PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 56 | 133--147
Tytuł artykułu

Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Indebtedness Limits of Municipalities for the Investment Tasks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę trudności finansowych wybranych gmin, dla których organ nadzoru - Regionalna Izba Obrachunkowa opracowała raporty o stanie gospodarki finansowej. Stwierdzono, że w analizowanych przypadkach istniał związek pomiędzy realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych długiem a wystąpieniem trudności finansowych, o których świadczyły: trudności w spłacie zadłużenia, występowanie wymagalnych zobowiązań, prowadzenie przez wierzycieli egzekucji sądowej należności od gminy, zagrożenie realizacji zadań publicznych. Stwierdzono, że braki w zakresie infrastruktury w porównaniu do innych JST nie mogą być uzasadnieniem do ponoszenia znacznych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych długiem, gdyż może to skutkować opracowaniem przez RIO raportu o stanie gospodarki finansowej JST i realizacją programu naprawczego. Ponadto ustalono, że dysponowanie środkami finansowymi na realizację zadań inwestycyjnych, bez konieczności zaciągania zadłużenia, nie może być uzasadnieniem do ponoszenia wydatków na tworzenie infrastruktury, która nie będzie w wystarczającym zakresie wykorzystywana przez mieszkańców JST. (abstrakt oryginalny)
EN
Article concerns the analysis of chosen municipalities' financial difficulties, for which RIO (supervisory authority) has prepared reports on their financial management. It has been stated that in analyzed cases there was a connection between completing investments (debt financing) versus their financial difficulties what was proven by: difficulties in debt repayment, existence of due liabilities, court enforcement proceedings led by debtors towards municipalities, risk for completing public tasks. It has been stated that shortages in the area of infrastructure in comparison to others municipa-lities may not be a sufficient justification for incurring expenditures financed by debt, as it may result in preparing by RIO reports of municipality's financial management and imposing the recovery plan. It has also been established that disposing of financial means for the investment projects (with no necessity of debt financing) may not be a justification to undertake investment expenditures to create an infrastructure that will not be to vital extent utilized by the local residents. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Bauer H., 1980, Grenzen der kommunalen Verschuldung, Druck- und Verlagsanstalt Gutenberg, Linz 1980.
 • Borodo A., 2011, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń.
 • Kowanda C., PPL rozbuduje lotnisko w Radomiu, nie w Modlinie, https://www.polityka. pl/tygodnikpolityka/rynek/1744166,1,ppl-rozbuduje-lotnisko-w-radomiu-nie-w-modlinie. read (dostęp: 10.05.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Rewal, RIO w Szczecinie, http://www. szczecin.rio.gov.pl/?c=501 (dostęp: 17.07.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Ostrowice, RIO w Szczecinie, http://www. szczecin.rio.gov.pl/?c=317 (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Bielice, RIO w Szczecinie, http://www.bip. szczecin.rio.gov.pl/?c=495 (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Płaska, RIO w Białymstoku, http://www. bip.bialystok.rio.gov.pl/pliki/Raporty_gosp_fin/2015_Raport_ o_sfg_Plaska.pdf (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Krzywcza, RIO w Rzeszowie http://bip.rzeszow. rio.gov.pl/files/2014/uchwala _2014_4195-raport_ krzywcza.pdf (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/wstep2014.html (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, http://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file =index&page=publ_sprawozdania (dostęp: 17.05.2018 r.).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).
 • Ustawa z 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 561).
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 827).
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577).
 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1432).
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.