and Europe, Ottawa 2007.
 • Buzan B., O. Waever, J. de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder 1998.
 • Buzan B., People, States and Fear: The Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, London 1991.
 • Carrera S., Blockmans S., Gros D., Guild E., The EU's response to the Refugee Crisis: Taking Stock and Setting Policy Priorities, "CEPS Essay", no. 20/2015.
 • Czachór Z., Wzrost antyimigracyjnego radykalizmu i eurosceptycyzmu jako wyzwanie dla przyszłości Unii Europejskiej, w: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016.
 • Delanty G., Odkrywanie Europy: idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa-Kraków 1999.
 • Denkova A., Robert A., Schwartz A. et al., Mini-Schengen not an option, for now, 25.01.2016, http://www.euractiv.com/section/central-europe/news/mini-schengen-not-an-option-for-now/.html (dostęp 2.02.2016).
 • Diez T., Europe as a Discursive Battleground: the study of Discourse and the analysis of European Integration Policy, "Cooperation and Conflict" no. 36/2001.
 • Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników - ewolucja I teraźniejszość, Warszawa 2010/2011.
 • Frontex, Risk Analysis for 2016, Warsaw 2016.
 • Geddes A., Immigration and European Integration: towards fortress Europe?, Manchester 2000.
 • Jeandesboz J., Reinforcing the surveillance of the EU Borders. The Future Development of Frontex and Eurosur, "Challenge Liberty & Security. Research Paper", no. 11/2008.
 • Joint Communiqué of the Visegrad Group Ministers of Foreign Affairs, Prague, 11.09.2015, https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/spotkanie_szefow_dyplomacji_panstw_grupy_wyszehradzkiej__niemiec_i_luksemburga_w_pradze;jsessionid= ADD28607D1DA4678579A78BEDD3ED78C.cmsap4p.html (dostęp 23.02.2016).
 • Kingsley P., Nowa Odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, Warszawa 2017.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Europejski program w zakresie migracji, COM(2015) 240 final, Bruksela, 13.05.2015.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący stanu realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji, COM(2016) 85 final, Bruksela, 10.02.2016.
 • Moraczewska A., A secure border or a Border at Risk?, w: Border Conflicts in the Contemporary World, red. A. Moraczewska, W. Janicki, Lublin 2014.
 • Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej - implikacje dla Polski, red. P. Sasnal, Warszawa 2015.
 • Orban: Europe must protect its border, "Daily News Hungary", 24.04.2015, http://dailynewshungary.com/orban-europe-must-protect-its-borders/html (dostęp 12.04.2016).
 • Ósme sprawozdanie półroczne z funkcjonowania strefy Schengen (1 maja-10 grudnia 2015 r.), COM(2015) 675 final, Bruksela, 24.02.2016.
 • Roos C., The EU and Immigration Policies: Cracks in the Wall of Fortress Europe?, London-New York 2013.
 • Schengen: Rada zleca przedłużenie kontroli na granicach wewnętrznych, http:// www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/02/07-prolongation-border-controls/ (dostęp 2.05.2017).
 • Social Construction of Europe, red. T. Christiansen, K.E. Jørgensen, A. Wiener, London 2001.
 • Taylor I., EU migration crises: Greece threatened with Schengen area expulsion, "The Guardian", 25.01.2016.
 • Traktat o Unii Europejskiej, w: Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty Aktów Podstawowych Unii Europejskiej, red. R. Bujalski, P. Błędzki, Warszawa 2008.
 • Trojanowska-Strzęboszewska M., Kryzys uchodźczy a przyszłość systemu Schengen, w: Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016.
 • Waever O., European Security Identities, "Journal of Common Market Studies", vol. 34, no. 1/1996.
 • Walters W., Haahr J.H., Rządzenie Europą. Dyskurs, urządzanie i integracja europejska, Warszawa 2011.
 • Williams M.C., Word, Images, Enemies: Securitization and International Policies, "International Studies Quarterly", vol. 47, no. 4/2003.
 • Williams P.D., Badanie bezpieczeństwa. Wprowadzenie, w: Studia Bezpieczeństwa, red. P.D. Williams, Kraków 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171536971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.