PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 11--25
Tytuł artykułu

Model roli przedsiębiorczości w procesie kształtowania układów regionalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model of the Role of Entrepreneurship in the Process of Formation of Regional Structures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wstępnie przyjmujemy założenie, że w celu racjonalnego kształtowania struktur regionalnych niezbędne są studia dotyczące struktury funkcjonalnej ich elementów, określania uwarunkowań ich rozwoju, a także zachodzących między nimi relacji. Na tym tle celem analizy jest: próba modelowego określenia uwarunkowań działalności małych firm, zasad ich lokalizacji i rozwoju w strukturze regionalnej, określenie ich funkcji, wewnętrznych relacji aktywnych i pasywnych zachodzących między nimi, a także między nimi a elementami otoczenia. Wśród podstawowych elementów struktury regionalnej wyróżniono elementy przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe, a następnie określono ich funkcje, konkurencyjność firm w zakresie wykorzystania zasobów, obszary rynkowe, politykę społeczno-gospodarczą, jakość polityki, jakość elit i instrumentów prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
We initially assume that in order to rationally form regional structures, it is indispensable to conduct studies of the functional structure of their elements, determining the conditions of their development, as well as relations between them. Against this setting, the purpose of the analysis is: an attempt to model determine the operational conditions of small business, principles of their location and development in the regional structure, determining their function, internal active and passive relations taking place between them as well as with elements of the environment. Among the basic elements of the regional structure there have been singled out: natural elements, socio-economic and cultural, and next determined were their functions, competitiveness of companies in the use of resources, market areas, socio-economic policy, quality of policy, quality of elites and legal instruments. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle
Bibliografia
 • Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 256-273.
 • Berezowski, S. (1988). Regionalizacja społeczno-gospodarcza. Warszawa: SGPiS.
 • Cieślak-Wróblewska, A. (2018). Szara strefa w Polsce. Rzeczpospolita. 7 marca.
 • Dobrowolska, M. (1948). Dynamika krajobrazu kulturalnego. Przegląd Geograficzny, XXI(3-4), 151-203.
 • Dobrowolska, M. (1962). Czynniki kształtowania się, przeobrażania i rozpadu społeczno-ekonomicznych struktur regionalnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Wł. Antoniewicza, t. XXIV, Warszawa: "Światowid", 127-158.
 • Dominiak, J. (2016). Rola otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki. Przykład Wielkopolski. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 98-113.
 • Dziewoński, K. (1971). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna. Prace Geograficzne, 87.
 • Fajferek, A. (1966). Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej. Warszawa: PWE.
 • Harańczyk, A. (2011). Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., cz. I. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. PAN, CXL, Warszawa.
 • Harańczyk, A. (2012). Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., cz. II, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. PAN, CXL.
 • Kamińska, W., Heffner, K. (red.) (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. PAN, CXXVII.
 • Kiniorska, I., Wrońska-Kiczor, J. (2016). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 36-51.
 • Kudełko, J. (2003). Położenie centrów wzrostu społeczno-gospodarczego wschodniego pogranicza jako wyraz kształtującego się ładu przestrzennego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. PAN, 205, 176-182.
 • Kudełko, J. (red.) (2007). Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitarnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego. Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, 25.
 • Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. PAN, CLI.
 • Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: PWN.
 • Maciejewicz, P. (2018). Bogaci pompują majątki. Rzeczpospolita, 22 stycznia.
 • Mazurkiewicz, P. (2018). Większość nowych sklepów internetowych szybko znika z rynku. Rzeczpospolita, 22 marca.
 • Pasierbek, W., Wach, K. (red.). (2016). Uniwersytet a przedsiębiorczość. Horyzonty Wychowania, 15(35), 5-6.
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020). Europa XXI, 26, 97-110.
 • Płaziak, M., Rachwał T. (2015). "Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 37-49.
 • Sowislok, K. (2016). Rola Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 123-133.
 • Śleszyński, P., Bański, J., Degórski, M., Komornicki, T. (2017). Delimitacja obszarów strategicznej interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, Prace Geograficzne, 260.
 • Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 24-36.
 • Wach, K. (2014a) (red.). Edukacja dla przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, 13(26), 5-6.
 • Wach, K. (2014b). Przedsiębiorczy uniwersytet. Horyzonty Wychowania, 13(28), 3-6.
 • Zaucha, J., Szlachta, J. (2015). Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Warszawa: Difin.
 • Zioło, Z. (2010). Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. PAN, CXXVII, 9-28.
 • Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 7-23.
 • Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 6-17.
 • Zioło, Z. (2017). Problematyka regionalizacji i regionu społeczno-gospodarczego jako przedmiot poznania i zarządzania. Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. W. Findysza w Jaśle, 9-29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.