PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 130--140
Tytuł artykułu

Samozatrudnienie kobiet w Polsce - przegląd wyników badań empirycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Self-employment of Women in Poland - a Review of the Empirical Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono genezę zjawiska samozatrudnienia kobiet oraz omówiono chronologicznie badania prowadzone nad tym zjawiskiem w Polsce. Skupiono uwagę na odpowiedzi na pytanie, co wyniki dotychczasowych badań wniosły do teorii i praktyki nauk społecznych. W podsumowaniu wskazano zagadnienia, które były najchętniej i najczęściej podejmowane w badaniach nad samozatrudnieniem kobiet oraz obszary, które w mniejszym stopniu były eksplorowane i powinny stać się przedmiotem przyszłych badań. Celem artykułu jest omówienie dorobku badawczego dotyczącego samozatrudnienia kobiet w Polsce i wskazanie na główne wnioski wynikające z tych badań. Wnioski te miały charakter zarówno poznawczy, edukacyjny, jak i praktyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the genesis of the phenomenon of self-employment of women and discusses the research has been conducted so far on this phenomenon in Poland. It includes the answer to the question, what they brought to the theory and practice of social sciences. In the summary, it is pointed out the issues that were most often taken up in research on self-employment of women, and areas that were less explored and should be undertaken in future research. The aim of the article is to discuss the research-achievements concerning self-employment of women in Poland and to indicate the main conclusions resulting from these studies. The conclusions were as well as cognitive, educational and practical. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
130--140
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Ben-Yoseph, M., Gundry, L., Masłyk-Musiał, E., 1997, Women Business Owners: American and ; Polish Perspectives, w: Masłyk-Musiał, E., Lisowska, E. (red.), Polish Women in the Business | World, Marie Curie-Skłodowska University Press, Lublin, s. 101-108.
 • 2. Boeri, T., 1994, Transitional Unemployment, The Economics of Transition, No 2, s. 1-25.
 • 3. Borowska, A., 2013, Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce, Economics and j Management, nr 3, s. 152-162.
 • 4. Budrowska B., Duch-KrzystOSzek D., Titkow, A., 2003, Bariery awansu kobiet, w: Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 164-194.
 • 5. Buttner, H.E, Moore, D.P., 1997, Women's Organizational Exodus into Entrepreneurship: Self- reported Motivations and Correlates with Success, Journal of Small Business Management, Vol. j 35, No 1, s. 34-46.
 • 6. Carter, S, Marlow, S., 2007, Female Entrepreneurship, Theoretical Perspective and Empirical Evidence, w: Carter, N.M, Henry, C., Cinneide, B. and Johnston, K. (eds.), Female Entrepreneurship. Implications for Education, Training and Policy. New York: Routledge, s. 11-36.
 • 7. Carter, S., Marlow, S., Bennett, D., 2012, Gender and Entrepreneurship, w: Carter, S., Jones- Evans, D. (eds.), Enterprise and Small Business: Principles, Practice and Policy, Harlow: Pearson Education Ltd., s. 218-231.
 • 8. Coleman, S., 2000, Access to Capital and Terms of Credit: A comparison of Men- and Women- owned Small Businesses, Journal of Small Business Management, Vol. 38, No. 3, s. 37-52.
 • 9. Czajkowska, A., 2009, Wspieranie przedsiębiorczości kobiet, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol. 2, nr 13, t. 2, s. 415-426.
 • 10. Friedan, B., 1963, The Feminine Mystique. W.W. Norton & Company, New York, 239.
 • 11. GEM, 2012, Global Entrepreneurship Monitor. Poland, Polish Agency of Entrepreneurship Development and University of Economics in Katowice, Warszawa, 70.
 • 12. GEM, 2015, Global Entrepreneurship Monitor. Special Report: Women's Entrepreneurship, Center for Women's Business Research, Babson College, Boston, 158.
 • 13. GUS, 2013, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IVkwartał 2012 r., Warszawa.
 • 14. GUS, 2017, Wybrane zagadnienia rynku pracy, Warszawa.
 • 15. GUS, 2018, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r., Warszawa.
 • 16. Gwiazda, E., 1994, Właścicielki małych przedsiębiorstw, w: Kobiety: dawne i nowe role, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Warszawa, s. 82-92.
 • 17. Hisrich, R.D., Brush, C.G., 1986, The Woman Entrepreneur: Starting, Financing, and Managing a Successful New Business, MA: Lexington Books, Lexington, 216.
 • 18. Hisrich, R., Fulop, G., 1997, Women Entrepreneurs in Family Business: The Hungarian Case, Family Business Review, Vol. 10, No 3, s. 281 302.
 • 19. Hisrich, R., Fulop, G., 1994, The Role of Women Entrepreneurs in Hungary's Transition Economy, International Studies of Management and Organizations, Vol. 24, No 4, s. 100-117.
 • 20. Hughes, K.D., 2003, Pushed or Pulled? Women's Entry into Self-Employment and Small Business Ownership, Gender, Work & Organization, Vol. 10, No 4, s. 433-454.
 • 21. Kariv, D., 2013, Female Entrepreneurship and the New Venture Creation: An International Overview, Routledge, New York, 616.
 • 22. European Commission, 2014, Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe, Brussels, 108.
 • 23. Kotowska, I.E., 1997, Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w: Siemieńska, R. (red.), Wokół zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 85-106.
 • 24. Kurowska, A., Dwórznik, I., Franczak, R, 2011, Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 127.
 • 25. Kurowska, A., 2013, Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce związane z macierzyństwem, Kobieta i Biznes, nr 1-4, s. 5-13.
 • 26. Leszczyński D., 2013, The Investigation into Motivations, Success Factors and Barriers among Women Small Business Owners: An Overview of Extant Literature, International Journal of Management and Economics, No 39, s. 108-125.
 • 27. Leszczyński, D., 2016, Polish Women Micro-entrepreneurs from the Mazovia Province: Pursued Goals, Adopted Business Strategy, and Firm Characteristics, International Journal of Contemporary Management, Vol. 15, No 4, s. 135-156.
 • 28. Lisowska, E., 1995, Kobiety właścicielki firm w Polsce, Kobieta i Biznes, nr 2-3, s. 20-25.
 • 29. Lisowska, E., 1996, Kobiety przedsiębiorcy motywacje i bariery. Polityka Społeczna, nr 8, s. 12-15.
 • 30. Lisowska, E., 1997, Women's Participation in SME Sector Development: Motivations and Barriers, w: Masłyk-Musiał, E., Lisowska, E. (red.), Polish Women in the Business World, Marie Curie-Skłodowska University Press, Lublin, s. 108-116.
 • 31. Lisowska, E., 2001, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Monografie i Opracowania, nr 494, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 117.
 • 32. Lisowska, E., 2001a, Bariery przedsiębiorczości kobiet, w: Kożuch, B. (red.), Przedsiębiorczość kobiet - wyzwania XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok, s. 24-31.
 • 33. Lisowska, E., 2003, Women's Entrepreneurship: Trends, Motivation and Barriers, w: Women's Entrepreneurship in Eastern Europe and CIS Countries, Series: Entrepreneurship and SMEs, UN/ECE, New York, Geneva, s. 17-37.
 • 34. Lisowska, E., 2004, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, w: Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Raport nr 29205, Bank Światowy, Warszawa, s. 47-69.
 • 35. Lisowska, E., 2014, Self-employment and Motherhood: The Case of Poland, w: K.V. Lewis, C. Henry, EJ. Gatewood, J. Watson (eds.), Women's Entrepreneurship in the 21st Century. An International Multi-Level Research Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, USA, s. 297-309.
 • 36. Lisowska, E., 2015, Remunerations and Gender: The Case of the Polish Government Administration, Universal Journal of Management, Vol. 3, No 3, s. 131-141.
 • 37. Lisowska, E., Rumińska-Zimny, E., 2016, Innowacyjność firm prowadzonych przez kobiety w sektorach turystyki i kreatywnych przemysłów/usług w krajach Morza Bałtyckiego, Kobieta i Biznes, nr 1-4, s. 14-21.
 • 38. Lubacha-Sember, J., 2016, Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet, Horyzonty Wychowania, Vol. 15, nr 34, s. 343-361.
 • 39. Marody, M., Poleszczuk, A.G., 2000, Być kobietą, być mężczyzną - czyli o przemianach tożsamości związanej z płcią we współczesnej Polsce, w: Marody, M. (red.), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 44-74.
 • 40. Misiak, S., 2014, Innowacje wprowadzane przez samozatrudnione kobiety w Polsce - studium przypadków, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol.24, nr l,s. 149-158.
 • 41. Misiak, S., 2015, Kompetencje samozatrudnionych kobiet w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Vol. 39, nr 3, s. 321-331.
 • 42. OECD, 1994, Unemployment in Transition Countries: Transient or Persistent, OECD Publishing, Paris, 350.
 • 43. OECD, 2012, Women in Business. Policies to Support Women's Entrepreneurship Development in the MENA Region, OECD Publishing, Paris, 137.
 • 44. OECD/EU, 2015, Self-employment and Entrepreneurship by Women, w: The Missing Entrepreneurs 2015: Policies for Self-employment and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris, s. 49-58.
 • 45. OECD/EU, 2017, Women's Self-employment and Entrepreneurship Activities, w: The Missing Entrepreneurs 2017: Policies for Inclusive Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris, s. 35-56.
 • 46. Orhan, M., 2005, Why Women Enter into Small Business Ownership, w: Fielden, S.L., Davidson, M.J. (eds.), International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, s. 3-16.
 • 47. PARP, 2011, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 142.
 • 48. Raport, 2000, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w łatach 1998- 1999, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, 320.
 • 49. Raport 16, 2006, Właściciele małych firm, w: Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet i mężczyzn. Raporty eksperckie, Vol 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 1061-1104.
 • 50. Rogut, A., 1994, Kobiety w prywatnych przedsiębiorstwach, instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa, 36.
 • 51. Rolnik-Sadowska, E., 2000, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 263.
 • 52. Socha, M., Sztanderska U., 2000, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN, Warszawa, 340.
 • 53. Skrzek-Lubasińska, M., 2017, Dyskusja nad pojęciem ''samozatrudnienie Problemy definicyjne i analityczne, w: Skrzek-Lubasińska, M., Sobiecki, R. (red.), Samozatrudnienie: konieczność czy wybór przedsiębiorczych? Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 13-39.
 • 54. Still L.V., 2005, The Constrains Facing Women Entering Small Business Ownership, w: Fielden, S.L., Davidson, M.J. (eds.), International Handbook of Women and Small Business Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, s. 55-65.
 • 55. Szepelska, A., 2016, Źródła finansowania działalności gospodarczej kobiet z obszarów wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego, Kobieta i Biznes, nr 1-4, s. 31-36.
 • 56. Ulman, P., 2011, Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce i ich zróżnicowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 876, s. 133-148.
 • 57. UNICEF, 1999, Women in Transition, Regional Monitoring Report, No 6, United Nations Children's Fund, International Child Development Centre, Florence, 162.
 • 58. Wehemeyer, W., 1998, The Status of Working Women: Poland and the United States, Kobieta i Biznes (Women and Business), nr 1-2, s. 50-57.
 • 59. Zahi, K. and Polacek, R., 2013, Improving the Representation of Self-employed Women with Professional and Managerial Tasks, Eurocadres, Brussels, 52.
 • 60. Zapalska, A., 1997, A Profile of Women Entrepreneurs in Poland, Journal of Small Business Management, Vol. 35, No 4, s. 76-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.